Menu

Pod taktovkou Pivovaru Holba přibylo v Jeseníkách dalších 400 stromků

26. 10. 2020

teamm

Hanušovický Pivovar Holba se věnuje kromě vaření výborného piva i několika projektům úzce spjatým s ochranou a obnovou jesenické přírody. V rámci projektu Holba Jeseníkům pivovarníci každý podzim zasadí stovky nových stromků a jinak tomu nebylo navzdory nelehké situaci kolem pandemie ani letos.


V rámci projektu Holba Jeseníkům, dochází každoročně již od roku 2005 k významnému podílu na obnově lesních oblastí, ve kterých je tomu v důsledku překotné těžby, silného větru nebo napadení kůrovcem zapotřebí. Letošní volba padla na Sedýlko pod Červenou horou (1333 m. n. m.) na Jesenicku, kde bylo pivovarníky v nadmořské výšce přesahující 1 000 metrů vysazeno dalších 400 mladých stromků, které vyplní holiny mezi vzrostlými stromy. Jedná se o listnaté stromky i o jehličnany, např. o typ smrčku, který se za rok rozroste pouze o milimetry, ale odolá náročným podmínkám horského prostředí.


Pivovar Holba pomáhá s obnovou Jeseníků

Zaměstnanci Pivovaru Holba berou ochranu a obnovu jesenické přírody velmi vážně a věnují se těmto aktivitám s nadšením. „K místní přírodě máme vřelý vztah nejen kvůli místním surovinám, které našemu pivu propůjčují jedinečný charakter, ale celkově nám na zachování koloritu okolní krajiny a udržení její přírodní rovnováhy zkrátka záleží. Navíc u podobných ekologických aktivit, kterým se náš pivovar vedle finanční podpory věnuje, nám dává o to příjemnější pocit, že můžeme sledovat, jak tisíce stromů, které jsme s Holbou za ta léta vlastnoručně vysázeli, mění ráz zdejší krajiny k lepšímu,“ říká Ing. Ondřej Hnila, manažer marketingu Pivovaru Holba. Ruku k dílu dokonce neváhá přidat ani samotný ředitel pivovaru Ing. Vladimír Zíka.

Projektu Holba Jeseníkům přispěl výsadbou již tisíců nových stromků
Od roku 2005, kdy projekt ve spolupráci s Lesní správou Loučná nad Desnou za pomoci lesních správců ing. Tomáše Pospíšila a ing. Jána Dvořáka začal, se počet vysazených stromků dostal celkem již k 7 500 kusům. Výsadba v horské oblasti není jednoduchá, kromě odhodlání vyžaduje navíc i fyzickou sílu a zručnost. Veškerá činnost je díky vyšším polohám a hůře dostupnému terénu totiž realizována pouze ručně. Zaměstnanci Pivovaru Holba se tak vydávají za doprovodu revírníka a lesního správce omlazovat poškozené lesy s motykami a speciálními motykosekerami vhodnými k proseknutí drnů, které jsou v některých lokalitách mimořádně silné.

Mimo tento projekt se pivovar aktivně věnuje i dalším aktivitám, které postupně vedou ke snížení ekologické zátěže místní přírody. Ať už se jedná o revitalizace rybníků původně sloužících k chlazení prostorů spilky a sklepa pivovaru, které se staly důležitou součástí místního ekosystému, o modernizaci vlastních zařízení, např. čističky odpadních vod anebo o další moderní technologie pro lepší hospodaření s vodou a energie maximálně snižující ekologické zatížení.
Připravila Veronika Váňová.

www.holba.cz
www.jeseniky.cz
www.navstivtejeseniky.cz
www.jeseniky-rodina.cz
www.facebook.com/RodinneJeseniky


holba_log
jeseniky_logyes_logrodinne_heseniky_logCzt
Side VSH