Menu

Vývoj obsazenosti v ubytovacích službách v prvním čtvrtletí 2022

08. 05. 2022

Asociace hotelů a restaurací ve spolupráci se společností Data Servis – informace s.r.o., zveřejnila výsledky vývoje tržeb v ubytovacích a stravovacích zařízeních za první čtvrtletí letošního roku. Z průzkumu vyplývá, že provozovatelé restaurací zažívají postupný návrat hostů na úroveň před rokem 2020, v případě návratu turistů do ubytovacích zařízení je restart poměrně pomalejší.

Podle reportu STR Global, který pravidelně zveřejňuje AHR ČR dosáhla obsazenost pražských hotelů v prvním čtvrtletí tohoto roku 29,7 %, což je o 22,5 % více než ve stejném období roku 2021. Průměrná cena se oproti minulému roku zvýšila o přibližně 20 €. Obsazenost je však stále o téměř 50 % nižší než v roce 2019.

Porovnáme-li pak tyto výsledky s některými výkony v sousedních zemích, pak se Praha stále v průměrné ceně nedostává na konkurenční destinace, kterými jsou Vídeň, Budapešť a Berlín. Jen Vídeň při stejné obsazenosti má průměrnou cenu o 21 € vyšší než Praha a podobná situace je i v tržbách na disponibilní pokoj, kde je rozdíl mezi Prahou a Vídní 6 € a Budapešť dokonce dosáhla o 15,3 % vyšší tržby na disponibilní pokoj a noc.

hr1

Vývoj cen a obsazenosti v hlavním městě také ovlivňuje další regiony v Česku, kde za první čtvrtletí podle odhadů AHR ČR průměrná obsazenost rovněž nepřekročí hranici 30 %. Výjimkou budou horské oblasti, které mají za sebou poměrně dobrou zimní sezónu, zde však největší vytíženost byla zaznamenána v době jarních prázdnin a mimo toto období se jednalo spíše o víkendové pobyty, kdy ve všední dny obsazenost hotelů silně klesala.

Ze zahraničních turistů pak nejdůležitějšími zdrojovými destinacemi zůstávají Německo, Polsko, Slovensko, ale také třeba Španělsko.

Rychleji se zvyšuje návštěvnost restaurací, kdy podle průzkumu v 1. čtvrtletí 2022 přišlo do podniků veřejného stravování o 10 % více návštěvníků než ve stejném období 2019. Kavárny a bary přivítaly o více než 1/3 hostů více než v závěrečném 4. čtvrtletí 2021. Největší nárůst hostů měly provozovny se zaměřením na jídlo a pivo (Standard restaurace, Beer food, Hospody a Puby), dále narostla návštěvnost v Kavárnách. Naopak hosté se zatím moc nevracejí do Premium restaurací nejvyšší cenové kategorie.

 TOP 3 typy podniků s nejvyšším nárůstem návštěvnosti za 1. čtvrtletí 2022
% indexu nárůstu návštěvnosti oproti 4.čtvrtletí 2021

V detailním pohledu na regiony můžeme potvrdit, že nejvíce se zvýšila návštěvnost podnikům v Praze +50 % v porovnání 1. čtvrtletí 2022 a 4. čtvrtletí 2021. Celkově byla gastronomie v Praze nejvíce negativně zasažena v posledních 2 letech, kdy se omezil turismus, setkávání v rámci pracovních schůzek a obědů, protože mnoho zaměstnanců pracovalo na home-office apod. 

Návštěvnost za 1. čtvrtletí 2022 dle regionů Česka
% indexu nárůstu návštěvnosti oproti 4. čtvrtletí 2021
hr3


Zahraniční hosté tvořili v 1. čtvrtletí 11 % ze všech návštěvníků. V roce 2019 představoval podíl zahraničních hostů v rámci celkové návštěvnosti 12 %. V Praze tvořila zahraniční klientela dokonce ¼ ze všech hostů přicházejících do českého gastra. K výraznému poklesu podílu těchto hostů došlo v roce 2020, kdy se zastavil celosvětový turismus. Česká gastronomie zaznamenala více než 50% pokles zahraničních hostů. Nicméně v roce 2021 se zahraniční hosté částečně začali do českých restaurací vracet a jejich podíl byl loni necelých 10 %.

Tržby v gastronomii rostou, i když hosté na svých ústratách šetří
Tržby v české gastronomii za 1. čtvrtletí 2022 narostly o 29 % ve srovnání se 4.čtvrtletím roku 2021. Ve srovnání letošního 1. čtvrtletí se stejným obdobím loňského roku je nárůst více než 1000 %. Loni v tomto období byl trh pro hosty zcela zavřený a fungovala jen okénka, rozvoz a pár hotelových restaurací, které poskytovaly stravu pro ubytované na pracovních cestách.Útrata hostů se mezi 4. čtvrtletím 2021 a letošním 1. čtvrtletím snížila v průměru o 3 %. V celkovém srovnání přišlo v tomto 1. čtvrtletí víc hostů, ale mírně začali v utrácení šetřit.

Tržby v gastronomii za 1. čtvrtletí 2022 ve srovnání s předchozími roky
TOP 3 typy podniků s nejvyšším nárůstem návštěvnosti za 1. čtvrtletí 2022
Index tržeb 1. čtvrtletí 2022 ve srovnání s 1. čtvrtletím roků 2021, 2020, 2019


Připravil Václav Stárek.


www.ahrcr.cz
http://www.data-servis.eu/Archiv