Menu

„Učňovka“ slaví 75. narozeniny

23. 01. 2020

Mariánskolázeňské učňovské školství začalo psát své novodobé dějiny krátce po skončení 2. světové války. První zahajovací porada učňovské školy se konala dne 3. září 1945 a účastnil se jí Karel Sláma, který byl pověřen vedením školy, a další dva pedagogové. Víc členů tehdy učitelský sbor neměl. Škola začínala ve skromných poměrech v budově dnešní Základní školy Jih, později byla přestěhována do školy Sever, následně do Úšovic, kde měli přespolní učni i noclehárnu. Zapsáno bylo 31 učňů, později jejich počet vzrostl, a tak byly zřízeny odborné skupiny oděvní, potravní, obchodní a pro holiče. Školní kronika prozrazuje, že v následujícím školním roce bylo zapsáno již 265 žáků na celkem 37 (!) nejrůznějších oborů, z nichž potom byly utvořeny třídy automechaniků, elektrotechniků, kovářů, holičů, řezníků, cukrářů, kuchařů, také třídy dřevodělné a obchodní. Na konci  školního roku byla poprvé uspořádána výstava prací žáků. Tuto akci lze považovat za jakýsi předstupeň pozdějšího Učňovského dne a Dne žákovských dovedností. Ve školním roce 1947/48 se objevil první náznak možnosti spojit gastronomické obory s hotelovou školou.

Padesátá léta přinesla další novinky: bylo zřízeno výcvikové středisko pro obory pekařů a cukrářů, přibyli další žáci i učitelé, byly zavedeny žákovské knížky pro zápisy známek a chování.

Přelomový by školní rok 1961/62, kdy v důsledku reorganizace škol byla učňovská škola oddělena od ředitelství Školy společného stravování a Školy zdravotnické a stala se samostatnou školou s vlastním vedením a sídlem v Poštovní ulici, kde ji najdeme dodnes. Ředitelkou se stala Alena Soukupová. V tomto období se také dále rozvíjí tradice každoročních přehlídek dovedností učňů, které se konají nejčastěji v budově Casina v Mariánských Lázních.  V roce 1964/65 přibyly nácviky spartakiád a bramborové brigády – tehdy novinky, dnes už historismy.

Léta sedmdesátá přinesla další rozmach školy. Došlo k  technické rekonstrukci školní budovy, rostl počet pedagogů  i žáků, kteří dosahovali výborných umístění v soutěžích sportovních, recitačních, jazykových a jiných. V roce 1982 Alenu Soukupovou ve funkci vystřídala Marie Bártová.
V roce 1979/1980 poprvé v historii školy proběhly maturitní zkoušky oborů Vnitřní obchod a  oboru Provoz společného stravování. Měly velmi dobrou úroveň. Nadprůměrně dopadly i závěrečné učňovské zkoušky. V tomto roce se dařilo i sportovcům: dívky se skladbou učňů vystupovaly v rámci celostátní spartakiády na Strahově.

Změny přinesl i rok 1989. Velmi se dařilo oboru Dámská krejčová, žákyně se dokázaly prosadit na mnoha odborných soutěžích a přehlídkách, ale i při praktických činnostech (kostýmy pro divadlo a hudební soubory, pracovní oblečení). V roce 1993/94 rozšířila škola nabídku oborů o obor Zahradník, pro který byly v Mariánských Lázních díky rozsáhlým parkům skvělé podmínky, bohužel zájem nebyl velký, a tak byla výuka později soustředěna jinam. Nově se rozběhly také Dny otevřených dveří, které seznamují veřejnost i případné budoucí žáky s možnostmi studia na škole a které se každoročně konají dodnes.

Nové tisíciletí přineslo další změny. Škola nabídla ke studiu nový čtyřletý maturitní obor Obchodník,  Marii Bártovou vystřídal ve funkci Petr Zenkl a v roce 2006 došlo ke sloučení Středního odborného učiliště Mariánské Lázně a Hotelové školy Mariánské Lázně.

Tradiční akcí je  výše zmíněný Den žákovských dovedností, který po sloučení učiliště a „hotelovky“ oficiálně pořádá Hotelová škola Mariánské Lázně ve Společenském domě Casino. Za dobu svého již šedesátiletého trvání prošel mnoha proměnami, dodnes je  však příležitostí, kdy se žáci mohou pochlubit svými dovednostmi. V minulých letech bývala velkou atrakcí módní přehlídka dámských krejčových, zájem budily ve své době ikebany zahradníků, aranžmá prodavačů a následně obchodníků a samozřejmě výtvory kuchařů, cukrářů a číšníků. Dnes je tato akce příležitostí zejména pro žáky 3. ročníků oboru Kuchař a Číšník – servírka, kteří zde mají jakousi předpremiéru svých závěrečných zkoušek v podobě prezentací menu a tabulí. Lákadlem bývají i ukázky barmanských show, carvingu atd. Nedílnou součástí je doprovodný kulturní program, který připravují žáci školy. Letošní jubilejní šedesátý ročník Dne žákovských dovedností se koná ve čtvrtek 19. března od 10 hodin. Přijďte se podívat.
Připravila Lucie Kodýtková.

www.hotelovaskola.czSouvisející články


Vzdělávání Z domova

Domácí vzdělávání hravou formou & Kreativní hra Domalovánky

Období strávené doma s malými školáky i předškoláky mohou rodiče vyplnit řadou doplňkových aktivit, které jsou nejen zábavné, ale...

19. 03. 2020

číst dál


Vzdělávání Gastro

Master Chef na Přímce ve znamení chřestu

Vyučující odborného výcviku oboru Kuchař-číšník pro žáky připravily výzvu v podobě soutěže Master Chef 2021.

18. 05. 2021

číst dál


Archiv