Menu

Jsme Svaz cestovního ruchu města Mikulova – MikulovTourism

30. 12. 2021

My a naše město
Jsme Svaz cestovního ruchu města Mikulova – MikulovTourism, jehož hlavním cílem je podporovat trvale udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území města Mikulova a přilehlém okolí, kde cestovní ruch může být nástrojem prosperity a spokojenosti pro každého z nás.

052_-_kopie

Máme neskutečné štěstí, že naše starobylé vinařské městečko leží v TOP turistické destinaci, ve které se navíc postupně vypracovalo na jedno z nejvyhledávanějších a nejnavštěvovanějších míst s úžasným geniem loci. Mikulov je dlouhodobě TOP turistickou destinací, která přináší důležité příjmy a obživu pro poskytovatele turistických služeb i služeb a odvětví navazujících. Cestovní ruch také každoročně přináší nemalé příjmy (aktuálně cca 6–10 mil Kč) do rozpočtu města Mikulova.

Vysoká intenzita cestovního ruchu ve městě však působí negativně na vnímání cestovního ruchu ze strany obyvatel a tuto disproporci je nutné řešit, pokud chceme i do budoucna udržet Mikulov městem prosperujícím a přívětivým.

Část příjmů z cestovního ruchu proto musí být již konečně reinvestována do aktivit a zařízení sloužících obyvatelům města, aby i obyvatelé viděli přímou vazbu mezi prosperujícím cestovním ruchem a jejich zlepšující se kvalitou života ve městě.

Klíčovou otázkou pro Mikulov tak již nemůže být jen „co může udělat Mikulov pro turisty“, ale stejně jako u jiných TOP turistických destinací se musí klíčovou otázkou co nejdříve stát „co může cestovní ruch udělat pro spokojenost obyvatel Mikulova?“

Naši turisté
Není jistě třeba připomínat, že jen spokojený a štědře utrácející turista, který se k nám navíc rád vrací, je zdrojem trvalé prosperity nás podnikatelů i obyvatel našeho turistického města. Společnou snahou proto musí být připravit našim hostům takové podmínky návštěvy nebo pobytu, na které jsou zvyklí z jiných TOP destinací, což znamená na každém místě, v každém podniku a v každou denní, noční i roční dobu poskytovat vždy jen ty nejlepší služby, aktivity a zážitky. Na druhou stranu se náš turista stává součástí života ve městě, proto je zcela korektní po něm přiměřenou formou vyžadovat respekt k našim zvyklostem, pravidlům i některým limitům, které podobná starobylá města mají, jako je např. problém s parkováním, velké množství jednosměrných ulic, kde dochází ke kolizím mezi automobily, cyklisty a pěšími, nebo respekt k našim památkám a veřejným prostranstvím. Zjednodušeně řečeno, je potřeba naše hosty také vhodnou formou vzdělávat.

A kdo že to k nám vlastně jezdí?
Hlavní strategickou cílovou skupinou byli, jsou a budou domácí turisté, kteří v regionu vytváří 85 % přenocování (data za rok 2018/2019). TOP zdrojovými regiony jsou Hlavní město Praha a Středočeský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, Zlínský kraj...

Nejvýznamnější zahraniční zdrojovou oblastí je Slovensko s 5 % přenocování (34 % ze všech zahraničních zdrojových zemí), konkrétně pak její příhraniční oblast. Především blízkost bratislavské aglomerace (v dojezdu cca 1,5 hodiny) je pro návštěvnost Mikulova klíčová.

Turisté a návštěvníci z Polska vytvářejí 2,9 % přenocování (20 % ze všech zahraničních zdrojových zemí) a jsou tak po Slovensku druhou klíčovou zahraniční zdrojovou oblastí pro Mikulov a okolí. Dále následuje Německo 1,3 % přenocování (9,4 %), Rakousko (příhraniční oblast regionu Weinviertel a vídeňská aglomerace) 0,9 % přenocování (6 %), Rusko, Litva a Ukrajina vytvářejí 0,4 %, 0,32 % a 0,27 % přenocování (3 %, 2,2 %, 1,8 %), Itálie 0,34 % přenocování (2,4 %)...

dl_mik

Co turista očekává, a co mu není v Mikulově vždy dopřáno

Naše cíle

Naši členové a partneři
MikulovTourism, z. s., je nevládní, neziskovou organizací, která je otevřena všem aktivitám, které mohou efektivně pomoci rozvoji trvale udržitelného cestovního ruchu v Mikulově, a které budou vytvářet zdravé podnikatelské prostředí. MikulovTourism je také organizací otevřenou pro všechny, kteří jsou připraveni být nápomocni cestovnímu ruchu v Mikulově a jejichž zájmy jsou v souladu s cíli a principy fungování Svazu.

Statutárním zástupcem Svazu je předseda, kterým je aktuálně Ing. Jan Sojka, vystudovaný hotelový odborník s dlouholetou praxí v cestovním ruchu.

Nejvyšším orgánem Svazu je členská schůze, jejíž působnost plní tzv. Shromáždění delegátů. Členská schůze, prostřednictvím Shromáždění delegátů, rozhoduje o všech zásadních aktivitách týkajících ve spolku. Shromáždění delegátů tvoří zakládající členové spolku, aktuální předseda spolku a oboroví zástupci. Oborové zástupce navrhují členové tří oborových sekcí – sekce ubytování, gastronomie a vinařství, turistické cíle a ostatní aktivity.

Svaz cestovního ruchu města Mikulova je řádným členem DMO Pálava a LVA, oficiální destinační společnosti pro TO Pálava a Lednicko-valtický areál.

Pro zlepšení vzájemné komunikace jsme společně vytvořili pracovní skupinu pro marketing, jejímiž členy jsou
► Radek Galousek, MikulovTourism, vedoucí pracovní skupiny
► Jan Sojka, MikulovTourism
► Vít Buchta, Hotel Golf Garni
► Dušan Klimeš, Korek Mikulov
► Miroslav Šuta, Boutique Hotel Tanzberg

Co se nám podařilo

Na čem aktuálně pracujeme

Plán marketingových aktivit pro rok 2022

Připravil Jan Sojka, předseda Svazu cestovního ruchu města Mikulova – MikulovTourism.

info@mikulovtourism.cz
www.facebook.com/groups/www.mikulovtourism.cz/
www.facebook.com/vitejtevmikuloveArchiv