Menu

Ocenění za dobrou práci - Covid nás nezastavil

04. 11. 2021

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace se od roku 2001 zapojuje do programu mezinárodní spolupráce a letos byla oceněna Certifikáty kvality za jeho vynikající realizaci.

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka za sestavený Plán Erasmus zaměřený na další rozvoj v oblasti mezinárodní spolupráce a za realizaci kvalitních mobilit získala po výběrovém jarním řízení od Evropské komise Akreditaci Erasmus pro období 2021-2027. Tím má garantovány každoroční výjezdy na odborné pracovní stáže nejen pro žáky, ale i pro učitele.  Škola obdržela také od Domu zahraniční spolupráce Certifikát Excelence za vynikající realizaci mobilit v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.         

Za mezinárodní eTwinningové projekty - ‘‘Come on! Tell me‘‘ a ‘‘Life in my dreams‘‘ Národní podpůrné středisko České republiky udělilo 15. 9. 2021 škole Certifikáty kvality. Cílem platformy eTwinning je práce na společných aktivitách se studenty z cizích zemí za použití webových nástrojů. Studenti virtuálně cestovali po Turecku, Polsku, Jordánsku či Severní Makedonii. Prezentovali si navzájem své sny o budoucnosti, vytvářeli plakáty, obhajovali důležitost kamarádství a zejména se potkávali na online videokonferencích.


Italkou na tři týdny

Šest stážistek se tři týdny seznamovalo s životem Italů, jejich gastronomickými i hotelovými službami a za svou snahu a nabyté dovednosti získaly uznání a mezinárodní certifikát Europass-Mobilita.

Šest stážistek – studentek Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvkové organizace oborů Hotelový a restaurační provoz a Služby cestovního ruchu se v říjnu 2021 zúčastnilo třítýdenní odborné pracovní stáže v italském městě Salerno. Odborná stáž byla realizována v rámci projektu Erasmus+ Experience Europe a navazovala na úspěšnou spolupráci s partnerskou školou Istituto di Istruzione Superiore Domenico Rea.

Nejprve se účastnice stáže seznamovaly se svými italskými vrstevníky, jejich stylem vzdělávání, způsobem života a kulturou. Ve školní kuchyni si vyzkoušely přípravu typických italských pokrmů. Došlo i na zaznamenávání receptur či seznámení s budoucími pracovišti -
Ristorante Portovecchio a Hotel Bruman. Šest děvčat z Krakovské pronikalo do tajů italské gastronomie i hotelnictví a dle slov jejich italských kolegů a tutorů se brzy stala platnými členy pracovních týmů. Závěrem se jim dostalo ocenění jak od koordinátorky z partnerské školy paní Anny Marie Nardo, tak od samotných manažerů na pracovištích.

Stážistky byly příjemně překvapeny, že jsou jim postupem času svěřovány i poměrně složité úkoly např. porcování chobotniček či krevet, úklid pokojů nebo přihlašování k pobytu nových hostů. „Strašně mě ta práce tady baví, chci hlavně co nejvíce pracovat,“ svěřila se stážistka Monika. O tom, že se i těchto složitých činností zhostily se ctí, svědčí jejich radost z výborného závěrečného hodnocení a rychle nabytých dovedností. Ve dnech volna stážistky ochotně vyměnily pracovní oblečení za turistické a se svými doprovodnými osobami objevovaly krásy Kampánie. Nenechaly si ujít výlet lodí na ostrov Capri, s partnerskou školou absolvovaly exkurzi do hotelu na pobřeží Amalfi. Není proto divu, že loučení s přátelskou Itálií bylo více než těžké.

„Pro většinu studentek byla pracovní stáž v Itálii vůbec první příležitostí vycestovat do zahraničí a získat tak mnoho nových pracovních dovedností i osobních zkušeností a zážitků. Věřím, že toto vše využijí pro své studium i další profesní růst,“ uvedla Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy.

Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, realizuje každoročně  pro své žáky nebo učitele odborné stáže v zahraničí. Díky svým zahraničním aktivitám získala škola Akreditaci Erasmus (bude tak moci realizovat stáže Erasmus i v období 2021-2027) a byla oceněna Certifikátem excelence
                                                                                                         za vynikající realizaci mobilit.

“Účast na zahraničních stážích je pro naše studenty velice přínosná a často pro ně znamená úspěšný start do profesního života. Kromě programu Erasmus+ se SŠSS zapojuje i do další mezinárodní spolupráce, která zahrnuje i dlouhodobé letní pracovní stáže v hotelech a restauracích. Díky ní získávají studenti z Krakovské zkušenosti v dalších zemích jako například ve Španělsku, Francii, Irsku či na Slovensku,“ uvedla Mgr. Markéta Kulhánková, koordinátorka zahraniční spolupráce.

Škola je také zapojena do programu eTwinning, za projekty Come on! Tell me a Life in my dreams získala eTwinning Quality Label. Lucie, studentka 2. ročníku oboru Služby cestovního ruchu, byla účastí v projektu nadšená: „Projekt byl krásným příkladem toho, že i bez cestování se dá získat spousta vědomostí a zkušeností.“

Jako správná moderní škola nabízí svým žákům výuku angličtiny rodilým mluvčím, účastní se celostátní konverzační soutěže hotelových škol v cizích jazycích, zajišťuje různé kurzy zahraniční gastronomie, účastní se nejprestižnějších odborných soutěží z oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Pro studenty jsou pravidelně pořádány i odborné zahraniční exkurze.
Připravila Hana Schwarzová.

www.ssss.cz
www.naerasmusplus.czArchiv