Menu

Cykloturisté vyjedou na Eurovelo 13

28. 05. 2019

Unikátní příroda a památky, připomínky tradiční kultury i pohnuté historie česko – rakouského pohraničí a k tomu všemu ještě trocha pohybu, to vše čeká účastníky  cykloakce „Jedeme Eurovelo 13“. Cykloturistický výšlap pořádá v sobotu 8. června v rámci projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) ve spolupráci s turistickou oblastí Třeboňsko.

„Akce začíná v 10 hodin v Českých Velenicích před prodejnou Flop a skončí v 17 hodin v Nové Bystřici na parkovišti před Muzeem veteránů. Každý účastník obdrží mapu trasy, podle které dorazí do cíle. Na konci výletu čeká na každého malý dárek,“ uvedla Pavla Drunecká, manažerka projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu JCCR.

Cílem přeshraničního projektu Kultura a příroda na Zeleném pásu, ATCZ74 je propagace dálkové cyklotrasy Eurovelo13 na území jižních Čech a jižní Moravy, na druhé straně hranice pak v oblasti destinací Waldviertel na severozápadě dolního a Weinviertel na severovýchodě dolního Rakouska.

Účastníkům cykloakce Jedeme Eurovelo 13 budou podle Drunecké v sobotu 8. června k dispozici cyklobusy, které je ráno dopraví na místo startu a odpoledne zpět. Nástupními místy ranních cyklobusů do Českých Velenic jsou Veselí nad Lužnicí (8.00 hod.), Lomnice nad Lužnicí 8.30 hod.), Třeboň (8.30 hod.) a Majdalena (9.00 hod.). Zpět z Nové Bystřice do Lomnice nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí, Majdaleny, Třeboně, Suchdola nad Lužnicí a Českých Velenic vyjedou cyklobusy okolo
17. hodiny.

„Cykloakce je pro všechny účastníky zdarma. Nutná je však registrace v informačních centrech v Třeboni, Lomnici nad Lužnicí, Suchdole nad Lužnicí, Českých Velenicích a v knihovně v Chlumu u Třeboně,“ doplnila Drunecká.

Evropský zelený pás podél Železné opony nabízí unikátní kulturní a přírodní zážitky
Cyklotrasa Eurovelo 13 v současné době jedinečným způsobem mapuje přírodní a kulturní dědictví rozléhajícím se na evropském Zeleném pásu podél Železné opony. Ta představovala svého času mimořádně dlouhý pás „území nikoho“ mezi Východem a Západem, který byl i několik kilometrů široký. Vstup do tohoto hraničního pásma byl bez zvláštního povolení zcela zakázán, hospodářské aktivity byly silně omezeny. Paradoxně tak byl vytvořen unikátní zelený pás napříč celou Evropou, jenž byl ušetřen větších negativních zásahů lidské činnosti. Krátce po pádu železné opony a následném zpřístupnění pro veřejnost začaly nejcennější přírodní lokality zeleného pásu získávat ochranu jednotlivých států v podobě národních či přírodních parků, biosférických rezervací a podobně. 

„V současnosti jsou tato zcela unikátní území ideálním prostorem především pro rozvoj cykloturistiky a ta je, vzhledem k vynikajícím terénním a geografickým podmínkám regionu a stále kvalitnější nabídce služeb, jedním z hlavních segmentů turistického ruchu na jihu Čech,“ konstatoval ředitel JCCR Jaromír Polášek.

EuroVelo 13  - Stezka železné opony je dálkovou cyklistickou trasou měřící zhruba 10 tisíc kilometrů. Stezka začíná v Norsku u Barentsova moře a  končí na břehu Černého moře v Bulharsku za městem Rezovo. V České Republice vstupuje na naše území v oblasti Trojmezí u Ašského výběžku a kopíruje hranici s Německem a Rakouskem až opouští naše území u Břeclavi nedaleko soutoku dvou největších řek regionu – Moravy a Dyje.

„Tato cyklistická linie vede po již existující jihočeské části EV13, která se od šumavské obce Modrava vine více či méně v kontaktu s hraniční linií nejen územím Jihočeského kraje, ale zavítá i na území Bavorska a Horního a Dolního Rakouska. Cyklotrasa, procházející v délce 315 kilometrů jihočeskou částí EV13, směřuje napříč Šumavou, oblastí Lipenska a Vyšebrodska přes Novohradské hory a Českou Kanadu,“ dodala Pavla Drunecká.
Připravila Jana Píchová.

www.jccr.cz
www.jiznicechy.cz

 Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba