Menu

Tovaryšské pasování

28. 06. 2019

V úterý 25. 6. 2019 byli v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně už pošesté do stavu tovaryšského pasováni absolventi učňovských oborů kominík a čalouník a letos nově i oboru mechanik plynových zařízení.

Jak připomněli zástupci partnerských firem i institucí, které podporují odborné školství, řemesla jsou skvělou příležitosti, jak si zajistit zajímavou, stabilní a stále se rozvíjející kariéru. Možnosti profesního růstu jsou jak v oblasti velkých firem, tak v soukromém, živnostenském sektoru. O tom, že řemeslná průprava je pro každou profesi klíčová, svědčí i fakt, že téměř polovina tovaryšů získala výuční list v rámci rekvalifikačních kurzů. Do svých řad tak přivítali mladé tovaryše Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. a Moravské kominické společenstvo. Plynaře symbolicky pod svá křídla přijala svatá Anežka Česká. 

Stejně jako v minulých letech se této slavnostní příležitosti účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. a Moravského kominického společenstva, České školní inspekce, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Mendelovy univerzity v Brně,  Úřadu práce a dalších institucí včetně podnikatelské sféry. 


Vlajkovou lodí středního odborného školství v oblasti stavebnictví v Jihomoravském kraji je Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Kromě běžné výuky se zabývá rozšiřováním možností
 

      pro stávající žáky, např. v Polygonu,

      pro absolventy všech stavebních oborů,

      pro zajemce o profesní rozvoj z odborné sféry,

      pro studenty architektury a stavebního inženýrství

      stejně jako pro děti ze základních škol

třeba v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje

Rozhovor zástupce ředitele SŠSŘ Brno – Bosonohy pana Mgr. Miloslava Knapila mimo jiné i o tom, že přísun stavebních dělníků ze zahraničí nestačí pokrývat potřeby českých staveb, najdete zde
Připravila Helena Vyvozilová.

https://soubosonohy.cz/#close

http://www.soubosonohy.cz/  
http://www.mksbrno.cz/ 
http://www.cech-cal.eu/Archiv