Menu

Svatý kopeček u Mikulova vyhlášen národní kulturní památkou

01. 02. 2018

Svatý kopeček u Mikulova se stal národní kulturní památkou. Návrh Ministerstva kultury České republiky 31. ledna 2018 schválila vláda. Dominanta Mikulova s křížovou cestou, kaplí svatého Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu se dostal mezi osmnáctku významných poutních areálů v České republice.
Kostel svatého Šebestiána a přilehlá kampanila na samém vrchu Svatého kopečku prošly v roce 2014-2015 rozsáhlou rekonstrukcí rámci projektu „Obnova a využití kulturně-historické krajiny v lokalitě Svatého kopečku v Mikulově“. Touto opravou se završil šestiletý cyklus rekonstrukcí sedmnácti objektů na Svatém kopečku, které tvoří jednu z nejstarší křížových cest na sever od Itálie. Aby rozsáhlé opravy mohly vůbec začít, muselo si město Mikulov tento církevní majetek pronajmout. Z dotací, vlastních zdrojů, sbírky a sponzorských darů opravilo postupně všechny kapličky ze sedmnáctého až osmnáctého století. „Investice na všechny opravy byly veliké, ale Svatý kopeček je významným poutním areálem, je to naše architektonická dominanta a navíc se u něj v plné míře dochoval i jeho duchovní rozměr. Vyhlášení Svatého kopečku za národní kulturní památku velmi vítám. Již v době rekonstrukce jsme na Ministerstvu kultury jednali o udělení tohoto titulu. Právě absence národní kulturní památky nebo nemovitosti v UNESCO naše město výrazně hendikepovalo v dotačních možnostech. A to přesto, že jenom v městské památkové rezervaci máme více než 180 nemovitostí. Udělením titulu pro Svatý kopeček by se to mohlo změnit,“ řekl starosta města Rostislav Koštial. 
Udělení prestižního statusu poutnímu místu vítá i Pavel Pacner, římskokatolický kněz a nynější probošt Význačné kolegiátní kapituly u sv. Václava v Mikulově. „Jsem tomu velmi rád. Toto prestižní označení by nám i v budoucnu mohlo pomoci při shánění financí a dotací na různé opravy. A rozhodně tím poutní místo získá na větší atraktivnosti, i když o turisty my tady v Mikulově nouzi nemáme,“ zamyslel se mikulovský probošt.
Celkové náklady na opravu kostela sv. Šebestiána na zvonice se vyšplhaly na 7,6 milionů korun. Opravy byly dotovány z programu ROP Jihovýchod. Kompletní opravy a rekonstrukce celé křížové cesty včetně dvou dominant však starosta města odhaduje na více jak deset milionů korun. „Obrovský podíl na tom, jak Svatý kopeček dnes vypadá mají také soukromí donátoři, kteří se o jednotlivá zastavení na kalvárii starali. A pevně věřím, že i církev tuto pomoc vítá a dohodne se s nimi na další spolupráci,“ dodal Rostislav Koštial.
Na Svatém kopečku je také nově vybudovaná naučná stezka Svatý kopeček v Mikulově, která byla rovněž součástí tohoto projektu.
Připtavila Jitka Sobotková.

www.mikulovskarozvojova.czSouvisející články


Mice Z domova

Liberecký fotograf představí v Praze snímky z listopadu 1989

„Jsem velmi rád, že má Severočeské muzeum možnost prezentovat část svých fotografických sbírek, které souvisí s návratem demokracie...

30. 10. 2019

číst dál


Z domova Doprava

Vltava je doménou vodní rekreace a českých turistů

Vltavu jako cílovou turistickou destinaci nejčastěji vyhledávají tuzemští návštěvníci. Konstatují to mimo jiné výsledky nově...

18. 09. 2019

číst dál


Nepřehlédněte


Z domova Rozhovory

Cestovní ruch potřebuje silnou lobby

Neočekávám, že stát bude financovat celý rozvoj odvětví cestovního ruchu, ale minimálně by měl hledat způsob, jak v tvrdé globální konkurenci daleko účinněji...

03. 09. 2019

číst dál


Z domova

V roce 2017 přijelo do Prahy přes 7,5 milionu návštěvníků

Množství domácích a zahraničních turistů v Praze se neustále zvyšuje a ani rok 2017 nebyl výjimkou. Loni Prahu navštívilo celých 7 650 000 osob a počet...

09. 02. 2018

číst dál


Czech specials new
Restaurace Novoměstský pivovar