Menu

Posouváme se v zavádění technologických novinek

17. 11. 2020

Kongresové centrum Praha (KCP) v posledních letech prošlo výraznými změnami. Díky nim drží krok se stále se vyvíjejícími technologickými novinkami, které jsou pro zajišťování MICE (meetings, incentives, congresses & exhibitions industry) akcí světové úrovně nezbytné. Zásadní změnu pro fungování kongresových center přinesla pandemie COVID-19, ale o tom už více s generální ředitelkou Kongresového centra Praha Ing. Lenkou Žlebkovou.

Paní ředitelko, koronavirová krize výrazně ovlivnila MICE sektor cestovního ruchu. Jaké mají s ní související restrikce dopad na KCP?

Tragické. V našem byznysu se akce, a zejména pak velké kongresy, plánují a chystají v mnohaletém předstihu, a tak jsme očekávali nejlepší rok za posledních deset let. Místo toho budeme mít v tržbách propad víc jak 50 %. V segmentu konferenčních akcí a na hotelu až o 80 %. Byli jsme tedy nuceni maximálně omezit provozní výdaje, zredukovat počet zaměstnanců a omezit i investice. Zároveň se ale snažíme brát krizi jako příležitost. Daří se nám držet krok se světovými trendy a technologickým vývojem v kongresovém byznysu. Posouváme se v digitalizaci a zavádění technologických novinek. Navzdory krizi jsme tak udělali velký krok směrem ke upgradu servisu a efektivity práce.

osobn_setkn

Jak jste se, coby jednička mezi kongresovými centry v Česku, přizpůsobili poklesu realizovaných MICE akcí?

V rámci segmentu MICE je v současné chvíli jedinou variantou přesun akcí do online světa. Na to jsme zareagovali vytvořením virtuálního PCC Live TV Studia, ze kterého lze vysílat prostřednictvím komunikačních platforem různé typy přenosů. Dále nabízíme zajištění hybridních eventů s možností vysílání z jednoho či více sálů zároveň. Součástí může být i online tlumočnický hub k simultánním překladům v reálném čase. Zapracovali jsme na nabídce bezpečného eventu s dodržením veškerých bezpečnostně-hygienických opatření NOCOVID od desinfekce, měření teploty při vstupu, dodržování rozestupů, nabídky nanoroušek až po online registrace apod.


 

Nabízíte virtuální multifunkční studio s LED stěnou.

Naše PCC Live TV studio je díky své variabilitě určeno pro celou řadu akcí – od konferencí, diskusí, přes workshopy, školení až po podcasty a koncerty. Studio umožňuje propojení se vzdálenými hosty, zapojení diváků formou hlasování, komunikaci s fanoušky a klienty v reálném čase. Je možné také doplnit vysílání o titulky, různé interaktivní prvky a proložení dalšími videi.


 

Osobní setkání je tou nejlepší interakcí. Situace nás však přiměla uchýlit k používání virtuálních. Bude to mít za následek úbytek poptávky po službách kongresových center?

Jak říkáte, osobní potkávání se je nenahraditelné. Pokud se situace u nás a ve světě zlepší, očekáváme pozvolný návrat k setkáním tváří v tvář, i když už asi navždy zároveň zůstaneme propojeni do online světa prostřednictvím streamingů či jiné formy hybridního setkání. Očekáváme, že počty akcí se do tří let vrátí na původní čísla, nicméně formát akcí se určitě změní.


 

Jak vypadá budoucností Kongresového Centra?

Ta je teď nejistá pro všechny. Většina akcí z roku 2020 byla přeložena na rok 2021 včetně významných mezinárodních akcí jako ICP (Světový kongres psychologie), farmakologický kongres EPHAR, Světový kongres ADHD apod. Jestli se nakonec budou konat, případně v jaké podobě, to si teď asi nikdo netroufá odhadovat. Každopádně díky inovacím jsme připraveni zajistit jejich virtuální či hybridní podobu.

S Lenkou Žlebkovou hovořil Matouš Kainc.
 
www.praguecc.cz

 Archiv