Menu

Největší protiteroristické cvičení v Česku

22. 09. 2018

vrt

Kongresové centrum Praha (KCP) zorganizovalo ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení PČR, pod záštitou primátorky hl.m. Prahy Mgr. Adriany Krnáčové, MBA a policejního prezidenta genmjr. Mgr. Tomáše Tuhého, Ph.D. rozsáhlé protiteroristické cvičení. Akce proběhla ve dnech 10. a 11. září 2018 v prostorách Kongresového centra Praha a v bezprostředním okolí budovy a byla vyvrcholením modernizace a zavedení nových bezpečnostních systémů v budově.
V rámci cvičení, jehož příprava pod vedením bezpečnostního ředitele KCP trvala více jak rok, obsadilo 70 ozbrojených pachatelů muzikálové představení za přítomnosti 2000 diváků – komparzistů, které osvobodil zásah elitních jednotek policie ČR. Kongresové centrum Praha je druhou největší technickou budovou v České republice; svou polohou, umístěním a určením se řadí mezi strategické budovy, a proto v posledních dvou letech začalo KCP úzce spolupracovat s Integrovaným záchranným systémem. Do Kongresového centra Praha zavítá každoročně statisíce návštěvníků, kteří mají možnost si mimo účasti na kongresu, konferenci či kulturním představení užít krásný výhled směrem k Pražskému hradu. „Snaha o zvýšení bezpečnosti těchto návštěvníků logicky vedla k myšlence provézt cvičení, na kterém všechny skupiny IZS budou moci realizovat své schopnosti a technické dovednosti a zároveň Kongresové centrum Praha bude moci vyzkoušet evakuaci velkého množství osob v tak rozsáhlém a složitém komplexu,“ říká bezpečnostní ředitel KCP, Ing. Jiří Brych.
Do akce bylo zapojeno přes 400 policistů, 50 zdravotníků a šest jednotek hasičů, kteří dokázali během 7 minut evakuovat všech 2000 rukojmích v tu dobu již poschovávaných ve členitých prostorech Kongresového centra Praha. Do 100 minut od zásahu byl také transportovaný poslední „zraněný“ do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kam zdravotnické posádky odvezli desítky „raněných.“ Samotného cvičení se kromě složek IZS účastnil i Hasičský záchranný sbor Kongresového centra Praha, který je nedílnou součástí objektu a mohl tak své zkušenosti uplatnit ve spolupráci s pražskými hasiči.
Od roku 2016 Kongresové centrum Praha nepřetržitě investuje do bezpečnosti. Došlo k modernizaci hasičských technologií a dovybavení hasičského sboru, dále ke kompletní modernizaci kamerového systému, kdy v současné době je budova pod kontrolou více jak 300 kamer. Všechny dispečinky prošly centralizací a byla nastavena moderní koncepce bezpečnosti. Změnám neuniklo ani posílení fyzické bezpečnosti – krom navýšení ostrahy došlo i k vybavení turniketů do vchodů Kongresového centra Praha a zavedení čipových karet, které přispívají k lepší zajišťování bezpečnosti v objektu a zároveň napomáhají v případné evakuaci osob.

pakul

Kongresové centrum Praha
Největší kongresové centrum v České republice, které nabízí variabilní prostory pro konání malých akcí až po velké kongresy s 10 tisíci účastníky ve 20 sálech a 50 salóncích. Prostory poskytují vybavení na nejvyšší technické úrovni s profesionální podporou zkušených zaměstnanců. Díky vynikající akustice je KCP také vhodným místem pro pořádání koncertů. Výhodou je výborná dopravní dostupnost do blízkého centra města a vstup do metra. Součástí je i Business Centre Vyšehrad a čtyřhvězdičkový hotel Holiday Inn Prague Congress Centre s kapacitou 254 pokojů. KCP získalo certifikát EKO Gold za čerpání energie z obnovitelných zdrojů.
Připravila Nikol Chumová.

www.praguecc.czArchiv
Česká chuťovka