Menu

Ras Al Khaimah Tourism Development Authority průkopníkem udržitelného cestovního ruchu

09. 05. 2022

atb_3

Na veletrhu Arabian Travel Market 2022 představil Ras Al Khaimah Tourism Development Authority svoji vizi stát se do roku 2025 nejudržitelnější destinací v regionu a to díky novému ambicióznímu přístupu, který je jádrem strategie cestovního ruchu emirátu.

    
Úřad pro rozvoj cestovního ruchu v Ras Al Khaimah (RAKTDA) oznamuje svůj nový odvážný přístup k udržitelnosti  a tím je  tzv. vyvážený cestovní ruch, který je klíčovým milníkem v jeho strategii, jejímž cílem je podpořit celkový růst odvětví a stát se do roku 2025 regionálním lídrem v oblasti udržitelného cestovního ruchu.
Vize, která byla představena na veletrhu Arabian Travel Market 2022, přední události v oblasti cestovního ruchu, podtrhuje vedoucí postavení emirátu v oblasti uvědomělého cestovního ruchu a je v souladu s jeho identitou jako přírodní destinace s touhou po pokroku, růstu a rozvoji.

Pod heslem Vyvážený cestovní ruch úřad formuje cestovní ruch v SAE tím, že všechny aspekty udržitelnosti (životní prostředí, kultura, ochrana přírody a obyvatelnost) staví do centra své investiční a rozvojové strategie. Zajišťuje, aby se předešlo problémům spojeným s nadměrným cestovním ruchem, jako je nadměrný rozvoj, přeplňování památek a ničení jedinečného přírodního prostředí, a vytváří tak destinaci, která bude mít ohlas u dnešních zodpovědných cestovatelů.  

Vyvážený cestovní ruch navazuje na strategii udržitelného cestovního ruchu, kterou úřad vyhlásil v září 2021 a jejímž cílem je zajistit dlouhodobou udržitelnost emirátu a podpořit jeho celkový růst prostřednictvím čtyř klíčových pilířů: Udržitelný rozvoj, Zachování kultury, Účelně budované atrakce a Společenství a životní prostředí.  

Raki Phillips, výkonný ředitel Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, řekl: „Potřeba správné péče o naše kulturní dědictví, životní prostředí, lidi a infrastrukturu nebyla nikdy tak silná, zejména pak v době po pandemii. Vyvážený cestovní ruch je přesně takový, protože stále více dbáme na ekonomické, sociální a environmentální dopady cestovního ruchu. Jednoduše řečeno, je čas přejít od pouhého používání menšího množství plastů k přijetí komplexního přístupu - od zajištění toho, aby nové projekty, jako jsou hotely, byly rozvíjeny ekologickým tempem, až po budování nových atraktivit, jejichž jádrem je udržitelnost.“

Udržitelný rozvoj
Ras Al Khaimah, známý jako přírodní emirát“, se může pochlubit 64 km nedotčených pláží, mangrovovými porosty plnými divoké zvěře, zvlněnými terakotovými pouštěmi, působivými vádí a ohromujícími horami. Tato přírodní bohatství tvoří základ klíčových hodnot destinace a na jejich ochranu je kladen hlavní důraz. S ohledem na tuto skutečnost uplatňuje turistická centrála uvážlivý přístup k výstavbě nových hotelů a konzultuje s partnery v oblasti pohostinství, aby zajistila prostorná místa s promyšlenou a udržitelnou úpravou krajiny, a udržuje rozvážný plán, který omezuje počet nových objektů na pouhé dva ročně, aby se zabránilo rychlé a méně promyšlené expanzi a přeplnění.

Úřad pro rozvoj cestovního ruchu v Ras Al Khaimah je jako orgán vydávající licence pro všechny nově vznikající hotely schopen stanovit pokyny a protokoly pro regulaci standardů udržitelnosti a úzce spolupracovat s hotely na zajištění udržitelných postupů. To se týká i nedávno oznámeného integrovaného resortu Wynn, jehož otevření je naplánováno na rok 2026 a který bude vybudován podle předpisů Barjeel Green Building Regulations. Existuje také Earth Hotels Altitude, ekologický pop-up hotelový koncept, který má být otevřen na ostrově Jebel Jais ve 4. čtvrtletí roku 2022 a bude obsahovat 15 plně vybavených ubytovacích jednotek, aktivační centrum a bazén, a hotel Saij Mountain Lodge, který bude otevřen na ostrově Jebel Jais v roce 2023, chráněné a udržitelně spravované horské středisko s chatami z přírodních a udržitelných materiálů.

Zachováni kulturního dědictví
Integrovaný přístup zahrnuje také ochranu kultury. Vedle vice než 65 pevností, které vznikly na ochranu obchodních cest, se zde nacházejí čtyři archeologické lokality, které jsou předběžně zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO, což je více než v kterémkoli jiném emirátu. Úřad vytvořil dlouhodobý investiční plán na ochranu a posílení těchto a dalších klíčových kulturních projektů. Patří mezi ně Suwaidi Pearls Farm, jediné místo v SAE, kde se stále pěstují místní perly, a to ručně, aby se zachovala kultura a tradice emirátu. Zahájil také třífázový program obnovy Jazirah Al Hamra, jednoho z posledních dochovaných měst lovců perel a mořeplavců v Arabském zálivu. Odborníci pracují v souladu s pokyny UNESCO na obnově vesnice za použití tradičních a udržitelných materiálů, aby ji případně zpřístupnili veřejnosti jako atraktivní turistické místo.

Cílené atrakce
V rámci platformy Vyvážený cestovní ruch budou všechny připravované atrakce budovány s ohledem na standardy a procesy udržitelnosti. Návštěvníci mohou očekávat ekologicky uvědomělý rozvoj v okolí Jebel Jais i ve více než 20 nových iniciativách udržitelného cestovního ruchu, které vznikají v celém emirátu. Jedním z příkladů je plánovaný Ranč hřebenatek v Al Hamra Marine, první atrakce svého druhu v SAE, která napomůže lepšímu porozumění mořskému ekosystému.

Společenství a kvalita života
Ras Al Khaimah Tourism Authority (RAKTDA) navíc v rámci svého projektu vyváženého cestovního ruchu přijímá koncept životaschopnosti. To zahrnuje několik již implementovaných progresivních aktivit na podporu pracovního prostředí a zaměstnanců, což vedlo k tomu, že úřad byl organizací Great Place to Work® pro rok 2022 vyhlášen šestým nejlepším pracovištěm v SAE v kategorii malých a středních organizací a stal se tak nejvýše umístěným vládním subjektem. Úřad byl také vyhlášen jedním z nejlepších pracovišť pro ženy a skvělým místem pro práci v roce 2021, což je první a jediná organizace v Ras Al Khaimah, která tuto certifikaci získala. Úřad rovněž zavedl RAKFAM, řadu iniciativ zaměřených na obohacení konektivity, komunitního života a zázemí pro zaměstnance v odvětví cestovního ruchu v emirátu.

Udržitelnost jako hnací síla růstu
Pod vedením úřadu se v prosinci loňského roku na Globálním občanském fóru 2021 v Ras Al Khaimah sešly vládní subjekty, hotely a odvětví soukromého sektoru, aby se společně zavázaly k naplnění strategie emirátu pro udržitelný cestovní ruch, díky níž se do roku 2025 stane regionálním lídrem v oblasti ekologicky uvědomělého cestovního ruchu. Pod vedením úřadu tak poskytuje rámec pro opatření v rámci různorodého programu činností,

Mezi hlavní zásady patří:
► ochrana a zhodnocování kulturního a přírodního dědictví
     emirátu;
► realizace nových projektů udržitelného cestovního ruchu;
► spolupráce s podniky, vládou a komunitními partnery s cílem zajistit;
     ekonomickou návratnost investic do cestovního ruchu a rozvoj lidského kapitálu;
► pravidelné měření a srovnávání;
► minimalizace spotřeby energie, vody a produkce odpadu v celé destinaci;
► respektování a ochrana místní kultury a komunit.

Další podrobnosti o Ras Al Khaimah, jeho zajímavostech, vývoji a iniciativách v oblasti vyváženého cestovního ruchu naleznete na stránkách www.visitrasalkhaimah.com nebo www.visitjebeljais.com.
Můžete se také navštívit stánek úřadu Ras Al Khaimah Tourism Development Authority na veletrhu Arabian Travel Market, ME3310.
Připravili Luděk Hladiš a Kateřina Lamačová.

www.wtm.com

www.visitjebeljais.com
https://corporate.visitrasalkhaimah.com
https://visitrasalkhaimah.com/
www.facebook.com/VisitRasAlKhaimah/
www.instagram.com/visitrasalkhaimah/
www.youtube.com/user/VisitRasAlKhaimah
www.linkedin.com/company/ras-al-khaimah-tourism/Archiv