Menu

Obnova vily E-1027 architektky Eileen Grayové

03. 10. 2018

Muzeum hlavního města Prahy – Centrum památek moderní architektury ve spolupráci se sítí Iconic Houses pořádá 15. října 2018 od 17.00 hodin v galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov přednášku v rámci čtvrtého ročníku evropského přednáškového turné Iconic Houses. Tento ročník se uskuteční v termínu 9. až 16. října 2018. V průběhu turné se představí emeritní profesor dějin umění Tim Benton z britské Open University se svou přednáškou o ikonické vile E-1027, která se nachází na Azurovém pobřeží a je dílem irské architektky Eileen Grayové. Přednášku přednese v pěti evropských městech – Oslu, Kolíně nad Rýnem, Rotterdamu, Praze a Brně. Vila je od roku 2015 zařazena do sítě Iconic Houses a po mnohaletém úsilí o rekonstrukci a správu se tento „husarský kousek“ Eileen Grayové konečně otevírá veřejnosti.
Internetová stránka Iconic Houses výrazně usnadnila život fanouškům obytné architektury 20. století. Díky praktickému mapovému rozhraní zde najdou desítky ikonických moderních domů z celého světa – všechny jsou otevřené pro návštěvníky, a některé dokonce nabízejí i možnost ubytování. Síť Iconic Houses doufá, že díky zájmu o cestování a domy 20. století zaznamenají webové stránky nejen vyšší počet návštěvníků, ale rovněž se zvýší povědomí o nesnázích, jež zakladatelka sítě Natascha Drabbe nazývá „udržením těchto domů-muzeí naživu“ v době snížených dotací, nedostatku personálu a někdy i hrozícímu zániku. „Zážitek z návštěvy domu je to nejdůležitější,“ říká. „Síť Iconic Houses usiluje o to, aby lidé mohli domy navštěvovat i nadále.“ Přednášku v rámci čtvrtého ročníku přednáškových turné Iconic Houses přednese v pražské galerii Studijního a dokumentačního centra Norbertov profesor Tim Benton.
Tim Benton (nar. 1945) je přední badatel v oblasti moderní architektury, přičemž jeho hlavní specializací je architekt Le Corbusier. Ve své badatelské práci nevynechává ani kresby, fotografie a malby. Benton vydal celou řadu knih včetně klasické studie designu Le Corbusierových vil v Paříži dvacátých let 20. století, jehož revidovanou verzi vydalo v roce 2007 nakladatelství Birkhäuser pod názvem The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920–1930. V současné době Tim Benton připravuje knihu o Le Corbusierových obytných budovách (1910–1951). Tim Benton se odborně podílel také na výstavách ve Victoria and Albert Museum, Art Deco 1910–1939 (2003) a Modernism Designing and New World (2006), a dále na první retrospektivní výstavě Charlotte Perriandové v pařížském Centre Pompidou (2006).
Během své přednášky seznámí Tim Benton posluchače s průběhem, úskalími a výsledky restaurování vily E-1027. Přednáška Tima Bentona se zaměřuje především na restaurování nábytku ve vile E-1027 a také na různé nejasnosti, které se staly příčinou zkreslených informací jak o domu, tak o jeho vybavení. V průběhu uplynulých dvou let vynaložila společnost Association Cap Moderne nemalé úsilí na restaurování jak vestavěného, tak volně stojícího nábytku v obývacím pokoji. Jeho dispozice i vybavení představují novou formu moderního bydlení, více přizpůsobeného člověku a jeho pohybu, které zároveň zajišťuje větší flexibilitu a lidskost. V průběhu prací došlo i na snahu rozklíčovat různé mýty týkající se vztahu mezi Eileen Grayovou, Jeanem Badovicim a Le Corbusierem. Jakou roli hrál Badovici? Proč Le Corbusier mezi dubnem 1938 a srpnem 1939 realizoval v domě sedm nástěnných maleb? Jak by měl být dům interpretován s ohledem na svou minulost a současnost? Přednášky proběhnou v angličtině. Po přednáškách bude promítán dokumentární film Vincenta Cattanea dokumentující restaurátorské práce, které pod taktovkou Association Cap Moderne probíhaly v letech 2015–2017 (55minutový film je ve francouzštině s anglickými titulky).
Tim Benton představí umělkyni Eileen Grayovou. Narodila se v roce 1878 v irském hrabství Wexford. Její matka byla aristokratka, otec umělec. Později navštěvovala uměleckou školu Slade School of Fine Art. Ve věku 24 let přesídlila do Paříže, kde pokračovala ve vzdělávání v oblasti designu a dlouhá léta se věnovala návrhům modernistického nábytku. V Paříži také pronikla do bohémských kruhů a v době sexuálního konzervatismu experimentovala se svou bisexuální orientací. Grayová si vytvořila reputaci nejavantgardnější a nejvynalézavější návrhářky v Paříži, a to v duchu svého pravidla, že „k tomu, aby člověk mohl tvořit, musí napřed vše zpochybnit“. Eileen si povšiml mladý rumunský architekt Jean Badovici a byl to on, kdo dal podnět k postavení domu, vily E-1027, který se stal osobním, průkopnickým vyjádřením moderní architektury hledící do budoucna. Dům navrhli společně jako prázdninový dům pro vlastní potřebu. Byl to první architektonický počin budoucí designérky nábytku Eileen Grayové. Vila, která byla dokončena v roce 1929, stojí na strmém útesu padajícím do moře. Přestože dům působí bytelně, ve skutečnosti vytváří jakýsi most mezi pevninou a mořem, který promyšleně využívá různých terénních úrovní, stezek a schodů. To domu propůjčuje určitou lehkost a delikátnost, jež kritici často postrádali v pracích ostatních modernistických ikon. Grayová sama navrhla velkou část zařízení domu, jak vestavěného, tak volně stojícího nábytku, což vyvolává dojem, že dům vznikal zevnitř. Po druhé světové válce byla osobnost Eileen Grayová víceméně zapomenuta, což ovšem její vášeň pro architekturu a design nikterak neutlumilo. Ve své práci pokračovala až do své smrti v roce 1976, kdy upadla na cestě do ateliéru. Zemřela ve věku 98 let.
Ve snaze navrátit domu jeho původní slávu usiluje asociace skrze crowdfundingovou kampaň o získání částky 55 tisíc eur, potřebných k obnově jídelní a barové části. Vila E-1027 je uvedena na seznamu historických památek, díky čemuž je možné si darované částky na schválené restaurování odečíst z daní dle platné francouzské legislativy. Crowdfundingová kampaň bude zahájena 11. září 2018, kdy začne být aktivní tento odkaz: www.indiegogo.com/projects/irish-female-bisexual-genius. Do té doby je možné na kanálu YouTube Cap Moderne zhlédnout crowdfundingové video a tři upoutávky na vilu E-1027: www.youtube.com/channel/UCxQd_O2GXwchmmqXt7oihDg. V současné době jsou dokončeny všechny nezbytné předběžné analýzy a přípravné stavební práce, přesto je i nadále potřeba situaci monitorovat a korigovat. Rovněž je třeba vytvořit repliky vestavěného i volně stojícího nábytku dle návrhů Eileen Grayové za použití původních materiálů a metod. Na výrobu replik budou dohlížet dva architekti: Renaud Barrès – architekt a odborník na architekturu a nábytek Eileen Grayové, Burkhardt Rukschcio – architekt, emeritní profesor (Praha) a restaurátor, odborník na architekturu 20. století.

Harmonogram přednášek – říjen 2018
Oslo, úterý 9. 10.                          Pořádá Národní muzeum ve vile Stenersen.
Kolín nad Rýnem, středa 10. 10.  Pořádá Ungers Archive ve Wallraf-Richartz-Museum.
Rotterdam, čtvrtek 11. 10.            Pořádá Sonneveld House Museum v Het Nieuwe Instituut.
Praha, pondělí 15. 10.                  Pořádá Müllerova vila ve Studijním a dokumentačním centru Norbertov.
Brno, úterý 16. 10.                        Pořádá vila Tugendhat ve stejnojmenné vile.
Připravilo Muzeum hlavního města Prahy, foto Daniels Bougot za laskavého přispění Association Cap Moderne.

www.muzeumprahy.cz
www.indiegogo.com/projects/irish-female-bisexual-genius#/Archiv
Česká chuťovka