Menu

Hořice na Šumavě oslaví 30. výročí pašijových her

12. 05. 2023

Městys Hořice na Šumavě se na několik dní stane středobodem milovníků křesťanských tradic v Evropě. Přijedou sem ti největší znalci pašijových her z 15 států Evropy. Kongres Europassion 2023 se koná od
8. do 11. června.


Hořice na Šumavě se v červnu tohoto roku na tři dny stanou jedním z nejdůležitějších center křesťanských tradic v Evropě. Sjedou se sem ti největší znalci z 15 států celé Evropy na kongres zvaný Europassion 2023, kterého se tradičně účastní města či obce z celého kontinentu, kde se udržuje tradice inscenací pašijových her (více na www.europassion2023.com, www.horickepasije.cz).

V programu kongresu, který se bude konat od 8. do 11. června, budou kromě slavnostního pašijového představení i přednášky, unikátní promítání fragmentu filmového záznamu Hořických pašijových her z roku 1897, což je druhý nejstarší film natočený ve střední Evropě, vnitřní i venkovní výstavy věnované historii i současnosti pašijových her, na účastníky čeká slavnostní odhalení památníku všem nositelům této tradice a mnoho dalšího.


„Akce vyjde i s doprovodným programem na víc než dva miliony korun,“ uvádí starosta Hořic na Šumavě Martin Madej. Na území Jihočeského kraje půjde o jednu z největších akcí tohoto roku, počítá se i s mezinárodní účastí.

Pašijové hry, tedy divadelní inscenace, jejíž součástí je i ukřižování Ježíše Krista, tu mají tradici od roku 1816. Během 20. století došlo vlivem fašistické a komunistické diktatury ke dvěma vynuceným pauzám. Znovuobnovené byly až v roce 1993. Pašije se hrají jen ve dvou dalších místech v Česka – v České Lípě a Žďáru nad Sázavou. Přijede víc jak tři stovky delegátů pašijových společností napříč Evropou a dalších významných hostů z řad čelních představitelů našeho politického, kulturního i duchovního života.

„Kongres Europassionu je tak skvělá možnost prezentovat v evropském měřítku tuto krásnou a specifickou, křesťanskou tradici, tak zdařile umělecky a osobitě uchopenou právě obyvateli Hořic na Šumavě,¨ dodává Martin Madej.

Hořice na Šumavě jsou s tradicí pašijových her bytostně propojené. Celosvětovou zajímavostí je to, že o pašijových hrách, tu byl natočený nejstarší film ve střední Evropě, k jehož vzniku se váže až neuvěřitelný příběh. Hlavním městem Europassion jsou Hořice na Šumavě celý rok. Staly se jím loni při přebrání plastiky, symbolu sjednocení (
www.horickepasije.cz, sekce Europassion) v Esperragueře ve Španělsku.

Vedle vedení obce bude hlavním tahounem příprav Společnost pro zachování Hořických pašijových her z.s, v jejímž čele stojí dlouhé roky zdejší bývalý pekař Miroslav Kutlák. „Má první účast na kongresu byla v roce 2010 v německém Oberammergau, tam jsme se přihlásili do pořadí, konání kongresu Europassionu v České republice. Uvědomil jsem si, jak samotný příběh je stále aktuální. A přesto že se jako lidi moc neměníme, věřím, že naděje a láska neumírá a že je důležité vědomí sounáležitosti.  Použiji ještě slova kolegyně Elišky Jeřábkové: chtěla bych lidem toho tolik říct, ale sama to nedokážu. Z pašijí se neodchází!“ řekl Miroslav Kutlák.

Přípravy započaly před rokem a předcházely tomu stovky hodin jednání. S přípravou výrazně pomáhají senátoři Ladislav Faktor a Tomáš Jirsa, který je aktuálně sekretářem a motorem celé akce. Programovým manažerem je krumlovský pedagog Jiří Pokorný. Velkým přínosem je také jako vždy aktivní přístup mladých historiků Jana Palkoviče a Iva Janouška, kteří jsou autory publikace
200 let Hořických pašijí. Součinnost s českokrumlovkým prelátem, vikářem a místním farářem Václavem Píchou, Ministerstvem kultury ČR, Jihočeským krajem, Městysem Hořice na Šumavě a Městem Český Krumlov je pro nás klíčová,“ uvedl Miroslav Kutlák.

Členové jsou podle jeho slov lidé, kteří chtějí této společnosti něco předat a zároveň udělat i něco pro sebe. Takových byly, ale hlavně stále jsou nejen v Hořicích na Šumavě, ale i v blízkém okolí za ta léta stovky. „Nejsilnější vazby jsou mnohdy kamarádské, přátelské a to i pokročilém věku. Důležité je taky kamarádství a vzájemný respekt mezi dospělými a dětmi.
Obsazení herců je v režii nás všech a neustále. Potřebujeme všechny, kteří mají chuť a čas se věnovat práci ve spolku a v divadle, také na jeho přípravách a zkouškách. Dříve to byla výsada pouze hořických,“ dodává Miroslav Kutlák.

Pašijovými hrami ale žijí obyvatelé celého městyse a okolí. V divadelním kuse, který se ve zdejším, jedinečném přírodním amfiteátru hraje vždy několikrát za rok, hraje 60 lidí, dalších zhruba 20 se stará o přípravy a produkci. Do příprav se tak pravidelně zapojují celé rodiny.

Hrát se bude v Květnou neděli 2. dubna 2023 v klášterní zahradě v Českém Krumlově. a 3. června 2023 v amfiteátru v Hořicích na Šumavě a 10. června 2023 tamtéž, ku příležitosti 30. výročí a kongresu Europassion (
www.horickepasije.cz).

Obnovit tradici hořických pašijových her vzešel z hořické radnice v roce 1990, kterou tehdy vedl Miroslav Čunát. V témže roce vznikla „Společnost pro obnovu pašijových her“. Tehdy také vznikl prostor, kde se pašije hrají. „Bývalá střelnice se tak proměnila v malebný přírodní amfiteátr s pěti sty sedadly,“ uvádí starosta Martin Madej.

Městys, který má téměř devět set stálých obyvatel, je vedle pašijové tradice, známý také unikátní soustavou sedmi kašen, které stojí na zdejším náměstí. Kašny sloužily lidem místo vodovodu jako zásobárna pitné vody i pro hašení požárů.

Hořice na Šumavě jsou také vyhlášené svou Pohádkovou rezervací, ve které se každý den hrají velmi veselá, autorská, pohádková představení pro děti i dospělé. Autorem všech her, předním hercem je principál souboru, který si říká pan Ptáček. Ten se stará o produkci a propagaci. Program Pohádkové rezervace je součástí Hořického kulturního léta, který v produkci úřadu městyse nabízí návštěvníkům bohatý program po celé léto.
Připravil Pavel Pechoušek.

www.europassion2023.com
www.horickepasije.cz
http://meteo-sumava.cz

www.sumava-lipno.eu
http://tslipenska.cz/
www.lipensko.cz
www.facebook.com/lipensko/Archiv