Menu

Přeshraniční program spolupráce se Saskem hlásí úspěšný rok 2020

27. 01. 2021

Přeshraniční program spolupráce se Saskem hlásí úspěšný rok 2020. Veškeré peníze programu ve výši 148,5 mil. € jsou již přirazeny jednotlivým projektům a proplaceno je již téměř 74 %, tedy více než 109 mil. €. S velkým časovým předstihem program splnil pravidlo n+3 za rok 2020 i 2021 a všechny peníze z EU se tak podaří vyčerpat. 

„Rok 2020 byl nepochybně mezníkem v programech přeshraniční spolupráce, česko-saský program nevyjímaje. Program se musel vypořádat s „uzamčením ekonomiky“ i zavřením hranic a omezením svobodného pohybu českých občanů. V některých případech jsme vyšli vstříc žadatelům a prodloužili jsme dobu realizace či individuálně jsme posuzovali a hledali řešení u projektů, aby nebyla ohrozena realizace projektu. S touto výzvou, která skutečně neznala hranic, se program se ctí vyrovnal. Česko tak v tomto programu nepřijde o žádné finanční prostředky, které jí byly ze společného rozpočtu EU určeny,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. 

Mezi projekty, které byly ukončeny před koronavirovými omezeními a jejichž výsledky mohou sloužit široké veřejnosti, lze zmínit projekty: 4 města zachraňují přes hranice (je třeba obzvlášť vyzdvihnout novostavbu hasičské zbrojnice SDH Liberec – Krásná Studánka a nasazení techniky, která pomáhala při lokální povodni ve Višňové 2020), Aktivní prožití společných dějin a tradic v Krušných horách (Horský klub Lesná v Krušných horách, z. s. zrealizoval repliku hrázděného domu s dobovým vybavením a pořádá řadu kulturních akcí po celý rok), Slow tourismus v Euroregionu Nisa - spojení kultury s přírodou (obec Pěnčín zrekonstruovala a zpřístupnila dům dr. Kittla – významného místního léčitele), Informační centrum Fláje (Povodí Ohře, s. p. zrealizovalo velmi zajímavý projekt s novým informačním centrem na hrázi údolní nádrže Fláje, kde se návštěvníci mohou seznámit s tímto vodním dílem a problematikou zásobování pitnou vodou).

V roce 2021 se plánuje ukončení dalších zajímavých projektů v oblasti cestovního ruchu např. projekt „Znovuoživené Krušnohoří“, kde najde využití moderní vizualizační technika a sedmi obcím tak budou natočeny příběhy z minulosti, které si turisté na místě budou moci přes QR kód pustit na svém chytrém mobilu. Seznam všech schválených projektů je ke stažení zde: https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/liste_der_vorhaben/index.jsp.  
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.cz
www.sn-cz2020.eu/cz/Archiv