Menu

Země V4 přijaly společný marketingový plán podpory cestovního ruchu na rok 2021

29. 04. 2021

Na včerejším oficiálním on-line zasedání zemí Visegrádské čtyřky si země za účasti zástupců ministerstev zodpovědných za oblast cestovního ruchu*, národních turistických centrál** a ředitelky Mezinárodního visegrádského fondu pro Maďarsko vyměnily informace o situaci, aktivitách a opatřeních na podporu sektoru cestovního ruchu a přijaly marketingový plán společných aktivit pro rok 2021. 


K marketingovým prioritám patří udržení stávajícího postavení regionu střední Evropa v USA a Kanadě, a to díky pokračování 2 komunikačních platforem. Konkrétně jde e-learningový program pro cestovní kanceláře Destination Specialist Program, který je v gesci České centrály cestovního ruchu-CzechTourism, a členství v prestižním konsorciu cestovních kanceláří Virtuoso. Na bližších evropských trzích půjde například v Rakousku o propagaci cykloturistiky a kempingu v zemích V4 a on-line B2B workshopy v Nizozemí a Skandinávii. Mezi další důležitá témata patří další rozvoj společných aktivit na ruském trhu a posilování konkurenční výhody společnou propagací na nových trzích – zejména v Izraeli.

„Spolupráce národních centrál cestovního ruchu zemí V4 na společné propagaci destinace střední Evropa probíhá perfektně již několik let. Původním záměrem a zároveň hlavními benefity je sdílení nákladů a efektivnější propagace na vzdálených trzích. Vzhledem ke covid situaci se propagace posouvá i na bližší evropské trhy, a to z důvodu rychlejší reakce na otevření hranic a nezávislosti na leteckých spojeních,“ uvedl František Reismüller, ředitel odboru zahraničních zastoupení a B2B spolupráce agentury CzechTourism.

Produktově je společná marketingová kampaň V4 orientována na tradiční témata: středoevropská města, kulturu a historii, památky UNESCO, lázeňství a zdravotní turismus, gastronomii, zážitkovou a luxusní dovolenou, MICE a incentivní turismus. Nově posilují země V4 také propagaci své nabídky v segmentu aktivního cestovního ruchu.

Společná propagace členských zemí V4 v oblasti příjezdového cestovního ruchu probíhá i nadále pod destinační značkou „Discover Central Europe“. Rozpočet na marketingové aktivity národních centrál cestovního ruchu na rok 2021 je plánován na 257 500 EUR. Česká republika se na něm podílí částkou 73 000 EUR.

*MMR ČR, Ministerstvo hospodářského rozvoje, práce a technologií Polské republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenské republiky a Úřad vlády maďarského premiéra

**CzechTourism, Polish Tourism Organisation, Slovakia Travel a Hungarian Tourism Agency
Připravila Ivana Vejvodová

www.discover-ce.eu
www.czechtourism.cz
www.visitczechrepublic.com


cztArchiv