Menu

Příměstský tábor Přímka 2022 – běh druhý, blýskli se automechanici a cesťáci

26. 08. 2022

skup

Žáci 1. stupně základních škol se v rámci rozvoje polytechniky učili pracovat s kovem. Po tři dny, od 22. do 24. srpna 2022 předávali odborné dovednosti automechanici, o volnočasové aktivity se postarali žáci oboru Cestovní ruch. Druhý běh Příměstského tábora SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. se opět vydařil. Navázal na běh první: 11. – 13. červenec 2022 byl ve znamení práce se dřevem a v hlavní roli vystupovali odborníci oboru Truhlář. Pokladničky a stojany na víno či jiné láhve, které si děti vyrobily, byly opravdu na profesionální úrovni. Nejinak tomu bylo i na 2. běhu, taktovku převzal další technický obor školy, a to automechanici.

„Naším cílem je probudit v dětech v co nejnižším věku technické myšlení a rozhodování. Náš běh se dá charakterizovat slovy polytechnika, BESIP a s ním související činnost Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a zásady poskytování první pomoci. Pokud bych měl konkretizovat práci s kovem, tak mohu vyjmenovat konkrétní činnosti: stříhání plechu, vrtání otvorů, šroubování a nýtování, povrchová úprava. Aktivity probíhaly ve třech dnech, 22. – 24. 8. 2022, na dvou místech. První den jsme využili zázemí učňovského střediska našich automechaniků, které se nachází v areálu firmy Psota Transport s. r. o. Znojmo. Děti tak měly možnost prohlédnout si všechny provozy autoopravárenství a v dílně našeho učňovského střediska si zhotovit vlastní výrobky. Domů si pak hrdě odnášely větrník, dekorace do zahrady či do květináče, různá zvířátka, ozdoby z drátků a korálků. Druhý den probíhal v naší škole ve spolupráci s BESIP Brno a Policií ČR. Děti si zopakovaly teorii a na parkovišti před školou měly možnost ověřit si všechny nabyté informace hlavně prakticky. Vybavení kola bezpečnostními prvky, bezpečné chování cyklistů na pozemní komunikaci, řešení různých situací, s nimiž se mohou běžně setkávat. Velkým zpestřením bylo určitě testování na požití alkoholu a měření rychlosti jízdy na kole i běhu. Děti žasly, jak byly jejich běh či jízda na kole radarem pečlivě zaznamenány, jak je vidět každý detail, každý přestupek, dokonce i obličej i barva policií sledované osoby či vozidla. Závěrečný den byl věnován všemu, co souvisí s poskytováním 1. pomoci.
Orientace v telefonních číslech IZS, umělé dýchání, trénování technik obvazování či jiné nutné pomoci raněnému. Následoval příjezd HZS, hasiči dětem předvedli vybavenost zásahového vozidla a činnosti související s dopravními nehodami, hašením požáru či likvidací škodlivých látek. Děti odcházely spokojené, v naší škole využily i zázemí učebny stolničení. Ta byla opět velkým zážitkem gastronomickým, což je pro naši školu typické. Měli jsme tu opět prvňáčky až páťáky základních škol, věříme, že jsme v nich zažehli jiskřičku zájmu o techniku. Své zkušenosti jim předávali naši žáci, Petr Mynařík a David Kott. Učni v rolích mistrů, opět tak, jak je to v naší škole samozřejmostí. Budoucí mistři si vychovávají své nástupce,“
sdělil Ing. Karel Doležal, vedoucí oboru Automechanik SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s.r.o.Jeho slova doplňují lektorka Bc. Barbora Matyščáková a žáci oboru Cestovní ruch Tereza Zábranská a Jaroslav Hellinger: „Naším úkolem bylo postarat se dětem o zábavu. Čas jsme trávili v přírodě, ve škole i ve školní tělocvičně. Se všemi dětmi byla ohromná legrace, poznali jsme, jak je každé opravdu originál a každé šikovné na něco jiného! Aktivity jsme hodně prokládali soutěžemi, abychom zjistili, co si kdo zapamatoval. Děti vůbec nepoznaly, že je zkoušíme, vše bylo hrou. Přidali jsme i hlavolamy, soutěžili jsme například, kdo nejrychleji složí Rubikovu kostku, do programu jsme zařadili i morseovku. Však je na všech fotkách vidět, jak jsme si to užívali – koukněte na školní web nebo Facebook.“

Hodnotili všichni účastníci:
Aleš, 5. třída, ZŠ Přímětice: „Nejvíc se mi líbil fotbal a basket v tělocvičně. Největší zábava byla i s Jardou (instruktorem). Našel jsem si nové kamarády. Byli jsme dobrý fotbalový tým.“

Barbora, 2. třída, ZŠ Konice: „Byla jsem tady i loni i letos v červenci na 1. běhu s truhláři a na každý den jsem se vždycky moc těšila. Z výrobků se mi teď nejvíc povedl větrník. A líbili se mi hasiči a všechno, co nám ukazovali. Dnes bylo slavnostní zakončení a raut a šampaňské, diplomy, medaile. Byl to výborný tábor!“

David, 2. třída, ZŠ Benešova Třebíč: „Nejvíc se mi povedla dekorace, kterou zapíchnu do květináče. Z plechu jsem vystřihoval včelu a je fakt krásná. Líbilo se mi i všechno, co jsme trénovali na kolech – překážky, křižovatky, značky, dneska bylo dobré i to obvazování. A taky si hezky pamatuji telefonní čísla na hasiče, policii, záchranku. Všechno tady bylo hezký!“

Ester, 2. třída, ZŠ nám. Republiky Znojmo: „Jsem tu už počtvrté – loni dvakrát, letos taky. Moc se mi tady líbilo. Z vyrábění jsem si odnesla větrník, dekoraci kohoutka, včelku z plechovky, bavilo mě sprejování. Dobří byli hasiči – mohla jsem si sednout za volant, všechno jsme si v jejich autech mohli prohlédnout. A ukazovali nám výbuch ohně a hašení. Policie byla taky fajn – radarem mi měřili rychlost a pak mi ukazovali, jak mě natočili. To pak můžou vytisknout a dávají řidičům pokuty. Taky jsme dýchali, zda jsme nepili alkohol, trubičku jsme si mohli vzít na památku. Z her mě bavila hra na babu, fotbal a florbal. A jsem ráda, že jsem se seznámila s Lajlou!“

Lajla, 4. třída, ZŠ Benešova Třebíč: „Jsem tady na tomto běhu s bráchou poprvé. Líbilo se mi všechno, vyrobila jsem dekorace – vesmírnou krávu a něco mezi beruškou a včelou, moc hezky jsem nabarvila větrník, ten jsem vlastně celý vyrobila sama. A hodně mě bavilo i ježdění na kole. Nebo to, co nám ukazovali hasiči i policie i Lukáš z BESIPu. Našla jsem si tady taky nové kamarádky.“

Ondra, 5. třída, ZŠ Pražská Znojmo: „Mně se líbily volnočasové aktivity - fotbal a skládání Rubikovy kostky.“

Roman, 1. třída, ZŠ Pražská Znojmo: „Vyrábění s automechaniky bylo fajn, byli na nás hodní, všichni se tady o nás hezky starali. Bavilo mě všechno. Dekorace, zvířátka z plechu i z plechovky, vyrobil jsem kočičku, pejska a koně. Hezký mám i větrník. A jak jsme tady jezdili na kolech a učili se všechno, co k tomu patří, to byla zábava. Policie jsem se ze začátku trošku bál, ale jak se s námi normálně bavili, měřili nám rychlost běhu i jízdy na kole, jak nás natáčeli a pak nám všechno ukazovali, tak jsem se úplně přestal bát!“  

Sandra, 2. třída, ZŠ nám. Republiky Znojmo: „Nejvíc se mi povedl výrobek, který jsem nazvala hybrid – to je něco mezi včelou a beruškou. Z her mě nejvíc bavil fotbal v tělocvičně. A taky obvazování mi šlo – hlavně trénování obvazování ruky. A že tu mám nové kámoše. A dostali jsme spoustu dárků, třeba pexeso s dopravními značkami, taky diplomy a medaili!“

Šimon, 4. třída, ZŠ Pražská Znojmo: „Nejlepší bylo vyrábění větrníků a dekorací včel, berušek atd. I kola, jak jsme trénovali, i ta první pomoc byla dobrá. Bavila mě i morseovka. Bylo to tady dobrý, byl jsem tu i loni.“

Velmi si vážíme děkovných e-mailů od rodičů účastníků:
„Chtěla bych Vám touto cestou ještě jednou poděkovat. Dcera byla z tábora nadšená. Každý den byl pro ni program velice zajímavý. Dozvěděla se plno nových věcí. Chtěla bych vyzdvihnout příjemný personál, který děti táborem provázel. Vše bylo na 1! Děkujeme. S pozdravem, Eva Svobodová, Konice.“

„Se Sandrou jsme chtěly moc poděkovat za oba turnusy, Sandra byla moc spokojená. Naučila se spoustu nových věcí, sama si vyrobila pokladničku, do které už spoří. Příští rok se těší, pokud by byla možnost, těší se i na děti, se kterými se zde seznámila. Sandra zdraví Jardu, už se ptala, zda bude jako dozor i příští rok. Ještě jednou moc děkujeme i Vám, organizace tábora byla skvělá, vše jasné a srozumitelné a pro nás, rodiče, jste vše ulehčila. Bc. Monika Zukalová, Znojmo.“

„Do této aktivity probíhající v rámci projektu Implementace KAP JMK II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) se škola zapojila v září 2020, a i přes covidová omezení se nám daří plnit plánované aktivity, k nimž jsme se zavázali. Probíhají kroužky pro žáky střední školy, příměstské tábory, polytechnické výstavy i exkurze. Vybavení, stroje i materiál využíváme také pro sdílení odborné učebny pro partnerské základní školy. Těší nás zájem o spolupráci ze strany základních škol. O získané zkušenosti jsme se mohli podělit i s partnery projektu, kteří naši školu v dubnu 2022 navštívili. Příklady dobré praxe jim představili členové realizačního týmu P11, žáci naší školy, pedagogové základních škol nebo rodiče účastníků. Před námi je poslední rok projektu a věříme, že i ten bude plný kreativity, nápadů a polytechniky,“ doplnila hlavní koordinátorka projektu Mgr. Lucie Pláňková.

Za podporu při organizaci děkujeme:
firmě Psota Transport s. r. o. Znojmo
BESIPu Brno, p. Lukáši Rapouchovi
Policii ČR, územní odbor Znojmo, p. praporčíku Romanu Lahodnému
Hasičskému záchranného sboru ve Znojmě, p. majoru Janu Kutnarovi
Připravila Ludmila Karpíšková.

www.sousoszn.czArchiv