Menu

Výrobní družstva v Českých 100 nejlepších

04. 12. 2018

V letošním ročníku prestižní podnikatelské soutěže Českých 100 nejlepších bylo mezi nejúspěšnějšími firmami České republiky za rok 2018 oceněno šest výrobních družstev, členů Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD). Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, která každoročně vyhledává a oceňuje nejlepší české firmy, dosahující v celonárodním měřítku mimořádných či pozoruhodných výsledků, se uskutečnilo v pátek 30. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu za účasti politické reprezentace a významných hostů.
Česká výrobní družstva jsou v silné konkurenci nejlepších českých firem dlouhodobě úspěšná a potvrzují, že jsou moderními podniky a významnou součástí českého hospodářství. Pan-evropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius, která je vyhlašovatelem soutěže, i široký okruh vybraných odborníků na výrobních družstvech vyzdvihují a oceňují dynamiku, progresivitu a výborné ekonomické výsledky, s nimiž jsou družstva schopna konkurovat a uspět v České republice i na náročných zahraničních trzích.

rada


V rámci oborové kategorie ZAMĚSTNANOST & DRUŽSTEVNICTVÍ byla za rok 2018 oceněna výrobní družstva:

§  ASV výrobní družstvo

§  Dřevozpracující družstvo, Lukavec

§  KOVOBEL, výrobní družstvo

§  KOVOPLAST, výrobní družstvo

§  Mechanika Prostějov, výrobní družstvo

§  OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Předsedové výrobních družstev Roman Kovář (ASV Solnice), Ing. Pavel Kříž (DDL Lukavec), Ing. Emil Beber (KOVOBEL Domažlice), Ing. René Skrášek (KOVOPLAST Hluk), Ing. Jindřich Zdráhal (Mechanika Prostějov) a Vladan Zejda (OBZOR Zlín) převzali ocenění z rukou náměstka ministryně průmyslu a obchodu Ing. Ivana Pilného. Oceněná družstva představují přední české firmy ve svých oborech, dynamické a prosperující podniky, které využívají nejmodernějších výrobních technologií a jejichž výrobky mají odbyt na českém trhu i v zahraničí.

V soutěžní kategorii Gentleman Pro 2018, která je určena pro osobnosti s vysokou profesionalitou, jejichž životní dráha byla ověnčena prokazatelnými a širokou veřejností uznávanými úspěchy, byl společně s významnými osobnostmi českého hospodářství nebo politiky oceněn JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD. Ocenění v kategorii předala ministryně průmyslu a obchodu Ing. Marta Nováková.
SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří přes 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.
Připravil Rodan Svoboda.

www.scmvd.cz
 
www.comenius.czArchiv