Menu

Univerzity by měly studentům umožnit rozvinout jejich potenciál

03. 08. 2017

ujak_foto041_david_peltanS rektorem Univerzity Jana Amose Komenského Praha doc. PhDr. Lubošem Chaloupkou, CSc., navazujeme v únoru 2017 na minulý rozhovor, který jsme končili úvahou nad systémem vysokoškolského vzdělávání.

Pane rektore, na tomto poli lze očekávat výrazné změny s ohledem na novelu zákona o vysokých školách. Pojďme se zastavit u studentů, kterých se problematika vzdělávání týká nejvíc. Jací jsou ti dnešní?

Domnívám se, že náročnější. Často mají jasnou představu, kam chtějí v životě směřovat, a podle toho si vybírají studium. Mají daleko větší možnosti, nejen co se týče volby vysokých škol a studijních oborů, ale také v přístupu k informacím. Díky tomu si mohou vybrat školu, o níž se důkladně informují. Kvalitní škola by jim měla být schopna dát určitou nadstavbu, co se vzdělávání týče, ale také orientaci ve společenském dění a hodnotách. S tím souvisí i to, jaké osobnosti na škole působí a jaké hodnoty předávají. Vždy jsem usiloval o to, aby u nás přednášeli pedagogové s bohatými zkušenostmi, jejichž akční rádius přesahuje rámec jejich profese. V tomto kontextu proto nemohu nezmínit například pana profesora Jiřího Svobodu, kterému letos mezinárodní jury Ohrid Academy of Humanism (www.ohrid-academy.org) udělila Světovou cenu za humanismus (The World Prize for Humanism for 2017). Mezi laureáty tohoto ocenění, jež je udělováno od r. 2007, patří i nositelé Nobelovy ceny za literaturu Alexandr Solženicyn a Herta Müllerová.

ujak_foto027_david_peltanUniverzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK) je nejstarší českou soukromou univerzitou působící v Česku. Byla založena jako první soukromá univerzita už v polistopadovém Československu. Je její prvenství zavazující?

Zavazující je nejen toto prvenství. Pro UJAK je prioritou poskytovat vzdělání a studijní zázemí na nejvyšší úrovni. UJAK nabízí studium širokého spektra společenskovědních oborů. Pilíři jsou Speciální pedagogika, Vzdělávání dospělých, Andragogika, Evropská hospodářskosprávní studia, Sociální a mediální komunikace, Management cestovního ruchu, Právo v podnikání, Manažerská studia, Scénická a mediální studia a Bezpečnostní studia. UJAK má jako jediná instituce v České republice oprávnění konat mezinárodní jazykové zkoušky TELC, které jsou v Evropě všeobecně uznávaným dokladem jazykových znalostí. UJAK má také MBA program Řízení lidských zdrojů a Evropská unie, pro nějž jsme získali prestižní mezinárodní akreditaci FIBAA. Foundation for International Business Administration Accreditation spolupráci s UJAK hodnotí velice pozitivně a přišla s návrhy na její rozšíření. Vložená energie se nám vrací nejen ve formě úspěšných absolventů, ale také v řadě ocenění. Koncem loňského roku například byla naše univerzita oceněna panevropskou společností pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius v rámci vyhlašování výsledků prestižní celostátní ankety „Českých 100 nejlepších“ ve Španělském sále Pražského hradu v oborové kategorii Zdraví, vzdělání, humanita. Ale abych se vrátil k tomu, jak chápeme výsadní postavení, které vyplývá z faktu, že UJAK je nejstarší českou soukromou univerzitou. Samozřejmostí je trvalý trend nabízet studentům další a další možnosti vzdělávání. Spolupracujeme s více než padesáti univerzitami světa. Ve výuce spojujeme osvědčené tradiční metody i nové technologie. Zmíním například možnost skládat nemalou část zkoušek v TestCentru formou počítačových testů. UJAK také klade velký důraz na praxi. Například studenti mediálně orientovaných oborů mají k dispozici profesionální audiovizuální studio a nově spolupracují s rádii Hey a Color, pro něž připravujeme vlastní pořady.

ujak_foto143_david_peltanSpolupráce s médii určitě nebude jedinou novinkou. Co v oblasti akreditací?

V prosinci 2016 získal akreditaci náš nový vzdělávací program Doplňující didaktické studium anglického jazyka. Je určen pro učitele cizích jazyků. UJAK se dlouhodobě, krom vysokoškolských studijních programů, zaměřuje na kurzy celoživotního vzdělávání a výuku jazyků. S ohledem na skutečnost, že pedagogicky orientované obory jsou pilířem portfolia univerzity a že jazyková výuka je na naší škole na vysoké úrovni, byla tato specializace logickou volbou. Velké změny jsou samozřejmě spojeny s koncem Akreditační komise, jež byla nahrazena Národním akreditačním úřadem, který, jak doufáme, přinese pozitivní změny v oblasti transparentnosti udělování akreditací. V současné době je jeho činnost v počátcích. UJAK se snaží rychle adaptovat na nové podmínky, které pro sektor vysokých škol připravila novela vysokoškolského zákona. Chystáme se revitalizovat učitelské studium speciální pedagogiky a založit tři další studijní programy. Samozřejmě bude záležet na posouzení těchto projektů Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Mimo oblast akreditací chystáme bohaté jarní vydání Univerzitních listů a pracujeme na tom, aby se naši studenti mohli víc setkávat s významnými osobnostmi oborů, které rozvíjíme.

UJAK při výuce klade důraz na praxi. Velká část vašich studentů při studiu pracuje. Jak jim vycházíte vstříc?

Všechny obory lze na UJAK studovat buď prezenční, nebo kombinovanou formou. UJAK je přitom známa tím, že kombinovaná forma studia probíhá o víkendech, takže studenty, kteří pracují, v zaměstnání prakticky nijak neomezuje. To ovšem neznamená, že posluchači kombinované formy studia nemusejí splnit stejné penzum povinností – těžiště zde daleko víc spočívá v samostudiu. O studenty se výborně stará naše studijní oddělení, které je jim k dispozici i o víkendech, což rozhodně není na jiných vysokých školách samozřejmostí. Studijní oddělení se vždy maximálně snaží vyjít studentům vstříc, aby měli co nejlepší podmínky pro plnění studijních povinností. Nabízíme také možnost získat individuální studijní plán. Myslíme rovněž na hendikepované studenty. Pro ně je k dispozici Akademické poradenské centrum.

ujak_foto061_david_peltanNa některých vysokých školách neradi vidí, když studenti podnikají a snaží se vydělávat. Jiné školy k tomu přímo vybízejí. Jaký na to máte názor?

Rozhodně nevidím nic špatného na tom, když student získané znalosti zúročuje v praxi. Samozřejmě musí zvládat studijní zátěž. Nicméně, jak jsem konstatoval na začátku, mladí lidé často mají jasnou představu, kam chtějí v životě směřovat, a studium i práci dokážou úspěšně skloubit. UJAK jim k tomu ráda vytváří podmínky.

UJAK má vysokou úspěšnost uplatnění absolventů. Jaký je váš recept na úspěšné absolventy? Jen v oblasti mediálních oborů lze narazit na řadu z nich.

Už z podstaty svého uplatnění, protože jsou nejvíc vidět. Optimální studijní podmínky se UJAK usiluje vytvořit pro každého studenta a to obnáší velkou míru individualizace. V nadsázce bychom mohli říci, že recept na úspěšného absolventa vypadá asi takto: vezměte studenta, který má o studium opravdu zájem, vytvořte mu ve škole podmínky, aby mohl rozvinout své individuální schopnosti, zprostředkujte mu kontakt s reálnou životní a pracovní praxí, a pokud je student již zaměstnán, tak mu vytvořte specifické podmínky pro efektivní studium. Tohle zamíchejte, udržujte v teple po dobu tří až pěti let a pak se můžete nadít úspěchu. Univerzity by měly studentům umožnit rozvíjet jejich potenciál – a o to usilujeme.

S rektorem Chaloupkou hovořil Jan Červenka.Související články


Vzdělávání Doprava

Vzdělávání a příprava odborníků v oblasti železničního inženýrství

Projekt výstavby vysokorychlostních tratí jako součásti systému Rychlých spojení nabývá v současné době v Česku na aktuálnosti.

12. 02. 2018

číst dál


Vzdělávání

Distanční vzdělávání v SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.

11. březen tohoto roku si budou pamatovat zcela jistě všichni žáci i zaměstnanci škol v celé republice.

22. 04. 2020

číst dál


Nepřehlédněte


Lázeňství

Lázně Luhačovice pomáhají dětem od 1,5 roku

Uvažovali jste už o lázeňské léčbě svého dítěte? Plně ji hradí zdravotní pojišťovny. Každý rodič by udělal pro zlepšení zdravotního stavu svého dítě...

18. 10. 2017

číst dál


Z domova Rozhovory

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

„Cílem celostátní soutěže Vesnice roku není najít vítěze, ale stmelit lidi v obcích a podporovat je,“ souhlasí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová...

22. 09. 2019

číst dál


Archiv