Menu

Přežijí pandemii „openspace“ kanceláře?

24. 02. 2021

_office_akustick_podhledy

Aktuální situace proměnila mnoho oborů a je otázkou, zda se změní, velké kanceláře tzv. openspace, nebo se vrátíme k tradičnímu řešení. Protože pro velké firmy bylo až to teď jasnou volbou vytvoření pracovního prostředí pro své zaměstnance formou otevřeného společného prostoru, které je dlouhodobí trendem.  


Nesporné výhody jsou extrémní flexibilita a proměnlivost jednotlivých míst, možnost společné komunikace a také blízký kontakt.  Kdo však pracuje v takovém prostředí, nejčastěji si stěžuje na ztrátu osobního soukromí a hluk od kolegů a tím pádem nižší soustředěnost. Ti, kdo v minulých měsících pracovali z homeoffice, a byli naprosto izolování, zase oponují, že plná odloučenost také nepřispívá výkonosti a spolupráci mezi kolegy. Proto vždy budou existovat společné prostory pro dlouhodobou práci. Jak však budou vypadat?

Jistě se budou muset přizpůsobit situaci, která probíhá a v blízké budoucnosti se s ní budeme také jistě setkávat. Tedy prostor se bude proměňovat, tak aby každý zaměstnanec, nebo malá skupina měla svůj vlastní prostor, alespoň částečně ohraničený. Budou vznikat více komunikačních a jednací místností, které budou pro danou skupinu spolupracovníků. Při řešení a navrhování nových kanceláří, bude ještě více kladen důraz na flexibilitu prostoru a také na její akustiku. Ta byla v kancelářích dlouhá léta opomíjená a v dnešní době online konferencí a videohovorů, půjde o důležitý aspekt. U moderních interiérů, kde jsou velké čisté plochy je totiž problém v jejich odraz hluku. Hlučnost v interiéru se tím pádem násobí, ale pro správnou akustiku je třeba mít naopak plochy, které dobře absorbují zvukové vlny a neodrážejí je zpět. Právě v kancelářích, kde vládne strohý design, je dobré mít možnost použití například přenosných akustických stěn, nebo boxů okolo pracovního místa. Ty bývají často z textilu, který má vhodné vlastnosti.

Přesto akustika v kanceláři, by měla být řešena komplexněji a nejefektnější část jsou stropy. Zde by měl být použit vhodný materiál, který dobře pohltí hluk a nebude jej více odrážet. Často se setkáme s řešením v podobě akustických minerálních desek, ty však z dnešního pohledu jsou mino hlavní zájem, a to hlavně po designové stránce. S přihlédnutím na ekologii a správné klima v interiéru se dnes ve světe architekti přiklánění k přírodním produktům. Jedním z nich jsou například akustické podhledy z cemento-vláknitých desek, které díky své struktuře vytvářejí přirozený útlum a jejich design má vlastní charakter. Například ve Skandinávii, jde o řešení, který je nejčastěji využívané právě v moderních openspacech.

Budoucnost kanceláří, je tedy jistě i nadále ve společných prostorech, které se ovšem promění. A to v rámci bezpečí a vyššího komfortu v podobě akustické pohody. Tak doufejme, že i tato situace bude mít pozitivní vliv na naše pracovní prostředí.
Připravilo Médijko group.

www.akustickepodhledy.czArchiv