Menu

Zlatý pohár PIVEX pivo 2020

29. 05. 2020

jiri0893_-_kopie

Druhým kolem, termínově posunutým z důvodu koronavirové pandemie a vládních opatření, pokračuje odborná soutěž piv pod značkou PIVEX. Odborná degustace PIVEX je tak prakticky jedinou pivovarskou celostátní soutěží, která bude v 1. pololetí dokončena a udrží si nepřerušený ročníkový cyklus od roku 1992. Do pěti kategorií odborné soutěže lahvových (balených) piv PIVEX 2020 se přihlásilo celkem 53 značek piv z 13 průmyslových pivovarů z České republiky - pozn. řemeslné pivovary (minipivovary) se účastní jednokolové odborné degustace v kategorii sudová – čepovaná piva také v posunutém termínu v listopadu 2020). Ve 28. ročníku pivovarských soutěží PIVEX rozhoduje odborná degustační porota podle pravidel ve dvou kolech (podzim–jaro) o vítězích a držitelích tradičních ocenění degustační soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX – PIVO 2020. 


Soutěže pod značkou PIVEX více než čtvrtstoletí řadí pivovarští odborníci do pozice nejprestižnějších a nejvýznamnějších odborných degustačních hodnocení piva v České republice. Už od roku 1992 je vyhlašovatelem a producentem soutěže marketingová, produkční a reklamní společnost SNIP & CO ve spolupráci se společností Veletrhy Brno, VÚPS Praha a dalšími partnery. Záštity a garance nad soutěžemi PIVEX letos převzali Miroslav Toman - ministr zemědělství, Bohumil Šimek - hejtman Jihomoravského kraje, Jana Mračková Vildumetzová – předsedkyně Asociace krajů ČR, Markéta Vaňková - primátorka Statutárního města Brna a Jan Šuráň - prezident Českomoravského svazu minipivovarů. Odbornými konzultanty jsou pivovarští experti dr. Karel Kosař a Ivan Chramosil. Odborným a produkčním garantem degustací je po celou dobu soutěží Výzkumný ústav pivovarský a sladařský v Praze a jeho sladařské pracoviště v Brně.

K druhé degustaci lahvových (balených) piv se odborní degustátoři schází až po uvolnění opatření 28. května 2020. Vzorky označené pouze kódy opět posuzují vždy anonymně degustátoři (převážně sládci) ze soutěžících pivovarů, z VÚPS a dalších odborných institucí. Průběh soutěže za dohledu zástupců odborných garantů a producenta soutěže ověřuje notář. Hlavními hodnotícími kritérii při degustaci jsou chuť, plnost, vůně, říz, hořkost i jiné vlastnosti piva nebo příznaky podle dalších chuťových, čichových i vizuálních zjištění odborných degustátorů. V obou kolech soutěže jsou u všech vzorků piv prováděny laboratorní rozbory a senzorická hodnocení v laboratořích VÚPS. Konečný výsledek je určen součtem hodnot z obou kol a laboratorními rozbory potvrzujícími deklarované hodnoty přihlašovaných piv.

Veřejně jsou zejména z marketingových důvodů vyhlašována pouze piva umístěná na prvních třech pořadích. Vítězové jednotlivých kategorií získávají „ZLATÝ POHÁR PIVEX - PIVO 2020“. Absolutní vítěz ze všech kategorií dvoukolového hodnocení soutěžního ročníku získává titul „CHAMPION ZLATÝ POHÁR PIVEX 2020“. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže ZLATÝ POHÁR PIVEX 2020 proběhne ve středu 25. června 2020 v Brně na Nové radnici. 

stul

7. ročník soutěže sudových piv PIVEX posunutý do podzimu 
Také do soutěže sudových – čepovaných piv zasáhl „koronavirový fantom“. Soutěžní neveřejná odborná degustace sudových - čepovaných piv se uskuteční v průběhu přesunutého termínu veletrhu SALIMA jako odborný doprovodný program mezinárodního potravinářského veletrhu.

Každoročně rostoucí zájem výrobců piva o odbornou degustaci sudových (čepovaných) piv pod značkou PIVEX dokumentuje smysl a potřebu takové soutěže na podporu výroby a prodeje pivní produkce zejména v této nejen pro pivovarníky a konzumenty nečekané situaci. Proto již posedmé a v novém termínu vyhlašuje společnost SNIP & CO ve spolupráci s Veletrhy Brno, VÚPS Praha a jeho brněnským sladařským pracovištěm v České republice unikátní jednokolovou soutěž odborného hodnocení kvality pro sudová piva pod značkou ZLATÝ SOUDEK PIVEX 2020 (průmyslové – velké pivovary) a ZLATÝ miniSOUDEK PIVEX 2020 (minipivovary). Odborná degustace a hodnocení kvality sudových – čepovaných piv doplňuje marketingovou podporu a komunikační nabídku odborníky uznávaných oficiálních soutěží pivovarského oboru probíhajících pod značkou PIVEX už od roku 1992, původně organizované pro piva ve spotřebitelském balení (lahve skleněné, PET/plechovky). Uzávěrka pro přihlášená sudová piva je posunuta do podzimu 2020. V uplynulém ročníku bylo přihlášeno „v normálním stavu“ 40 značek čepovaných piv. Podobný počet soutěžních značek je očekáván i pro termínově posunutý letošní 7. ročník – řada z nich je již přihlášena z první náborové vlny počátkem roku.
Připravil Richard Morávek.

www.snip-brno.czArchiv