Menu

Václav Větvička 84. významnou postavou projektu Kořeny osobností

03. 04. 2018

Známý český botanik, popularizátor vědy a spisovatel Václav Větvička se 29. Března na Zelený čtvrtek stal 84. osobností, která symbolicky zanechala své kořeny v trojské botanické zahradě. U nově vznikající expozice Medonosné rostliny a včely vysadil převislý kultivar hrušně vrbolisté Pyrus salicifolia ‘Pendula‘. Zároveň pokřtil novou knihu o významných dřevinách ze sbírek trojské botanické zahrady. Autorem publikace nazvané Dřeviny Botanické zahrady hl. m. Prahy je Tomáš Vencálek, kurátor dřevin mírného pásma a zájemci si ji mohou zakoupit v pokladnách botanické zahrady.
Dendrolog, sadovník a publicista Václav Větvička absolvoval obor geobotanika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu působil v letech 1963 až 1992 v Botanickém ústavu ČSAV v Průhonicích. V letech 1992 až 2007 byl ředitelem Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Z jeho iniciativy došlo k obnově zahrady a k velké přestavbě skleníků této zahrady. Za činnost na fakultě mu byla udělena medaile Přírodovědecké fakulty UK Za zásluhy. Od roku 2007 působí v zámeckém parku ve Štiříně, s nímž spolupracoval již od r. 1986. 20let (od r. 1998) je garantem Hamzova arboreta v Luži pod Košumberkem. V letech 1973 až 1988 redigoval časopis Živa. Za tuto činnost mu Akademie věd ČR udělila v roce 2004 medaili Vojtěcha Náprstka. Dlouhodobě spolupracuje s televizními stanicemi, v Českém rozhlase 2 moderuje od roku 1995 pořad Dobré jitro/Dobré ráno. Jako autor nebo spoluautor vydal 37 knih. Publikuje v řadě periodik odborné i beletristické texty.
„Jsem velmi rád, že se součástí projektu Kořeny osobností Botanické zahrady hl. m. Prahy stal i někdo, jehož doménou je právě botanika. Pan Václav Větvička umí svým osobitým přístupem a znalostmi nadchnout širokou veřejnost pro lásku k rostlinám a zájem o ně. Za to mu patří velký obdiv a dík,“ říká Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.
V rámci projektu Kořeny osobností zasadil Václav Větvička v trojské botanické zahradě převisle rostoucí kultivar hrušně vrbolisté Pyrus salicifolia Pendula. Jde o odrůdu druhu původního v jihovýchodní Evropě, Malé Asii a oblasti Kavkazu. Přes svůj exoticky vypadající vzhled, připomínající mediteránní rostliny, patří mezi velmi otužilé druhy a snáší teploty hluboko pod bodem mrazu. S oblibou je tak vysazována v oblastech s chladným klimatem, kde připomíná subtropickou flóru.
„Jsa inspirován Miroslavem Horníčkem, že zahrada má být především užitková, a nejlépe k snědku, požádal jsem, aby v tomto projektu byla
s mým jménem spojena hrušeň. Jen ne žádná ,Klapova Máslovka‘ nebo ,Alexandra‘, ale něco botanického. Za svého třicetiletého působení v Průhonicích jsem ve sbírkách dr. Dostálka objevil právě hrušeň vrbolistou – a ta mi učarovala! Pyrus salicifolia pochází z oblasti, která je kolébkou řady nejen kulturních ovocných dřevin. Neklade se u ní důraz na užitkovost a výnos, ale může být ozdobou každého parku, o didaktické úloze v botanické zahradě ani nemluvě. Jsem rád, že mé přání nebylo oslyšeno, a že byl dokonce vybrán i převisle rostoucí kultivar. Pro takové mám celoživotní slabost,“ říká k výběru stromu Václav Větvička.

Trojská botanická zahrada vydala knihu o vybraných dřevinách ze svých sbírek
Kniha o dřevinách v nabídce trojské botanické zahrady dlouho chyběla. Titul nazvaný Dřeviny Botanické zahrady hl. m. Prahy představuje veřejnosti nevšední druhy jehličnatých i listnatých stromů, které jsou často k vidění pouze v botanické zahradě. „U jednotlivých druhů najdou čtenáři kromě odborného popisu také mnohé zajímavosti. To vše je doplněno mapkou jejich výskytu jak ve světě, tak u nás v zahradě. Mapky původu některých druhů jsou uvedeny pouze v této knize. Nemám v oblibě publikace, které jsou pouze překladem nebo kompilátem různých zahraničních prací, proto jsem zde shrnul naše vlastní zkušenosti s pěstováním jednotlivých dřevin. Věřím, že takové informace jsou cenné i pro laickou veřejnost. Kniha není jen atlasem dřevin Botanické zahrady hl. m. Prahy, ale stane se také vodítkem pro pěstování neobvyklých taxonů v podmínkách České republiky,“ říká Tomáš Vencálek, autor knihy a kurátor dřevin mírného pásma Botanické zahrady hl. m. Prahy.
Kmotrem knižní novinky se symbolicky na Zelený čtvrtek stal známý dendrolog, sadovník a publicista Václav Větvička. „Mám tu čest být kmotrem úhledné, příjemné a přitom odborné a naučné knížky Tomáše Vencálka z Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji. Je to výborný počin, který je nejen ilustrativní příručkou či spíš průvodcem po dřevinách botanické zahrady, ale je svým způsobem i historickým dokumentem, dosvědčujícím existenci mnoha dřevin v této zahradě a v tomto čase. Je to nejen knížka typu katalogu, ale i informativní práce, přinášející popis jednotlivých taxonů a údaje o jejich původu, ale i možnostech pěstování v našich podmínkách.  Vítám takovou knížku na světě a přeju jí zvídavé čtenáře a následovníky,“ uvedl ke knize Václav Větvička.
Knižní novinku si zájemci mohou zakoupit v pokladnách Botanické zahrady hl. m. Prahy (kromě pokladny na vinici sv. Kláry) za 349 Kč.
Připravila Darina Miklovičová.

www.botanicka.czNepřehlédněte


Mice Gastro

Mezinárodní agrosalón Země živitelka

Chystá se dotisk úspěšné kuchařky Eduarda Levého „Sladkovodní ryby, snadno a rychle – zpracování a příprava, recepty“

24. 08. 2018

číst dál


Gastro Z domova

Osmý ročník Vinobraní u Máchova jezera se vydařil a nepokazila ho ani nepřízeň počasí

Burčáky, výborná vína z Jihu Moravy a zábava pro celou rodinu přivádějí každoročně na půldruhého tisíce návštěvníků do areálu hotelu Port.

04. 09. 2019

číst dál