Menu

Památky žijí

06. 04. 2019

Herci říkají, že i malá role je součástí velkého kumštu, historici pak, že i malé památky jsou nedílnou součástí celého dějinného kontextu. A právě představit i méně známé památky, jako stále žijící svědky minulosti prolínající historii s přítomností, je cílem pokračujícího přeshraničního projektu „Památky žijí“, jehož partnerem je i Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR).
„Na přeshraničním projektu Památky žijí se společně podílejí na české straně Jihočeská Silva Nortica jako vedoucí partner, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Národní památkový ústav a Vysočina Tourism. Na rakouské straně pak Destination Waldviertel a Mühlviertel Marken jako strategický partner,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.
Podle manažerky projektu „Památky žijí“ Kláry Kaštylové je jeho hlavní cílem představit méně známá historická místa a podpořit vzájemnou spolupráci například při konání kulturních akcí na těchto památkách. Výsledkem by mělo být zvýšení počtu návštěvníků těchto, mnohdy neprávem opomíjených památek a zvýšení počtu přenocování v projektovém regionu.
V jižních Čechách se do projektu zapojilo 42 památkových objektů a městských památkových rezervací, partnery jsou například města České Budějovice, Písek, Nové Hrady, Tábor, Slavonice, Nová Bystřice a další s jednotlivými památkami. Na Vysočině 29, mimo jiné nechybí města Telč, Jihlava Havlíčkův Brod, či kláštery v Želivě či Nové Říši. V horním Rakousku se přidala čtyři místa, město Freistadt, zámek Weinberg, hrad Reichenstein a klášter Schlägl. Dolní Rakousy pak zastupuje 21 památek. Celkem se tedy na obou stranách hranice jedná o 96 památkových objektů a městských památkových rezervací.
Vznikají také celé tematicky zaměřené přeshraniční trasy, zatím pod pracovním názvem „Stezky příběhů“. Jejich součástí budou ovšem nejen historická témata jako například Od hradu k hradu, Po stopách Rožmberků či dalších slavných šlechtických rodů, ale také ucelená nabídka kvalitních ubytovacích a gastronomických služeb, relaxace, pěší turistiky, cykloturistiky, adrenalinových zážitků a podobně. To vše ve spojení s návštěvou do projektu zapojených památek.
Na zámku Třeboň bude díky projektu nový orientační systém. Náklady na jihočeskou část tříletého projektu, který skončí letos v prosinci, jsou zhruba 7,5 milionu korun, z nichž 85 procent pokryjí prostředky z evropského dotačního programu Interreg Rakousko-Česká republika.

Vytvořením přeshraničních tematických stezek budou památky obou zemí propojeny do jednoho turistického produktu a propagovány. Tyto stezky povedou k většímu množství delších návštěv,“ poznamenala Kaštylová.
Mezi aktivity, které mají realizaci projektu podpořit, patří veletrhy cestovního ruchu, semináře, finanční podpora akcí na zapojených objektech, mediální podpora akcí na zapojených objektech a podobně. Jedním z výsledků je například festival Jihočeská intermezza, který loni poprvé nabídl vážnou hudbu na vybraných památkách. Hrála ji hlavně Jihočeská filharmonie. Letos v létě budou koncerty na zámcích a hradech Kratochvíle, Landštejn, Nové Hrady, Rožmberk a v klášteře Zlatá Koruna.
„V rámci projektu Památky žijí - Denkmäler leben byla vydána první verze mapy, kde jsou vyznačeny všechny zapojené památky do tohoto projektu v ČR i Rakousku,“ zdůraznila Kaštylová.
Projekt „Památky žijí“ odprezentuje veřejnosti Jihočeská centrála cestovního ruchu mimo jiné také na letošním Travelfestu, který odstartuje v pátek 26. a potrvá do neděle 28. dubna v prostorách pavilonů T1, T2 a Z v areálu českobudějovického výstaviště. V současné době to bude na jihu Čech největší prezentace do projektu zapojených památek na obou stranách česko-rakouské hranice.

Připravila Jana Píchová.

www.pamatkyziji.cz
www.jiznicechy.cz

www.jccr.cz
         Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba