Menu

Travelcon 2019 zacílí na udržitelný cestovní ruch

28. 03. 2019

Turismus, který dbá na to, aby nezanechal negativní stopy na životním prostředí a místních obyvatelích. To je udržitelný cestovní ruch, trend dnešní doby, a zároveň nosné téma konference Travelcon 2019. Její třetí ročník se uskuteční ve čtvrtek 25. a v pátek 26. dubna v pavilonu Z českobudějovického výstaviště. Akce organizovaná Jihočeskou centrálou cestovního ruchu (JCCR) by se současně měla stát vůbec první plně udržitelnou konferencí u nás. 
„Cestovní ruch hraje významnou roli v rozvoji území, často přitom vlivem jeho obrovského vzestupu dochází k poškozování životního prostředí, nadměrnému využívání přírodních zdrojů a vzniku konfliktních situací mezi domácím obyvatelstvem a návštěvníky. Travelcon podporuje udržitelný cestovní ruch, který pomáhá rozvoji území a šetrně využívá přírodní i kulturní hodnoty, čímž míří k dlouhodobé prosperitě dané oblasti,“ uvedl ředitel JCCR Jaromír Polášek.
Environmentální témata hýbou v poslední době celou oblastí cestovního ruchu, a to hlavně ta negativní. Posledním takovým příkladem je vzrůstající množství plastu v oceánech. Na ostrově Bali pokryly loni pláž statisíce tun odpadků. Místní oblasti to vedle velkého znečištění přineslo i pokles turistů. A podobných příkladů je mnoho.
Podle manažerky konference Petry Machovcové proto Travelcon vstupuje do roku 2019 se zcela novou vizí: „Stát se první plně udržitelnou konferencí v ČR, která je klimaticky neutrální, bezodpadová a netvoří negativní environmentální či společenské dopady na své okolí. Musíme ukazovat dobrý příklad tam, kde sami můžeme něco ovlivnit“. 

Zelený Travelcon 
„Chceme zajistit dlouhodobý růst oblasti odpovědného turismu a vytvářet přidanou hodnotu účastníkům konference Travelcon. Vedle propagace udržitelného cestovního ruchu se budeme zabývat také snížením negativních dopadů na životní prostředí, které konference vytváří, a tvorbou benefitů pro místní komunitu. Věříme, že šíření osvědčených postupů je právě ten první krok, jak začít,“ konstatovala Machovcová. 
Na Travelconu nebude použito jednorázové nádobí, dodány budou jen opakovatelně použitelné či recyklovatelné materiály a obaly. Veškeré potraviny budou pocházet od regionálních dodavatelů z Jihočeského kraje a káva bude Fairtrade, jejíž kelímky bude sám kavárník kompostovat. Důraz se bude klást na recyklaci veškerého odpadu na místě, kde bude návštěvníkům a dodavatelům k dispozici dostatek třídících košů. Konference také dbá na digitalizaci, aby se zamezil tisk zbytečných vstupenek, brožur a letáků. Propagační materiály dostanou účastníci proto pouze v digitální podobě. Celkově bude kladen důraz na snížení energií, materiálů, odpadů a vody v době konání konference. Cílem je co nejvíce šetřit přírodní zdroje. 
Letos poprvé se mohou účastníci připojit online a nemusí jezdit na místo konání, čímž dochází také k významnému snížení uhlíkové stopy akce. Této možnosti využil například uznávaný profesor z britské Univerzity v Surrey Xavier Font, který vystoupí na téma udržitelný turismus prostřednictvím skypu,“ doplnila Machovcová. 
JCCR na letošním Travelconu očekává účast více než tří stovek manažerů, marketérů, podnikatelů v cestovním ruchu a dalších expertů na turismus z celé ČR. Na ty v Českých Budějovicích čekají dva dny plné přednášek, workshopů, diskusí a pracovních setkání, které jim přinesou inspiraci, přehled, kontakty, dobré i špatné případové studie a mnoho dalších užitečných informací. Travelcon 2019 otevře také otázky současných trendů turismu, na které odborníci na cestovní ruch i profesionálové z branže přinesou nové a mnohdy neočekávané odpovědi. Cena účastnického poplatku je do konce března snížena na 1 999 korun, poté již bude nutné uhradit plné vstupné ve výši 2499 korun. 

Travelfest a Památky žijí
K registrovaným účastníkům konference se již v pátek 26. dubna připojí na českobudějovickém výstavišti také široká veřejnost. V prostorách pavilonů T1, T2 a Z totiž odstartuje třídenní veletrh cestovního ruchu Travelfest 2019 tradičně spojený s přehlídkou dobrého jídla a pití Gastrofest. Pořadatelem Travelconu i Travelfestu, spolufinancovaného z přeshraničního projektu Památky žijí, je Jihočeská centrála cestovního ruchu.
Připravili Ondřej Flemr a Petra Machovcová.


www.travelcon.cz 
www.travelfest.cz

     Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba