Menu

Slavnosti plodů na Zlaté stezce

17. 10. 2018

Den plný zábavy, tradic, folkloru, her, zajímavostí, spojený s ochutnávkami podzimního ovoce a ovocných výrobků, čeká návštěvníky letošních Slavností plodů. Ty se uskuteční v sobotu 20. října přímo trase nově vyznačené Zlaté stezky na návsi v Jámě, místní části obce Mičovice. Program odstartuje v 9:30 hodin a jeho oficiální ukončení je plánováno na 16. hodinu. Akci pořádá Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) ve spolupráci s Mikroregionem Chelčicko-Lhenickým.
„Chelčicko-Lhenicko je nejen velmi známou ovocnářskou oblastí na pomezí Prachaticka, Písecka a Strakonicka, ale také jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů na jihu Čech. Zdejší krajina láká návštěvníky množstvím kvalitně značených pěších tras a cyklostezek. Jednou z nejatraktivnějších je dálková pěší trasa Zlatá stezka, která prochází přímo Mičovicemi,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.
Součástí Slavností plodů jsou soutěže o Jablko roku, nejlepší cukrářský a pekařský výrobek z ovoce, slivovici a ovocnou pálenku, kterých se účastní nejen místní ovocnáři a producenti, ale také pěstitelé z Bavorska. Pečení je pak doménou místních hospodyněk. Na ovocnářském jarmarku mají návštěvníci možnost ochutnat celou škálu letošní produkce, především jablek. Návštěvníky zahřejí nejen teplé ovocné mošty či produkce pálenic, ale také bohatý kulturní program pro celou rodinu. „Jeho součástí bude také dobrodružná soutěž Zlatá stezka za pokladem, seznámení s projektem Zlatá stezka a prezentace turistických oblastí,“ poznamenala manažerka projektu Zlatá stezka Eva Borsányi z JCCR.
Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“, který je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtem ČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, rozšířil letos stávající dálkovou trasu z Bavorska o jihočeskou a západočeskou část.
„Celkové náklady na realizaci „Celkové náklady projektu dosáhnou 15 miliónů korun. Pětaosmdesát procent z této částky pokrývají zdroje z Evropského fondu regionálního rozvoje, pět procent hradí stát, zbytek kraj,“ konstatoval Polášek.
Nově vyznačené turistické trasy o celkové délce 631 kilometrů, které vznikly v rámci projektu Interreg, navazují na stejnojmennou síť ve východním Bavorsku (Goldsteig), s níž jsou propojeny třinácti přeshraničními cestami. Trasy vedou po značených stezkách Klubu českých turistů a jsou nově vyznačeny logem stezky ve tvaru oranžového S (hlavní trasa) a modrého S (propojovací a přiváděcí trasy). Trasy budou vedle značení osazeny odpočívadly a informačními panely.
„Hlavní trasa české Zlaté stezky je dlouhá 289 kilometrů. Jihočeská část měří 86 kilometrů a západočeská pak 203 kilometrů,“ doplnila Borsányi.

slavnostiplodu_program_a4_cz_102018_web

Projekt Zlatá stezka – síť turistických cest na „Zelené střeše Evropy“
je spolufinancován Jihočeským krajem, Státním rozpočtem ČR a Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) v rámci Evropské územní spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014-2020, číslo projektu 88.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního Systému Cestovního Ruchu Jihočeského kraje na www.jiznicechy.cz. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism včetně jejích zahraničních zastoupení a komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.
Připravil Ondřej Flemr.

www.zlatoustezkou.cz
www.goldsteig-wandern.de
www.facebook.com/jiznicechyArchiv