Menu

PROGRAM: 15. ročníku KONFERENCE HASAP on-line

11. 05. 2021 PROGRAM 15. ročníku KONFERENCE HASAP on-line „Standardy ve stravovacích službách“

Termín: 25. 5. 2021

 Programem provází Ing. Richard Dobeš (Krauthammer Czech Republic s.r.o.) a Miloš Žáček (HASAP Consulting, s.r.o.)

  1. Chování v mimořádných epidemiologicky závažných situacích (9:10 –9:35)
   MUDr. Helena Bálková (Fakultní nemocnice v Motole)

  2. Aktuální legislativa a požadavky na potravinářské provozy z pohledu MZe (9:45-10:10)
   Ing. Martin Štěpánek (Ministerstvo zemědělství, Odbor potravinářský)

  3. Nový metodický pokyn pro provádění speciální ochranné deratizace a řešení ohniskové dezinfekce (10:20 – 10:45)
   Ing. Terezie Bubová, Ph.D. (Státní zdravotní ústav, Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci)

  4.  Praktické poznatky z kontrol SZPI (10:55 –11:20)
   Ing. Kateřina Pavelková (Ústřední inspektorát SZPI)

  5.  Sanitace v mimořádných epidemiologicky závažných situacích (11:30 – 11:55)
   Ing. Pavel Solař (Ecolab, s.r.o.)

  6. Komunikace on-line (12:05 – 12:30)
   Ing. Richard Dobeš (Krauthammer Czech Republic s.r.o.)

Změna programu vyhrazena.

Registrace probíhá na www.konferencehasap.cz


Připravila Jana Hlinecká, Foto: Hasap Consulting.

www.konferencehasap.cz

 


 

 Archiv