Menu

Železnice je fenomén

27. 06. 2018

foto_2Posláním Správy železniční dopravní cesty je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu. 

Pane generální řediteli, proč jste si vybral povolání spjaté s železnicí?
Železnice je fenomén a nabízí skutečně mnoho možností profesního uplatnění. To byl určitě jeden z hlavních důvodů mého rozhodnutí, kterého rozhodně nelituji. Za třicet let jsem postupně prošel od provozních pozic přes obchodní a ekonomické k té současné generálního ředitele. Potřeba znalostí celé řady činností na železnici mě neustále motivuje se vzdělávat a rozšiřovat si odbornost, a to je pro mě další neméně důležitý rozměr.

Jak pokračuje modernizace železniční sítě v České republice?
Pro modernizaci důležitých železničních tratí i uzlů využíváme spolufinancování z fondů Evropské unie, především z Operačního programu doprava (OPD) pro období 2014 až 2020 a relativně nového programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy). Ten je rozdělen do několika výzev a nám se v nich daří uspět. Proto se již rozběhly první stavby financované z tohoto programu. Například v polovině loňského roku jsme zahájili komplexní rekonstrukci historického Negrelliho viaduktu, na území hlavního města začala rovněž modernizace traťového úseku mezi hostivařským a hlavním nádražím, který bude nově čtyřkolejný. Jako příklad významné stavby aktuálně spolufinancované z OPD mohu zmínit zdvoukolejnění a modernizaci jednoho z posledních dosud jednokolejných úseků na čtvrtém koridoru, a to mezi Sudoměřicemi u Tábora a Voticemi. Také u tohoto programu se nám daří průběžně realizovat plánované projekty, takže se již nebude opakovat situace z konce předchozího období OPD, kdy jsme modernizovali na mnoha místech naší sítě, což se negativně projevilo na velkém množství výluk. 

hnvkovsk_tunelVeřejnost zejména na západě Čech pozorně sleduje výstavbu nejdelšího tunelu na české železnici…
Tato výjimečná stavba již dostává velmi konkrétní obrysy. Dokončují se oba čtyřkilometrové tubusy tak, aby se už letos v listopadu mohl zahájit provoz v prvním z nich. Pravidelný provoz po přeložce u Ejpovic, tedy i dokončeným tunelem, nastane 8. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád vlaků. Díky zkrácení tratě a současně i zvýšení traťové rychlosti se cestování z Prahy na západ Čech zkrátí o dalších deset minut.   

Dosud jsme hovořili pouze o traťových úsecích. Jak je to se zlepšováním parametrů v důležitých železničních uzlech?
Je pravda, že tato problematika spolu úzce souvisí. Rozsáhlou přestavbou už například prošel celý olomoucký uzel. Aktuálně probíhá hned několik staveb na území západočeské metropole Plzně, kde mimo jiné vyměňujeme mostní konstrukce přes frekventovanou Mikulášskou ulici. Zároveň intenzivně připravujeme modernizaci dvou důležitých uzlů v Pardubickém kraji, kromě samotného centra regionu se jedná také o Českou Třebovou.

S přestavbou koridorů se začalo již před čtvrtstoletím. V jakém stavu jsou první tehdy modernizované úseky?
Modernizace koridorů odstartovala v roce 1993 na velmi exponované trati z Prahy do Kolína. Intenzivní provoz nákladní a osobní dopravy v tomto úseku je již znát zejména na opotřebovanosti některých součástí železničního svršku a údržba vyžaduje zvýšenou pozornost. I proto již pilně připravujeme rekonstrukci traťového úseku z Velimi do Poříčan, na kterém dosáhneme díky odstranění tzv. úzkých míst zvýšení jeho kapacity. Tato stavba je zařazena mezi první, na jejichž financování budeme chtít využít výhodný úvěr od Evropské investiční banky. Význam tohoto finančního zdroje vzroste v následujících letech, kdy se bude naopak snižovat podpora z již zmiňovaných programů OPD a CEF.    

plzeJedna věc je realizovat podobné velké projekty, druhá pak investovat do údržby stávajících tratí, zejména regionálních. Jaké plány máte v této oblasti?
Hned po nástupu do nové funkce jsem si stanovil jako jednu ze svých priorit zajištění spolehlivé infrastruktury, a to zejména na regionálních tratích. Například ve Středočeském kraji jsme navázali úzkou spolupráci s krajským úřadem a v jejím rámci chceme řešit největší problémy v oblasti omezení provozu vlaků způsobených závadami na infrastruktuře. Předpokládám, že ještě v letošním roce snížíme počet tzv. pomalých jízd a provozních omezení nejméně o 65 procent oproti výchozímu stavu v závěru roku 2017. Nové vedení SŽDC nastolilo nový směr a začne opravovat tratě hlavní i ty lokální, které jsou velmi důležité pro přepravu místních obyvatel a také pro turistický ruch. A to se samozřejmě netýká jen Středočeského kraje, stejné plány máme i v dalších regionech. Zejména regionální tratě jsou dlouhodobě podfinancované a to se musí změnit.

Velkou podporu má v poslední době příprava vysokorychlostních tratí. Toto téma bylo přitom dlouho na okraji zájmu…
O možnosti budování vysokorychlostních tratí v naší republice se reálně hovoří až v posledních několika letech. Bez ohledu na to jsme se ale danou problematikou již dlouhodobě zabývali a vytvořili koncept Rychlých spojení. Důležitým mezníkem pro přípravu jejich výstavby bylo loňské vyslovení jasné podpory od našich politiků. Realizace tohoto záměru však ještě nějakou dobu potrvá. Bez spolupráce nejen v rámci rezortu dopravy, ale i s dalšími institucemi a širokou veřejností však tento proces nebude možné úspěšně dokončit. Legislativní prostředí u nás navíc není pro vznik tak rozsáhlé liniové stavby dosud připraveno. Proto je dobře, že se začalo o tématu vysokorychlostních tratí poměrně nahlas hovořit.
Generálního ředitele Bc. Jiřího Svobodu, MBA pro e-Vsudybyl.cz zpovídala Kateřina Šubová.

www.szdc.czArchiv
for kids