Menu

Veszprém, Evropské hlavní město kultury

12. 03. 2023

Maďarské město Veszprém spolu s regionem Bakony-Balaton získalo 1. ledna 2023 nejprestižnější kulturní titul Evropské unie a stane se tak Evropským hlavním městem kultury 2023, čímž se připojí ke dvěma českým městům, Praze (2000) a Plzni (2015), kterým se této pocty již dostalo, a také k Broumovu nebo k Českým Budějovicím, které se chtějí stát držitelem tohoto titulu pro rok 2028.

Iniciativa Evropské hlavní město kultury představuje nejdůležitější programový prvek kulturní politiky Evropské unie. Cílem iniciativy Evropské hlavní město kultury je sbližovat evropské národy prostřednictvím kultury. Je důležité zdůraznit, že titul Evropské hlavní město kultury se netýká pouze množství programů, které probíhají v průběhu roku, ale spíše jde o zahájení a posílení dlouhodobých a udržitelných procesů.
Letošní ročník nabízí jedinečnou příležitost propagovat region
Bakony-Balaton jako evropské kreativní a kulturní centrum
s centrem ve Veszprému i návštěvníkům z Česka.

Veszprém už má s Českem silné kulturní vazby už nyní, protože čeští interpreti pravidelně navštěvují různé akce a festivaly, Most je partnerským městem Veszprému a stejně jako Veszprém je i Brno městem hudby UNESCO. Doufáme, že v rámci programu Evropské hlavní město kultury 2023 dále posílíme kulturní vztahy mezi oběma zeměmi. V loňském roce například český umělec Jakub Bachorík v rámci každoročního Street Art Festivalu pomaloval stěny velkého podchodu ve Veszprému. Mladá česká scenáristka Klára Vlasáková a básník Elsa Aids minulý týden představily svá díla na literárním festivalu Holtszezon (Mrtvá sezóna). V rámci projektu InterUrban navštíví
ve dnech 11. − 24. září několik brněnských umělců region Veszprém-Balaton. V rámci programu InterUrban bude představený bohatý moravský folklór, brněnská krajina, architektonické dědictví, významné hudební festivaly, známé osobnosti, gastronomie a městské legendy. Uskuteční se interaktivní workshopy o živé a vytříbené kavárenské kultuře, bohatá funkcionalistická architektura Brna bude prezentována na výstavě fotografií; proběhne koncert perkusní skupiny Cloud Johna Psathase. Platforma CO. A LABS představí progresivní kulturu Brna hrou I.AM.NOT.ALONE v krásném údolí Séd ve Veszprému.

To jsou však jen některé z nejvýznamnějších českých kulturních a tvůrčích příspěvků z Česka roku, během něhož ve 116 městech a obcích v regionu Veszprém-Balaton uskuteční na 3 tisíce různých typů programů z Evropy (a zbytku světa). Byl zveřejněn průvodce programem v angličtině, který je ke stažení a obsahuje hlavní body a časový rozvrh.   Programy jsou rozděleny do skupin podle kulturních oblastí − hudba, divadlo, výtvarné umění, tanec, víno a gastronomie − a podle klastrů, které vymezují hlavní ambice nového kulturního regionu. 9 klastrů – Hudba/město, Živý region, Rušný život Veszprému, Křehký Balaton, Zrcadlový odraz, Mosty, Neobvyklé, Oslava a Budoucí čas – dohromady zahrnuje stovky unikátních programů a programových cyklů, které oživí město a region. Programy, které
Veszprém-Balaton 2023 a jeho partneři pořádají, reagují na hlavní výzvy dneška prostřednictvím umění a kultury. Jde například o navrácení života a komunity do našich měst. Mezi další cíle patří podpora tradičních a perspektivních aktivit v obcích, které se mohou nacházet na "méně frekventované cestě". Zvyšování povědomí o ekologických problémech, kterým Balaton a jeho povodí čelí, zapojování mladých lidí a probouzení jejich zájmu o kulturu prostřednictvím pozoruhodných představení a prezentací posilování mezilidských vztahů lidí, vztahů k životnímu prostředí i kultury soužití.
Některé z akcí v průběhu roku:

Bluesový festival – 13.- 14. května.
Festival maďarského filmu – 7.-10. června
VeszprémFest 2023 – 12.-16. července.
Dny rosé, ryzlinku a jazzu – 12.-16. července
Veszprémský festival pouliční hudby – 19.-22. července
Auerův festival – 1.-6. srpna
Festival INOTA – 31. srpna - 3. září.
BALKAN: festival MOST – 7.-9. září
Balaton Wine & Gourmet – 28. září - 1. října
Jazzový festival – 16.-19. listopadu

Veszprém je jen 5 hodin jízdy od Prahy a 4,5 hodiny od Brna. Navštivte Veszprémem a oslavte spolu s ním jeho titul Evropské hlavní město kultury 2023!
Připravila Dorotka Nikolicz.

https://veszprembalaton2023.hu

https://visithungary.com/cs
www.mojemadarsko.eu
www.facebook.com/WOW-Hungary-110383264057124
www.cmok.euArchiv