Menu

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!

22. 09. 2019

Na Jarmarku venkova v Luhačovicích byly vyhlášeny výsledky soutěže Vesnice roku 2019. S ministryní pro místní rozvoj České republiky Klárou Dostálovou se potkávám krátce po vyhlášení, kdy finalisté – vítězné obce – bouřlivě oslavují.Paní ministryně soutěž Vesnice roku 2019 už zná absolutního vítěze. K němu se ještě dostaneme. Nejdřív bych se vás chtěl zeptat: Jak vnímáte nasazení jejích účastníků?
Dnešní bouřlivá atmosféra hovoří za vše. Jsem nadšená, že se obce aktivně propagují a užívají si soutěž. Letošního ročníku se zúčastnilo přes dvě stě obcí, takže konkurence byla obrovská. O to větší má absolutní vítěz radost. Pro mě jsou ale vítězi všichni účastníci. Cíl nebyl najít nejkrásnější vesnici, ale bojovat proti jejich vylidňování. Podpořit život na venkově. Stmelit místní a ukázat, jak lidé v obci pospolitě žijí. 

Každá obec zde měla propagační stánek. Pomáhá Vesnice roku dostávat výletníky a turisty do regionů Moravy, Slezska a Čech?
Určitě ano. Pokud jsou v obcích zajímavé cíle, kam mohou vyrazit zahraniční a tuzemští turisté (a ty jsou takřka v každé z obcí a jejich okolí), pomáháme je propagovat mimo jiné i na webovém portálu www.kudyznudy.cz. Vítěze krajských kol samozřejmě na tento vysoce navštěvovaný portál dáváme samozřejmě, aby se k nim zahraniční turisté i naši spoluobčané přijeli podívat.Každý 22. Čech pracuje v odvětví cestovního ruchu. Vesnicí roku 2019 byla vyhlášena Lipová, která se nachází v Ústeckém kraji, který spolu Karlovarským a Moravskoslezským krajem patří ke strukturálně postiženým regionům. Navíc zrovna Lipová se nachází ve Šluknovském výběžku vymezeném ze tří stran hranicemi se Spolkovou republikou Německo, kam Češi včetně lékařů a dalších v Česku chybějících profesí odchází pracovat kvůli vyšším výdělkům.
Cestovní ruch umí vytvářet velice zajímavé pracovní a podnikatelské příležitosti pro řadu oborů a profesí. V odlehlejších částech naší republiky, a zejména ve strukturálně postižených regionech, často jako jediné hospodářské odvětví. Lipová leží na Lučním potoce v západní části Šluknovského výběžku v jedné z ekologicky nejčistších oblastí Česka. Její výhodou je i dostupnost – necelých 40 km od sjezdu z německé dálnice A4. A cestovní ruch? Právě tímto směrem by se mělo napřímit úsilí a podpora hospodářského a společenského rozvoje regionu. Přivádět do něj kupní sílu a poptávku zahraničních a domácích turistů, aby přijížděli za pohostinností a krásami obce Lipová a Ústeckého kraje vůbec.

O vyjádření jsem také požádal hejtmana Zlínského kraje, senátora Jiřího Čunka. Pane hejtmane, již tradičně se vyhlášení celorepublikových výsledků soutěže Vesnice roku koná v Luhačovicích. Také dnes tu panuje úžasná atmosféra, kdy lidé hlasitě skandují jména svých vesnic.
Lidé svým obcím takto fandí každý rok. Je potřeba vyzdvihnout význam každé výpravy obce, která se probojovala do celostátního finále. Některé z nich to k nám mají i přes čtyři sta kilometrů. Vesnice dávají soutěži velkou váhu, a samozřejmě chtějí vyhrát. Proto atmosféra občas připomíná fotbalový zápas. Výjimečnost letošního ročníku podtrhlo počasí. Lepší si snad nikdo nemohl přát. Je modré nebe, ale zároveň není takové horko, jako minulý rok. Loni jsme byli všichni přímo splavení, což se o letošním ročníku říct nedá (směje se).Nedávno byla otevřena zrekonstruovaná hala Vincentka.
Ano, až dnes se slavnostně přestřihla páska, protože se dodělávala relaxační zóna. Je dobře, že budova je památkově chráněna a nemůže doznat žádných velkých změn. Hala působní nádherným lázeňským dojmem. Jsem rád, že ji dnes mohli účastníci finále Vesnice roku vidět. Za dva měsíce bude dokončena rekonstrukce kolonády a kulisa pro příští ročník soutěže bude ještě dokonalejší. Na akci, jakou je Vesnici roku, je nejkrásnější účast lidí, kteří se podílí životě svých vesnic. Také dnes je to krásně vidět, protože Luhačovice jsou přímo nabity optimistickými lidmi, kteří pro své obce něco udělali.

Co byste vzkázal obyvatelům vesnic a jejich starostům nejen ve Zlínském kraji?
Starostové si musí uvědomit, že je to stejné, jako když někdo dělá vrcholový sport. Je přeci důležité, aby se sportovci na výkon připravovali. Samotný zápas je jen vrcholem, který vidí i fanoušek. Myslím, že pro zúčastněné obce je důležitá hlavně příprava, během níž dochází k ještě většímu stmelení obce, k podpoře místních souborů a spolkové činnosti. To je to, co je posláním této soutěže. Nadšení vyhrávat zůstává v obcích nadlouho, což je ten největší impuls, aby v nich lidé chtěli žít.
-MK-, Foto - Všudybyl.

www.mmr.cz
www.lipova.cz
www.kr-zlinsky.cz
www.vesniceroku.cz

Image result for mmr logoImage result for zlinsky kraj logoImage result for vesnice rokuArchiv