Menu

Praha přivítala rekordní počet odborníků z oblasti kongresového průmyslu

23. 11. 2017

1 264 expertů z oboru kongresového průmyslu ze 79 zemí světa se sešlo od 12. do 15. listopadu 2017 v Praze na 56. ročníku kongresu Mezinárodní kongresové asociace ICCA. Organizaci této akce zajišťovalo Prague Convention Bureau za podpory více než 40 lokálních partnerů. Cílem kongresu byla především výměna nejnovějších poznatků a trendů z tohoto oboru. Praha tak získala jedinečnou příležitost představit svou kongresovou infrastrukturu profesionálním pořadatelům kongresů, zástupcům mezinárodních asociací a jiných odborných organizací z celého světa. V příštích letech by tržby z akcí, které zde budou pořádány na základě přímé zkušenosti delegátů, mohly dosáhnout až několika miliard korun.
Mezinárodní kongresová asociace ICCA celosvětově sdružuje profesionály v oboru organizace asociačních kongresů a konferencí a je platformou pro sdílení nejnovějších poznatků, trendů a zkušeností nejen pro členy ICCA, ale i pro mezinárodní vědecké asociace. ICCA reprezentuje více než tisícovku členských subjektů z odvětví organizace kongresů, dopravy a ubytování z více než 90 zemí světa.
Letošní, již 56., ročník kongresu zaznamenal rekordní účast. Do Prahy se sjelo celkem 1 264 delegátů, čímž byl překonán rekord, který držel 50. ročník kongresu konaný v Lipsku v roce 2011 s 1 023 účastníky. Jedním z cílů organizátorů bylo také představení Prahy jako ideální kongresové destinace, díky čemuž lze v nadcházejících letech očekávat navýšení zájmu o pořádání mezinárodních akcí v české metropoli. „Dle výsledků dopadové studie, kterou pro nás zpracovala společnost KPMG, se tržby z kongresového průmyslu v Praze v multiplikaci pohybovaly v roce 2016 mezi 22 až 26 miliardami korun. Předpokládáme, že v horizontu dalších deseti let by zde na základě ICCA kongresu mohlo proběhnout 15 - 25 asociačních kongresů či konferencí, které by v multiplikaci znamenaly tržby ve výši až 2,1 mld. korun. A toto číslo samozřejmě nemusí být zdaleka konečné,“ řekl Roman Muška, ředitel Prague Convention Bureau.
Kongresové centrum Praha, na jehož půdě se kongres konal, přivítalo účastníky v nově zrekonstruované a zmodernizované budově. Úpravy, kterými KCP v posledním roce prošlo, z něj udělaly vysoce moderní a kvalitně vybavené místo se špičkovými službami. Přebudované šatny v přízemí, nově vybudovaný informační kiosek, zrekonstruované toalety ale především digitální navigační systém vnesly do průběhu kongresu vysoký komfort. Nová korporátní identita mu pak dodala pozitivní energii a poukázala na jeho bohatou tradici, profesionalismus a snahu o udržitelný rozvoj. „Rekonstrukce budovy a přípravy na ICCA kongres nás stály hodně energie. Odměnou nám ale byla velká spokojenost návštěvníků kongresu. Jsem si jistá, že z Prahy odjížděli plni pozitivních dojmů a s pocitem, že se jim od všech dostalo vřelého uvítání a vlídného přístupu. Myslím si, že jsme ICCA kongres zvládli na vysoké profesionální úrovni a že nám v budoucnu přinese zajímavé obchodní příležitosti a vysokou prestiž,“ doplňuje obchodní a marketingová ředitelka Lenka Žlebková.
Do organizace kongresu se mimo jiné zapojila i Vysoká škola ekonomická v Praze. V loňském roce byl na zdejší Katedře cestovního ruchu za přispění Prague Convention Bureau spuštěn samostatný kurz Event Management. Studenti Katedry cestovního ruchu nyní získali možnost podílet se na přípravách a průběhu kongresu. „Na starosti jsme měli především hladký přesun delegátů a pomoc s jejich orientací v místech konání kongresu. Pro podporu informovanosti jsme vytvořili projekty, které reprezentovaly českou kulturu a tradici. Při organizaci nám byl ponechán prostor, díky čemuž jsme měli možnost nahlédnout do fungování Prague Convention Bureau a učit se od profesionálů. Zapojení do kongresu nám přineslo mnoho zkušeností z oblasti event a time managementu a celkový náhled do event marketingu. Díky této spolupráci jsme poznali prostředí asociace ICCA a spojili se s inspirativními lidmi,“ dodal Bc. Matěj Buďárek, vedoucí skupiny studentů.
Kongres nabídl také možnost podpořit české charitativní organizace. Design a logo kongresu vytvořilo grafické studio Maturus, o. p. s., založené Nadací Jedličkova ústavu, která taktéž uspořádala v Kongresovém centru Praha prodejní výstavu fotografií Prahy vytvořených klienty ústavu. Při úvodním ceremoniálu kongresu delegáty přivítala kromě jiného kapela The Tap Tap skládající se ze studentů a absolventů školy Jedličkova ústavu. Zájemci z řad delegátů se mohli blíže seznámit s jejich prací v nahrávacím studiu speciálně upraveném pro handicapované hudebníky. V pondělí 13. listopadu se uskutečnil na Vyšehradě charitativní běh, jehož výtěžek z registrací a dobrovolných příspěvků putoval na podporu znevýhodněných dětí z SOS dětských vesniček. V rámci projektu „Gift of Love“ delegáti kongresu dětem navíc přivezli hračky, které jsou typické v jejich mateřské zemi. Celkem se během kongresu na podporu charitativních organizací vydražilo 16 510 Euro (cca 445 770 korun).
Účast na letošním ICCA kongresu, na který dorazilo 1264 delegátů ze 79 zemí světa, byla o celou čtvrtinu vyšší než na druhém největším ICCA kongresu v roce 2011 a současně bylo zastoupeno nejvíce zemí. Tématem 56. ročníku, které jsem zmiňovala i ve svých příspěvcích, bylo budování mostů: mezi kulturami, lidmi s různými názory či napříč obory. Během kongresu nám tyto mosty pomohly navázat nová obchodní partnerství, nastartovaly dialogy ohledně klíčových témat a v neposlední řadě upozornily zástupce veřejného sektoru na roli našeho odvětví a vliv mezinárodních setkání, který se zdaleka netýká jen výdajů jednotlivých delegátů. Věřím, že si účastníci nejen užili čas strávený v Praze, ale že zde také zanechali odkaz v podobě výměny a zlepšení znalostí a dovedností a zvýšení povědomí o našem oboru především v rámci politického sektoru,“ uzavírá Nina Freysen-Pretorius, prezidentka Mezinárodní kongresové asociace ICCA.
Připravila Hana Krejbichová.

www.
pragueconvention.czArchiv
Česká chuťovka