Menu

Studenti z Přímky opět úspěšní ve světových jazycích

29. 03. 2018

22. a 23. března 2018 se studenti oborů Cestovní ruch a Hotelnictví a turismus ze znojemské střední školy na Přímětické zúčastnili XX. ročníku konverzační soutěže hotelových škol v cizích jazycích. Konala se na Hotelové škole v Poděbradech. Víc jak čtyřicet studentů ze třinácti hotelových škol naší republiky se utkalo v jazykových dovednostech čtyř světových jazyků. Kromě anglického a německého jazyka se soutěžilo i v jazyce francouzském a španělském.
Úvodní část soutěže proběhla letos již první den, kdy byla na programu prezentace, kterou si každý student připravil za podpory svého vyučujícího. Téma znělo „Moje praxe a profesní zkušenosti“. Další den byla na programu druhá část soutěže. Studenti poměřili síly v poslechových dovednostech, následovalo ústní kolo. Skládalo se ze dvou částí. Studenti byli rozděleni do dvojic a každý si pak vylosoval jedno téma z oborů Hotelnictví a turismus a Cestovní ruch. Vylosované téma prezentovali formou monologu. Na závěr ústní části proběhla konverzace mezi studenty dané dvojice. Navzájem si kladli otázky k obrázku, který si každý jednotlivec vylosoval. V mladší kategorii Německý jazyk reprezentoval Přímku Matěj Kotrnec ze třídy CR2.A, v této kategorii soutěžilo pět studentů z hotelových škol celé republiky. Ve starší kategorii Německý jazyk reprezentovala školu Tereza Bartůňková ze třídy CR4.A, která poměřila své znalosti se šesti studenty z hotelových škol. V mladší kategorii Anglický jazyk bojoval Adam Pavlík ze třídy HT2.A a ve starší kategorii Přemysl Illek ze třídy HT3.A. Mladší kategorie se zúčastnilo dvanáct a starší kategorie třináct studentů z hotelových škol. Matěj Kotrnec obsadil ve své kategorii krásné druhé místo a Tereza Bartůňková získala místo třetí. Na soutěžící a jejich učitele čekal doprovodný program - úvodní večeře, prohlídka Poděbrad, zábavný program ve formě deskových her, recitace poezie, hra na hudební nástroje a zpěv studentů místní školy. Byl to krásný zážitek a my se již těšíme na další ročník jazykové soutěže!
Připravila Markéta Kselíková.

www.sousoszn.czArchiv