Menu

Účastníci Travelconu ocenili úroveň a optimismus konference

11. 05. 2020

Skvěle technicky a obsahově zajištěná, věcná, praktická, moderní. Vzhledem k době a okolnostem jejího konání pak především optimistická, motivující, inspirativní a nesmírně povzbuzující. Taková byla podle účastníků letošní dvoudenní odborná konference cestovního ruchu Travelcon 2020, jejíž čtvrtý ročník uspořádala na vrcholu koronavirové epidemie ve dnech 23. a 24. dubna Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).

Osud mnoha desítek podobných akcí, které byly kvůli onemocnění COVID-19 zrušeny, nepotkal Travelcon jen díky zatvrzelosti manažerů JCCR a možnostem moderních technologií. „Cestovní ruch přestal v podstatě den ze dne existovat. Všem bylo jasné, že nás čeká krize obtížně představitelných rozměrů. Obor zasáhla skepse a deprese. Bylo jasné, že musíme něco udělat a nalít sobě a kolegům novou krev do žil. Ukázat světlo na konci tunelu. A tak se zrodila on-line verze plánované konference,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.

Konference Travelcon 2020, jejímž spolupořadatelem byla Destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko a partnerem agentura CzechTourism, se uskutečnila nejenže v celém původně plánovaném programovém rozsahu, ale byla navíc logicky rozšířena o aktuální, mimořádně žhavá témata. Ta by se dala shrnout zhruba takto: Koronavirus a cestovní ruch, restart oboru, podpora, investice, nový zákon o cestovním ruchu. „Zpětné reakce, které nyní dostáváme od účastníků konference, mimochodem bylo jich 1612, potvrzují, že Travelcon 2020 splnil svůj účel,“ poznamenal Polášek.

Na otázku: „Jaký měl pro vás Travelcon význam právě nyní?“, dorazilo do 30. dubna JCCR 115 odpovědí. Obecně lze jejich obsah shrnout do níže uvedených citací:

„Přinesl mi úlevu a uvědomění si, že jsme v tom všichni společně. Také mám díky Travelconu pocit, že i aktuální krize přinese určitá pozitiva ve formě různých inovací a partnerství, ale třeba i v podobě zákona o cestovním ruchu. Obávám se, že nebýt této krize, některé věci by se nedaly do pohybu“.

„Zdravím do JCCR a moc vám děkuji za organizaci Travelconu. Právě v době karantény a obrovské nejistoty o osud cestovního ruchu měla akce obrovský význam. Nejen ve smyslu profesního setkání se s odborníky a výměny zkušeností a názorů, ale zejména lidský - jde o obrovskou podporu kolegů, konkurentů a všech, kdo pracují v cestovním ruchu. Odnáším si silný pocit sounáležitosti, solidarity a naděje. Moc vám děkuji!“

„Krize mě překvapila jako čerstvou absolventku VŠ a překazila mi nejen poslední studentské prázdniny, před nastoupením do zaměstnání, ale i domluvené plány v rámci kariéry a stěhování do zahraničí, což mě během posledních měsíců dost trápilo. Vaše konference mi připomněla lásku k mému oboru, inspirovala mě, vzdělala mě a dodala optimismus v oblasti budoucí kariéry a toho, že vše má smysl“.

„Travelcon mi ukázal mnoho směrů na cestě změny a přizpůsobení se nové situaci. Cestovní ruch je v totální krizi a potřebuje jakýkoliv impuls pro další existenci“.

Podle manažerky Travelconu Petry Machovcové naznačilo on-line řešení konference jednu z cest, kterými by se do budoucna mohly podobné akce ubírat i v rámci rozšíření prostoru pro případné další zájemce o účast na nich. Klasická verze Travelconu 2020 počítala s přibližně 300 účastníky, v on-line verzi jich nakonec bylo více než 1600. „Z feedbacku, který máme k dispozici, mimo jiné vyplynulo, že zhruba 70 procent účastníků se Travelconu zúčastnilo letos poprvé a pro další ročník v roce 2021 by více než polovina upřednostnila on-line virtuální účast před osobní,“ konstatovala Machovcová.

Je tak více než zjevné, že koronavirová krize už mění svět kolem sebe. V případě Travelconu dojde s největší pravděpodobností minimálně k většímu začlenění on-line přenosů do programu a organizace konference. A to jak po stránce obsahu, tak i rozsahu. „Přímá účast na jednání může být pro mnohé limitující z hlediska nákladů i časově. Cesta, ubytování atd. V budoucnosti by tedy nebylo nutné zvyšovat počet fyzicky přítomných účastníků a přitom dát prostor všem případným zájemcům právě díky on-line účasti. Je to velmi flexibilní forma, pro mnohé z různých důvodů i dostupnější,“ doplnil předseda Destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko David Šťastný.
Připravila Jana Píchová. 

www.jiznicechy.cz
www.jccr.cz
www.travelcon.cz
         travelcon_-_logo_-_web

 
Archiv