Menu

Výstava Sola Fide – Pouhou vírou na děčínském zámku

26. 07. 2018

Zajímavou a působivou výstavu s podtitulem Luterská šlechta a její kulturní dědictví na Děčínsku a Ústecku mohou návštěvníci shlédnout v letních měsících na zámku v Děčíně. Autorem projektu je vedle Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem také zámek Děčín a další organizace z Čech i sousedního Saska. Výstava připomíná 500 let od příchodu učení Martina Luthera do Čech. V děčínském zámku je k vidění do 30. září tohoto roku. Součástí projektu jsou i komentované prohlídky kostela sv. Jakuba Většího ve Svádově a kostela sv. Václava ve Valtířově, které jsou běžně nepřístupné. Projekt myslí i na koncerty. Například 9. září bude zámek Děčín hostitelem pěveckého sboru Dyškanti, který přednese luterské duchovní písně. Vedoucím sboru je doc. Martin Horyna. O týden později pak zájemci mohou navštívit ještě další koncert, a to v kostele sv. Floriána v Krásném Březně. Prof. Michal Novenko, varhaník a hudební skladatel, uvede koncert s názvem Varhanní hudba renesance v Čechách. Téma Luterství je pro Děčín příznačné. Dva významné rody, kterým zámek patřil, tedy pánům ze Salhausenu a pánům z Bünau, byly členy této církve. Nová víra se pak rychle přes Děčín šířila dál. A i když oba rody musely po Bílé hoře zemi opustit a vrátit se do Saska, zanechaly v Čechách nesmazatelné stopy v podobě unikátních kostelů a jejich výzdoby.
„Výstava Sola Fide – Pouhou vírou je částí výsledku výzkumu, který je dlouhodobě realizován na Filozofické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. Ta na ní spolupracovala například se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, Národním památkovým ústavem, Státním oblastním archivem v Litoměřicích, Oblastním muzeem v Děčíně nebo Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirma mbH Stadtmuseum v Pirně. Spolupráce spočívala nejen v zapůjčení exponátů, ale také v odborných konzultacích a pomoci při vzniku doprovodných textů či přípravě výstavního katalogu,“ uvádí Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, jedna z autorek výstavy. „Samotná výstava je ale pouze jedním z výstupů celého projektu. Díky významné pomoci Ústeckého kraje je možno pořádat koncerty renesanční duchovní hudby, přednášky pro laickou veřejnost a také komentované prohlídky kostela sv. Jakuba Většího ve Svádově a kostela sv. Václava ve Valtířově. Oba kostely přitom patří mezi unikátní objekty spojené s působením luterské šlechty,“ dodává Michaela Hrubá.

Proč si autoři vybrali jako téma výstavy právě luterství?
Především proto, že do dějin Děčínska a Ústecka se v 16. století nejvýrazněji zapsaly dva rody, páni ze Salhausenu a páni z Bünau. Už v roce 1518, tedy pouhý rok poté, co Martin Luther přibil na vrata kostela ve Witenbergu svých 95 tezí, objevil se první luterský kněz na severu Čech. Bylo to v rezidenci Salhausenů v Benešově nad Ploučnicí (mapa). Nová víra se pak rychle přes Děčín šířila dál. A i když oba rody musely po Bílé hoře zemi opustit a vrátit se do Saska, zanechaly v Čechách nesmazatelné stopy v podobě unikátních kostelů a jejich výzdoby, ať už mluvíme o oltářích, kazatelnách, křtitelnicích nebo epitafech. To vše je inspirované věroukou Martina Luthera o ospravedlnění člověka pouhou vírou, nikoli skutky.
Projekt úspěšně běží, za sebou má mimo jiné také několik přednášek. Na poslední z nich se zájemci mohou těšit 27. září. Tématem přednášky prof. Royta je Luterská šlechta v raném novověku a její dědictví v severozápadních Čechách. Výstava v děčínském zámku je otevřena každý den od 9 do 18 hodin, v září pak do 17 hodin. S nadcházejícím začátkem školního roku jsou připraveny i edukační programy pro základní i střední školy, na jejichž přípravě se podíleli studenti učitelství na FF UJEP, kteří také výstavou provázejí.

Zámek Děčín a jeho současná podoba
je dílem hraběcího rodu Thun-Hohenstein, který držel děčínské panství v letech 1628–1932. Thunové pocházeli původně z jižních Tyrol a postupně se vypracovali mezi přední šlechtické rody habsburské monarchie. Příslušníci rodu pravidelně zastávali důležité politické i církevní úřady. Např. Lev Thun působil v 19. století jako ministr kultu a vyučování, jeho synovec Franz Thun zastával dvakrát (1889–1896 a 1911–1915) funkci místodržitele v Čechách a v letech 1898–1899 se stal dokonce předsedou rakouské (tzv. Předlitavské) vlády a současně i ministrem vnitra. Za své zásluhy byl roku 1911 povýšen do knížecího stavu. Rod Thunů, původní majitelé zámku, udržoval kontakty s mnoha předními vědci či umělci – Josefem Dobrovským, Františkem Palackým, malířskou rodinou Mánesů atd. Zřejmě nejznámějším návštěvníkem zámku byl hudební skladatel Fryderyk Chopin. Trvalou vzpomínkou na jeho pobyt zůstává valčík As-dur, op. 34, č. 1, zvaný Děčínský, který zde Chopin poprvé uvedl a poté věnoval komtese Josefině Thunové.
Připravila Kateřina Goroškov.

www.zamekdecin.cz

  Nepřehlédněte


Gastro Hotelnictví Rozhovory

Brněnská roadshow AHR ČR 2019

V Best Western Premier Hotelu International Brno se 11. září konalo další z roadshow AHR ČR 2019.

19. 09. 2019

číst dál


Mice

Výstaviště České Budějovice bude hostit druhý ročník odborné konference věnované turistickému ruchu na jihu Čech

Dvoudenní odborná konference Travelcon je největší letošní akcí, která se cíleně věnuje rozvoji cestovního ruchu v jižních Čechách. Uskuteční se ve dnech...

09. 02. 2018

číst dál


Restaurace Novoměstský pivovar
Czech specials new