Menu

VŠO pokračuje v modernizaci své výuky, získala další dvě akreditace

12. 02. 2020

Vysoká škola obchodní v Praze (VŠO) úspěšně pokračuje ve strategii dlouhodobé modernizace výuky. Nyní představila další dvě schválené akreditace u studijních programů Ekonomika a řízení služeb a Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků. VŠO tak patří mezi české soukromé vysoké školy, které vzdělávají podle aktuálních trendů a současně splňují nároky nového vysokoškolského zákona.

VŠO se může pochlubit dalším úspěchem v postupném přiblížení výuky nejnovějším směrům v oboru. V průběhu letošního února schválil Národní akreditační úřad obsahovou náplň navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb. Ten připravuje absolventy na výkon středních a vyšších manažerských funkcí v oblasti služeb, speciálně v podnicích cestovního ruchu a digitálních společnostech. 

„Očekáváme, že pro zájemce bude velmi atraktivní nově otevřená specializace Digitální ekonomika. Tímto krokem jsme zareagovali na rostoucí poptávku po vzdělávání v nové profesi digitálního specialisty podniku a veřejné správy. Ve výuce klademe důraz na aplikaci digitálních poznatků a na využití digitalizace v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby,“ upřesňuje detaily rektor VŠO Vladimír Krajčík. 

Další akreditaci získala VŠO pro navazující magisterský studijní program Provoz a řízení letecké dopravy – management leteckých podniků. „Obsah předmětů jsme upravili podle nejnovějších poznatků z oblasti letectví a civilní letecké dopravy. Je koncipován ve spolupráci s odborníky z praxe a zároveň zohledňuje nejnovější dokumenty mezinárodních orgánů a organizací pro civilní letectví,“ doplňuje Krajčík.

Absolventi oboru Provoz a řízení letecké dopravy naleznou uplatnění ve vyšších úrovních managementu organizací zaměřených na leteckou dopravu, v oblasti řídících funkcí v leteckých a letových provozních službách, v podnicích leteckého provozu a letecké výroby.
Připravila Darina Povrová.

www.vso.czCzech Specials
Side VSH