Menu

Odpočívadla, stojany, nabíječky. Liberecký kraj opět podpoří zázemí pro cyklisty

26. 02. 2024

Kvalitnějších zázemí se na svých cestách dočkají cyklisté díky podpoře Libereckého kraje. Ten opět vypsal dotační program zaměřený na budování a zkvalitnění infrastruktury, která výletníkům na kolech poslouží.

„S nárůstem popularity cykloturistiky roste také potřeba vybavení pro cykloturisty v terénu. Není to jen o kvalitě cyklotras, ale právě o jejich doprovodné výbavě, a to jak pro klasické cyklisty, tak i pro ty, kteří využívají elektrokola. Této potřebě jdeme novým programem naproti a věřím, že o něj bude velký zájem,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch Libe
reckého kraje.

Program nazvaný 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu – doprovodná cyklo infrastruktura se zaměřuje na drobný mobiliář, odpočívadla, přístřešky, stojany na kola, servisní a nabíjecí stanice pro elektrokola. Podpoří také budování technického zázemí pro splnění podmínek pro získání certifikátu Cyklisté vítáni – například místností či odstavných ploch pro uschování jízdních kol, servisní místa, prostory pro mytí bicyklů a podobně.

V programu jsou k dispozici dva miliony korun. Nejnižší dotace činí padesát, nejvyšší sto padesát tisíc korun. Přihlásit se mohou města a obce včetně organizací, v nichž mají majetkovou účast, dále pak svazky měst a obcí, mikroregiony, obecně prospěšné společnosti, spolky a právnické a fyzické osoby, které podnikají v oblasti cestovního ruchu a podporují
a propagují turistické cíle na území Libereckého kraje. Bližší informace se nalézají na odkazu https://dotace.kraj-lbc.cz/cestovni-ruch/7-10-infrastruktura-cestovniho-ruchu-doprovodna-cyklo-infrastruktura-d455996.htm.

V rámci předchozího ročníku získalo podporu 12 projektů u cyklotras či cyklostezek ve městech a obcích na území turistických oblastí Jizerské hory, Lužické hory a Český ráj. Návštěvníci tak budou moci již v průběhu letošní sezony vyzkoušet a využít například uzamykatelné cykloboxy na cyklostezce Varhany nedaleko Panské skály, dobít si elektřinou poháněný velocipéd na semilském Ostrově nebo si na své trase odpočinout s krásným výhledem na jezero i ikonický Ještěd pod přístřeškem v Hamru na Jezeře. 
Připravil Jan Mikulička.

www.liberecky-kraj.cz
www.facebook.com/libereckraj/
https://twitter.com/Libereckykraj/ 
www.instagram.com/libereckykraj/

 Archiv