Menu

Přímé lety hrají klíčovou roli v propagaci České republiky

19. 06. 2019

S generálním ředitelem CzechTourism Janem Hergetem se potkávám u příležitosti inauguračního letu společnosti United Airlines z Prahy do Newarku. Pane řediteli, jaký význam mají přímá letecká spojení s Českou republiku pro propagaci naší země v zahraničí?
Velký. Přímé lety z jakékoliv zahraniční destinace jsou pro výkonnost tržní platformy cestovního ruchu a pro kladnou platební bilanci Česka velice důležité. Turistům výrazně zkracují časovou náročnost cest do České republiky. Díky takovémuto přímému spojení s pražským letištěm tu turisté zůstávají minimálně o noc déle. Prodlužuje se tím délka jejich pobytu v České republice, a na našem území utratí víc peněz. Co se propagace týče, zahraniční zastoupení agentury CzechTourism se zásadním způsobem zasloužilo o zavedení této přímé linky. Aktivně jsme lobovali na americké straně za poptávku po ní. Jsme si vědomi, že přímá letecká spojení s naší zemí, zejména na dálných asijský trzích a ve Spojených státech, jsou stěžení pro úspěšné prosazování hospodářských zájmů České republiky v globální konkurenci cizích turistických destinací.

Když jsem studoval na univerzitě v USA, tak jsem spolubydlícímu ukázal obrázek Pražského hradu. Jeho reakce byla:WOW! To musí být originál zámku v Disney Worldu.“ Pane řediteli, naše bohatá historie je jedním z pilířů marketingové kampaně CzechTourismu „Land of Stories.“
Ano, Českou republiku propagujeme jako zemi příběhů. Snažíme se, aby turisté poznali naši historii a nezůstali jen u rychlé návštěvy hlavního města. Naší cílovou skupinou jsou tedy turisté, kteří si nepřečtou jen název knihy, ale mají zájem ji otevřít a nechat se okouzlovat krásami Česka. Významně nám v tom pomáhá Praha jako vstupní brána a inspirace turistů pokračovat do regionů. Krásnou ukázkou je Český Krumlov v jižních Čechách. Zde se podařilo zajistit dostatek turistů. Nejde tam jen o přilákání nových, ale o řízení jejich toku. O maximalizaci benefitů pro místní obyvatele a podnikatele. Smysluplný turismus přináší lidem benefity a nikoli vyšší ceny či přeplněné ulice. Právě CzechTourism se zasazuje za to, aby cestovní ruch přispíval ke zvýšení kvality života v daném místě. To je náš cíl.“
S Janem Hergetem hovořil Matouš Kainc.

www.czechtourism.cz

 Archiv