Menu

Viliam Sivek opět zvolen předsedou Fóra cestovního ruchu

14. 06. 2018

Členská základna Fóra cestovního ruchu České republiky (FCR) si na další období opětovně zvolila za svého předsedu Viliama Siveka, který jako čestný předseda zastupuje Asociaci cestovních kanceláří ČR. Post místopředsedy obhájil také Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní, a nově byl zvolen místopředsedou Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy.
Dále byl do výboru FCR zvolen Kamil Schaumann, předseda Klastru cestovního ruchu, a Michal Lollok, předseda Českého spolku horských průvodců. Všechny členy čeká v dalším období mnoho úkolů pro posílení konkurenceschopnosti České republiky v cestovním ruchu. Ty vycházejí z poslání FCR, které v současné době má 13 členů a několik významných memoranda o spolupráci s Asociací krajů, Asociací organizací cestovního ruchu, Českým dědictvím UNESCO, Národní sítí místnmích akčních skupin, Svazem měst a obcí, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a s Českou biskupskou konferenci v oblasti církevní turistiky.
Své stále zastoupení má v Kolegiu cestovního ruchu ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, pracovní skupině pro cestovní ruch náměstka Ministertsva pro místní rozvoj České republiky, pracovní skupině ke Koncepci a Akčním plánům. Účastní se také jako stálý zástupce zasedání Rady pro strategii agentury CzechTourism. Mj. je také zváno do Komise pro cestovní ruch v rámci Asociace krajů. FCR zastupuje zájmy členů i v rámci různých ad hoc zřizovaných pracovních skupinách, a to například v rámci úpravy místních poplatků či Kategorizace organizací destinačního managementu.
Co jsme ještě nejen v letošním roce dokázali? FCR například v nedávné době úzce spolupracoval s paní ministryní financí Alenou Schillerovou na úpravě Elektronické evidence tržeb, kde mj. zastupovalo zájmy i menších podnikatelů v podobě možnosti evidovat tržby ve speciálním off-line režimu EET, který není žádnou výjimkou, ale dobrovolnou alternativou bezpečně zajišťující průkaznost skutečné výše tržeb. Jsme rádi, že se nám také povedlo ve spolupráci s partnery prosadit rozšíření cílových skupin agentury CzechTourism, kde nám v marketingových plánech dlouhodobě chybělo zaměření na rodiny s dětmi a aktivní seniory. Pevně věříme, že tyto cílové skupiny jsou nezbytné pro vytváření nových marketingových plánů pro prezentaci České republiky a jejich regionů jak u domácích, ale také zahraničních turistů.
Úkolů má FCR před sebou hned několik. Velkým úkolem bude nyní příprava nové Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR pro období 2021 – 2030. Cestovní ruch je velmi důležitým hospodářským odvětvím národního hospodářství, které má nezpochybnitelné dopady do jiných ekonomických činností. Cestovní ruch v České republice dává nespočet pracovních příležitostí, ale také rozvíjí úroveň a kvalitu života v jednotlivých regionech. Proto je důležité věnovat pozornost i stávajícímu plnění Koncepce a připomínkování návrhu zákonů.
Těší nás, že výsledky práce FCR jsou vidět a pomáhají zlepšovat spolupráci napříč sektorem cestovního ruchu. Od roku 2014, tedy za poměrně krátkou dobu, se FCR stalo největším profesním sdružením v cestovním ruchu a nadále se mu daří otevírat diskuzní prostor a vést efektivní komunikaci.
Připravila Martina Košlíková.

www.forumcr.czArchiv
Česká chuťovka