Menu

TOP kongresová destinace světa zažila 80% propad

02. 06. 2021

shutterstock_728227915_ilustran_foto_konference

Praha, dlouhodobě jedna z TOP 10 nejpopulárnějších kongresových destinací světa, zažila v roce 2020 kvůli pandemii onemocnění COVID-19 enormní propad. V porovnání s rokem 2019 se loni uskutečnilo o 78,9 % méně kongresů, konferencí a dalších hromadných akcí.


Kongresový průmysl Prahy byl dlouhodobě na vzestupu a rok 2019 byl pro českou metropoli rekordní. Podle agregovaných dat Prague Convention Bureau, organizace zastřešující pražský kongresový průmysl, se v roce 2019 v Praze odehrálo 5 944 akcí, kterých se zúčastnilo přes 715 000 delegátů z celého světa. To je nejvíce od roku 2014, kdy začalo Prague Convention Bureau agregovaná data sestavovat ze statistik Českého statistického úřadu, které však nezahrnují akce mimo hotelová zařízení, a vlastních statistik od partnerských subjektů, jakými jsou i největší pražská kongresová centra.

Restrikce vlád po celém světě spojené se šířením nového viru COVID-19 však slibný rozvoj kongresového průmyslu zastavily, a to nejen v Česku. Zákaz pořádání hromadných akcí platil od března 2020 po celý zbytek roku s výjimkou třetího kvartálu, kdy došlo ke krátkodobému povolení akcí pro omezený počet účastníků. Nicméně toto částečné rozvolnění nestačilo k tomu, aby se větší akce, plánované mnohdy i s několikaletým předstihem, mohly uskutečnit. Důležitou roli hrála zejména nejistota organizátorů akcí ohledně nepředvídatelných změn v restrikcích, bezpečnosti, či ztížená možnost cestovat. To vše se negativně podepsalo na počtu zorganizovaných lokálních a zejména mezinárodních akcí v Praze.

S menším počtem uskutečněných akcí souvisí i výrazně nižší počet jejich účastníků. Těch bylo pouze 180 000 a z důvodu omezení přeshraničního cestování téměř po celém světě se jednalo především o české delegáty. V předcházejících letech byl poměr lokálních akcí vůči těm mezinárodním v Praze 50:50, v roce 2020 logicky převyšoval počet akcí s lokální účastí, a to poměrem 70:30. „Z našich dat vidíme, že 84 % ze všech mezinárodních akcí uskutečněných v Praze se s ohledem na šíření pandemie ve světě a souvisejícími restrikcemi v cestování odehrálo v prvním kvartálu roku 2020. V případě lokálních konferencí za první kvartál proběhla polovina z celkového počtu tuzemských akcí. Nejsilnějšími měsíci ve zbytku roku byly červen a září, kdy došlo k mírnému rozvolnění restrikcí,“ říká Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.

Z důvodu uzavření ubytovacích zařízení po dobu nejpřísnějších restrikcí také poklesl počet vícedenních akcí vyžadujících ubytování účastnících se osob ve prospěch jednodenních akcí. V průměru se tak délka akce meziročně zkrátila z 2,65 na 1,32 dne, přičemž 73 % vícedenních akcí proběhlo v prvním kvartálu loňského roku.

Situace pražského kongresového průmyslu v loňském roce do značné míry reflektovala globální stav. Z nejnovějšího reportu Mezinárodní kongresové asociace (International Congress and Convention Association – ICCA) vydaného na konci května 2021 vyplývá, že celosvětově ovlivnila pandemie koronaviru 91 % asociačních kongresů a konferencí, které byly buďto přesunuty, proběhly virtuálně či hybridně, anebo byly zcela bez náhrady zrušeny.

Praha se oproti celosvětovému průměru vymyká především nižším procentem zrušených akcí ve prospěch těch přesunutých na pozdější termín. Z databáze Mezinárodní kongresové asociace ICCA lze vyčíst, že díky úsilí pražských organizátorů akcí a dalších zapojených subjektů se podařilo přesunout 60 % plánovaných eventů a jen u 6 % došlo k úplnému zrušení, zatímco globálně se jednalo o 44 %, respektive 14 %.

Čtvrtina asociačních kongresů a konferencí, původně potvrzených do Prahy, se nakonec uskutečnila virtuálně, a to především v druhé polovině loňského roku, na kdy organizátoři přesunuly své eventy z jara. Při stále trvajících restrikcích se však nakonec rozhodli pro přechod do online formátu. „Vzestup virtuálních akcí v druhé polovině loňského roku je krizovou reakcí na nutné restrikce vlád, které téměř po celém světě znemožnily osobní setkávání lidí a tím pádem i organizaci hromadných akcí. Hybridních akcí, tedy takových, které kombinují osobní účast delegátů se vzdáleným připojením dalších účastníků, proběhlo a probíhá, kvůli stále platným omezením, výrazně méně. Domníváme se však, že v blízké budoucnosti, jakmile to opatření dovolí, počet hybridních akcí značně převýší počet těch virtuálních. V reakci na tento očekávaný trend jsme proto koncem roku 2020 ve spolupráci s Ottawou, Haagem a Ženevou založili Hybrid City Alliance, která se za dobu své existence rozrostla o více než deset měst a další zájemci stále přibývají. Aliance se zaměřuje na poradenství ohledně plánování a organizace hybridních eventů. Organizátorům akcí tak skrze naši expertízu a kontakty napříč šesti kontinenty výrazně usnadníme plánování hybridních akcí, a to i těch takzvaně multi-hubových, které reálně probíhají ve stejný čas ve více destinacích (hubech) zároveň,” uzavírá Roman Muška.
Připravila Hanka Krejbichová.

www.pragueconvention.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba