Menu

Nově certifikovaná společnost destinačního managementu

21. 11. 2018

Spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech získal certifikát v rámci kategorizace společností destinačního managementu. Dosažených 91 bodů ze 100 je vynikajícím, a na tak mladou organizaci i obdivuhodným výsledkem, na který může být spolek bezesporu hrdý. O udělení tohoto certifikátu rozhodla komise agentury CzechTourism. 

setkn_akt

Kategorizace upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost společností destinačního managementu a stanovuje podstatná pravidla správného fungování organizací cestovního ruchu. Získaný certifikát je platný po dobu 12 měsíců, poté musí společnost destinačního managementu jeho platnost obnovit a prokázat tak, že je její fungování stále v souladu s pravidly agentury CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj.  
Jako oblastní organizace destinačního managementu fungujeme teprve rok a půl, certifikátu si nesmírně vážíme a zároveň je pro nás i potvrzením, že se naše práce ubírá správným směrem. Certifikační komise ocenila kvalitu připravené žádosti, výkonnost destinace a její rozvojový potenciál, strategické plánování a především pak námi vytvořenou platformu pro síťování aktérů cestovního ruchu v oblasti Pardubicko“, říká ředitelka spolku Petra Pacholíková.
A to, že síťování považuje spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech za prioritu, dokládá i další realizované setkání aktérů cestovního ruchu oblasti Pardubicko, které proběhlo 21. listopadu v Natura Parku v Pardubicích. Program setkání byl zaměřen na tvorbu produktů cestovního ruchu, jeden z dlouhodobých cílů organizace a zároveň největší závazek organizace vůči svým členům a partnerům. První plánovaný produkt cestovního ruchu bude vycházet z tématu koní, tedy z bezesporu dominantního unikátního tématu oblasti Pardubicko.
„Získat tento certifikát bylo zcela zásadní, ale tím naše práce nekončí. Nyní je třeba naplnit vizi a dlouhodobé cíle spolku. Vybudovali jsme stabilní a důvěryhodnou organizaci s jasným směřováním, se kterou chtějí aktéři v oblasti spolupracovat. Proto tento certifikát nepatří pouze spolku Pardubicko – Perníkové srdce Čech, ale i našim členům a partnerům, bez kterých by naše práce nebyla možná“, uzavírá ředitelka spolku Petra Pacholíková.
Připravila Petra Pacholíková.


www.TOPardubicko.czNepřehlédněte


Ze světa

Česká vlajka a helvétský kříž

Švýcarsko je hrdá, rozvinutá země s bohatým turistickým potenciálem, připravená nabídnout pobyt od moderních měst až po relax v lůnu přírody pod horskými...

22. 09. 2017

číst dál


Z domova

Praha bude slavit Mezinárodní den flamenka

Día del Flamenco, Den flamenka, to je 16. listopad, kdy bylo v roce 2010 flamenco zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Česká republika se připojí...

18. 09. 2017

číst dál


Restaurace Novoměstský pivovar
travelcon
Czech specials