Menu

Prázdniny s knihou

29. 03. 2018

Internet, média, sociální sítě, to vše vytlačuje knihu kamsi do pozadí. Šepot popsaných stránek a vůně papíru už dnešní mládež tolik neláká, a proto se o této generaci často tvrdí, že málo čte. Není tedy divu, že o to více mě potěšilo, když jsem v Městské knihovně Znojmo spatřila plný sál čtenářů. Vlastně nejenom čtenářů, ale i studentů, kteří dokážou projevit dávku kreativity, nebojí se odhalit část svého nitra, zkrátka jít s kůží na trh.
Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol pořádá Městská knihovna Znojmo každoročně. Letos proběhl již 13. ročník, tentokrát na téma „Prázdniny s knihou“.  Soutěžilo se v pěti kategoriích: žáci 2. – 4. tříd, žáci 5. – 6. tříd, žáci 7. – 9. tříd, učni a středoškoláci. Zvlášť se hodnotila poezie a próza. Výsledky pak byly vyhlášeny 22. března v konferenčním sále knihovny. Po gratulaci a předání drobné odměny následovalo předčítání dané autorské práce. A jak si vlastně žáci ze znojemské Přímky v tomto spisovatelském klání vedli? Druhé místo v próze získal Vojtěch Buberl (TR2.A), třetí Hana Hyklová (SČ4. A). Čestné uznání patří Hang Do Thi Thu (KO1. A). Za poezii pak první místo obsadila Eliška Nováčková (KO1. A), druhé Jitka Drgová (HT 3. A), třetí Ondřej Benáček (CR2. A), čestné uznání získal Martin Kortiš (TR2. A). Vladimír Tille kdysi řekl: „Kniha není než klíč, jenž otvírá zámek našich vlastních snů.“ Doufám tedy, že mezi mladými bude stále víc těch, co se nebojí tento klíč uchopit a odemknout tyto pomyslné dveře.
Připravila Romana Tučková Hahnová,

www.sousoszn.cz
Archiv