Menu

Úvod k pramenům mariánskolázeňským

31. 08. 2017

Vyprávění o pramenech se zakládá na pravdě,
možná se pravdě blíží, možná vzdaluje,
ale jak to bylo opravdu, už si žádný nepamatuje.
Jako nabíráme z pramene tu nejčistší vodu,
z bájí slýcháme věky předávanou pravdu.
Jen u pramenů pocítíme vyprávění křišťálové vody,
jen u nich dozvíme se, jak chutnají doopravdy.

Marienbad
česky znamená Mariánská lázeň. Se jménem Panny Marie se pojí čistota, víra a láska, mariánskou lázní rozumíme blahodárnou koupel, jež nám dá víc než osvěžení těla. Místo, které naši předkové obdarovali výjimečným titulem, vyniká nevídaným bohatstvím pramenů. Zdejší minerální vody vyvěrají z hlubin Země po tisíciletí, Mariánské Lázně jsou ve srovnání se vznikem pramenů koupelemi mladičkými. Do krásy lázeňského města vyrostly teprve nedávno, v 19. století. Díky úsilí lidí a pro přírodní poklady jsou obdivovány jako místo neobyčejné a nad jiné ve světě vzácné. Mariánské Lázně jsou místem setkání s Duchem vod. Naslouchejte pramenům, do kterých se ukládá tajemství přírody, a ochutnáte-li přímo u studánky, můžete její řeči i porozumět.

obalkaÚcta k pramenům
je stará jako lidstvo samo. Již naši dávní předkové, ještě když jako lovci putovali za stády zvěře, navštěvovali místa zrození potůčků i mohutných řek, zvláště pokud voda v prameni byla svými vlastnostmi výjimečná a člověku přinášela zvláštní prožitek. Horké vývěry, jakými u nás vynikají Karlovy Vary, sloužily jako termální koupele. Jejich uctívání se snoubilo s praktickým užitím, které dalo vzniknout starověkým římským lázním. Chladné prameny mariánskolázeňské však z útrob pramáti Země vynášely vlastnosti zcela odlišné. Nevšedním vodám se přisuzovala kouzelná moc, obestřená tajemnem a nadpřirozenými silami. Ve zdejším údolí vyvěrají vody svěží, bohaté na minerály, zbarvené do krvava, také však vody prosycené zemními plyny a hořkou solí. V jedněch spočívá životní síla, v druhých je cítit závan smrti. Taková místa jsou ve světě vzácná.

Kdo zná pohádky,
jistě si vzpomene na Zlatovlásku. Mladý rytíř Jiřík se zahleděl do královy krásné a mladé ženy. Starý král, aby získal svěžest mládí, vyslal Jiříka na dalekou a nebezpečnou cestu, přinést vodu dvojí síly, vodu živou a mrtvou. Nejen v pohádce lidé věřili, že voda s neobyčejnými vlastnostmi léčí a dokáže překonat i smrt. Nevíme, kam Jiřík doputoval, možná kdysi do našeho údolí, neboť vodu zázračných účinků našel a úkol splnil. Ctižádostivému králi však k lásce nepomohla. Srdce krásné Zlatovlásky si získal Jiřík, který okusil přímo z pramene, a stal se novým králem.

Stinné údolí pramenů

zůstávalo po věky neosídleno, jako by se mu lidé z bázně vyhýbali. Podle starých kronik bývalo plné močálů a skalisek, neprostupným lesem s vývraty dožilých stromů. Zdroje podivuhodných vod tu probublávaly v sirných jezírcích a minerální potůčky se barvily rudými usazeninami. V podhorském klimatu vládl chlad a síla ledových měsíců vítězila nad krátkým létem. Zdejší prameny však nikdy nezamrzaly.

Přes zdánlivou nehostinnost
tu nacházíme památky dávných kultur, o nichž mnoho nevíme. Třeba bronzové srpy - vzácné náčiní, jaké před věky lidé užívali jen zřídka. V okolí pramenů nesloužily k tradiční sklizni pšenice či žita, ale jak mluví pověsti a mýty, srp barvy slunce nosili dávní mágové k posvátné žatvě. Za tuhých zim, když všude ležel sníh a voda se měnila v led, z podzemních vývěrů proudila voda stále živá, zázračnou mocí se tady zelenal mech i kapradí, svědectví tajemných sil nitra Země a příslib jarního probuzení. Rostliny odsud získané v sobě nesly poselství nekončícího života, byly vzácným kořením ze zapovězené zahrady, kam nemohl vstoupit kdokoliv. Strážcem tohoto divu byl Pán hlubin a vládce podzemního království, dávný duch koloběhu času zvaný jménem Kronos, český Krakonoš. Také v Mariánských Lázních shlíží Krakonoš do údolí pramenů. Kdysi možná bývalo jednou z Krakonošových zahrad, nepřístupných míst, jimž pradávní Keltové říkali Nemeton.

kresba-uvod2Teprve probouzející se věda
a s ní pokrok v naukách přírodovědných zvolna překonávaly dávná tabu a předsudky. Přesto do naší krajiny zázraků lidé vcházeli plaše, s pokorou k nevyzpytatelným přírodním silám. Začali tu hledat ložiska drahých kovů a také soli, která bývala ceněna nad zlato. Prospektoři a kovkopové vyprávěli mýty o Duchu hlubin, jehož poklady s nasazením života dobývali. Zprvu pramálo se však starali o bohatství, které od nepaměti vyvěralo v lesních tišinách.

Klíč od zapovězené zahrady
tak čekal na tepelské mnichy řádu Premonstrátů, kteří jej našli v očistné víře v Pannu Marii, ochránkyni slabších a potřebných. S přímluvou k ní se dávný Nemeton otevřel pro příchozí, jejím kouzlem lidé ve zdejších pramenech nalezli dar uzdravení.

Zdali to tak bylo,
nechám na vyprávění pamětníků. Těmi jsou u nás samy prameny. Jejich poselství nesou víly lesních potůčků do větších potoků a řek, kde mnohými proudy putují až do světových moří. Pán a vládce odvěkého koloběhu Země je z moří a nedozírných oceánů vrací v mračnech a deštích do krajů, odkud vláha vzešla. Proto, až budete ochutnávat zdejší léčivé vody, nežehrejte na nepřízeň počasí. Déšť a sníh dávají sílu Zemi i jejím pramenům a skrze ně bude zakrátko vyprávěn i příběh Váš, zážitek ze setkání u počátku vod, poselství od pramenů divotvorných.

Radek MíkaSouvisející články


Z domova

Projekt Singletrack Glacensis je první a získává podporu EU

Region Orlicko – Třebovsko jakožto vedoucí partner spolu s Gminou Bystřicí Klodskou a Obcí Zdobnice v Orlických horách uspěl s projektem...

20. 03. 2018

číst dál


Z domova

Ministryně Dostálová představila v Jihomoravském kraji dvě zásadní novinky

Ministryně pro místní rozvoj 6. dubna navštívila Jihomoravský kraj. Po jednání se starosty ve Znojmě navštívila projekt Centrum obnovy...

07. 04. 2018

číst dál


Archiv
Česká chuťovka