Menu

VIDA! baví vědou napříč generacemi

11. 07. 2019

Popularizace vědy je velice důležitá činnost, protože možná právě budoucí čeští vědci si vybudují kladný vztah k vědě díky zážitku ze zábavního vědeckého parku VIDA!Interview s ředitelem Science centra VIDA! Mgr. Lukášem Richterem začínám slovy: Pane řediteli, co si lidé mohou představit pod pojmem zábavní vědecký park?
Zábavní vědecký park VIDA! představuje chytrou zábavu prostřednictvím interaktivních instalací a zároveň vysvětluje, jak fungují fyzikální zákony, chemické reakce, lidská civilizace, lidské tělo, planeta Země a mnoho dalšího. Součástí programu jsou také vědecké pokusy, které se konají v Divadle vědy. Stálá expozice je rozdělena do částí Planety Země, Civilizace, Lidského těla, Mikrosvětu a Dětské science centra. VIDA! obohacuje zábavnou formou a prožitkem zákazníky všech generací a oblastí. I proto jsou našimi častými návštěvníky rodiny s dětmi. Přes školní rok se hlavně zaměřujeme na školní a předškolní skupiny. Pro děti od předškolního věku až po studenty maturitních ročníků máme připraveno dvacet unikátních programů.

Minulý měsíc jste otevřeli venkovní expozici, jak se liší od té stávající?
Otevření venkovní expozice nám umožnilo nové možnosti realizace instalací, které by se zkrátka ve vnitřních prostorách minuli účinkem. Proto jsme velice rádi, že jsme posunuli náš standart o stupínek výše a můžeme našim návštěvníkům nabídnout dvě diametrálně rozdílné expozice. Rozdílů je hned několik. Vnitřní expozice je zatemněná kvůli vyniknutí optických jevů a efektů a rozkládá se na pěti tisících metrech čtverečních, které obsahují okolo sto osmdesáti exponátů. Venkovní expozice zabírá zhruba o polovinu menší plochu a je rozdělená do tří základních ostrovů: vody, zvuku a pohybu. Zatím obsahuje pět exponátů, ale díky našemu zřizovateli, Jihomoravskému kraji, budou postupně přibývat další exponáty a také bude následovat rozšíření venkovní expozice. Nesmím zapomenout dodat, že venkovní expozice je zahrnuta v základním vstupném.
S Lukášem Richterem hovořil Matouš Kainc, foto: VIDA!

www.vida.cz
www.facebook.com/vidabrno
www.kr-jihomoravsky.cz

 

 Archiv
Česká chuťovka