Menu

Vláda by se měla odpovědně připravit na příští krizi

12. 11. 2018

Předsedové a vrcholní manažeři výrobních družstev se sešli v pátek 9. listopadu v Praze na pravidelné Celorepublikové poradě Svazu českých a moravských výrobních družstev (SČMVD), která je každoroční příležitostí pro vzájemné setkávání představitelů družstev, ale i pro konfrontaci požadavků a potřeb významných českých zaměstnavatelů s názory a postoji vlády a centrálních institucí, jež jsou zpravidla reprezentovány jejich zástupci.

scmvd_cp_1

Na letošní Celorepublikovou poradu SČMVD byli přizváni náměstek ministryně průmyslu a obchodu ČR Ing. Eduard Muřický a hlavní analytik ČSOB Ing. Petr Dufek. Výrobní družstva, jako všechny české výrobní firmy, zajímá výhled české ekonomiky pro nadcházející období, příspěvky hostů tak byly zaměřeny především na tuto oblast. Zástupci SČMVD již v loňském roce upozorňovali na varovné signály a předpoklad zpomalení růstu tuzemské ekonomiky a aktuální data českého hospodářství dávají prognózám SČMVD za pravdu. „Teď mluví někteří politici o tom, že „ekonomika jede“. Co se týká našeho hospodářství, je však potřeba se podívat na Německo, a z hlediska celého světa na USA. Je před námi obrovská hrozba dalšího krizového vývoje. Připadá mi, že budeme čekat, až přijde, místo toho, abychom provedli kroky, kterými se na očekávané vlivy připravíme,“ uvedl JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD.
Mnohé byrokratické bariéry ztěžují českým firmám, aby se na krizová léta s předstihem připravily, a vláda pro zlepšení stavu dostatečně nekoná. Zaměstnavatelům situaci dlouhodobě komplikuje především nedostatek pracovníků na domácím trhu práce a krátkozraký tlak odborů na růst minimální mzdy a mezd obecně. „Dostáváme se do zajímavé situace, kdy začínáme reagovat na věci ne ve chvíli, kdy jsme upozorňováni na hrozící problémy, dokonce nejsme schopni reagovat, ani když už problémy nastupují. Začínáme reagovat až v okamžiku, kdy hoří střecha nad hlavou a kdy už zaznamenáváme negativní dopady,“ dodal JUDr. Dvořák.

scmvd_cp_2

Možnosti, kterými lze české firmy podpořit, předkládá SČMVD dlouhodobě a vychází zejména ze svého Projektu restrukturalizace hospodářství České republiky. Projekt je zaměřen na postupné oslabení výroby ve mzdě a nerentabilní pozice českých podniků jako subdodavatelů zahraničních firem, což je nejen v krizovém období značně rizikové. Zároveň si projekt klade za cíl podpořit výrobu vlastního produktu, o které se nyní konečně začíná hovořit také na úrovni politických stran.  
Příspěvky hostů a následné reakce zástupců výrobních družstev přinesly oběma stranám zajímavé podněty. Celorepubliková porada SČMVD tak dlouhodobě prokazuje, že je důležitou platformou pro konfrontaci požadavků a potřeb výrobních družstev s postoji vlády a centrálních institucí.
Svaz českých a moravských výrobních družstev patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří přes 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů nebo hraček.
Připravil Rodan Svoboda. Archiv
Česká chuťovka