Menu

Návštěvnická sezóna 2024 v Národním muzeu v přírodě

26. 04. 2024

Návštěvnická sezona ve složkách Národního muzea v přírodě začíná a přináší několik zajímavostí a novinek.  

„I v letošním roce máme pro všechny návštěvníky připravené MUZEJNÍ PRVNÍ ČTVRTKY. V roce 2024 je volný vstup první čtvrtek v měsících květnu a červnu, dle běžné otevírací doby jednotlivých muzeí. Permanentku na 10 vstupů/ 600,- Kč respektive 5 vstupů/ 300,- Kč (v případě Hanáckého muzea v přírodě a Muzea v přírodě Zubrnice) do všech dílčích areálů jednotlivých muzeí si mohou zájemci koupit na pokladnách příslušného muzea. V letošním roce pokračujeme ve zjišťování potřeb návštěvníků i škol – návštěvníků edukačních programů. Cílem tohoto průzkumu je zjistit celkovou spokojenost či případně získat náměty na zlepšení, zavedení například i nových moderních nástrojů prezentace v muzeu – např. audioprůvodce. Nově bude možno koupit vstupenky on-line v letošním roce i v Hanáckém muzeu v přírodě (je to možno již ve Valašském muzeu v přírodě a v Muzeu v přírodě Vysočina). To přináší úsporu času pro samotné návštěvníky, především při větších programech či vyšší návštěvnosti.   Na 15. června připravují všechny složky Národního muzea v přírodě společný program „Národní muzeum v přírodě se představuje na Zubrnickém jarmarku“ tentokrát v Muzeu v přírodě Zubrnice. Ten přinese představení jednotlivých regionů, v nichž se muzea nacházejí.  S ohledem na celkovou ekonomickou situaci jsme byli nuceni mírně navýšit ceny vstupného v jednotlivých muzeích a areálech, řádově o 8  - 10% za vstupenku pro osobu,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

„Za pomyslný vrchol letošní sezony v Hanáckém muzeu v přírodě lze považovat XV. setkání Hanáků (28. 9. 2024). Tento putovní folklorní festival krojů, tanců, písní, tradic a řemesel regionu Haná se uskuteční  v letošním roce premiérově v obci Příkazy,“ uvedl Petr Vodešil, vedoucí muzea. Po celou sezónu (pozn. otevřeno květen víkendy a státní svátky, červen až září denně mimo pondělí) je pro návštěvníky připraveno několik zajímavých programů s tematikou úzce spjatou se samotným muzeem či regionem – tradiční tesařské řemeslo, žně či vánoční program. Pro malé návštěvníky je připraven oblíbený bohatý program – Koniny. Především jim je věnován i měsíc červen, kdy je připraven interaktivní vzdělávací program pro školní děti 1. stupně se zaměřením na lidová řemesla a zvyky. Od května do září se uskuteční vždy první sobotu v měsíci krojová poradna.  Přední znalkyně hanáckého oděvu – Jarmila Vítoslavská a Bronislava Millá – zasvětí návštěvníky do výroby, tajů a motivů hanáckého lidového kroje.  

„Muzeum v přírodě Zubrnice již od února ožilo edukačními programy pro školy, které seznamují děti s masopustními a velikonočními zvyky, tradicemi a obyčeji. Samotná návštěvnická sezóna byla slavnostně zahájena během velikonočního víkendu, kterému předcházela akce Velikonoce na vsi.  V tyto dny zahajujeme 3 ze 4 sezonních výstav a pokračujeme v představování současného výtvarného umění regionu – v kostele sv. Maří Magdaleny a v Domě z Loubí.  V polovině června se na půdě muzea uskuteční akce s názvem Národní muzeum v přírodě se představuje na Zubrnickém jarmarku. Návštěvníci muzea tak budou mít jedinečnou možnost seznámit se na severu Čech s folklorními soubory a řemeslníky z Valašska, Vysočiny, Hané či místními. Vše bude doplněno netradiční výstavou místních pivoněk. Pro děti budou připraveny zajímavé dobové hry,“  uvedla Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Muzeum v přírodě Vysočina připravilo pro své návštěvníky opět bohatou sezónu. „I v letošním roce pokračuje společný program Muzea v přírodě Vysočina a Muzea loutkářských kultur Chrudim. V rámci spolupráce se chrudimské loutky představí na Veselém Kopci i v Betlémě s programem „Loutky míří na Veselý Kopec a do Betléma“. Recipročně naše muzeum zavítá do Chrudimi. Navázali jsme úzkou spolupráci s novým edukačním centrem (nejen) pro školy s názvem Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko. Výstupem v letošním roce jsou upravené komentované prohlídky, zvýhodněné vstupné a v plánu je i několik edukačních programů na jejich půdě – to vše pod názvem Věda a tradice,“ uvedla Magda Křivanová, ředitelka Muzea v přírodě Vysočina.

Během sezony mohou návštěvníci tradičně zhlédnout několik tematických výstav. Na Veselém Kopci budou pokračovat výstavy „Půlstoletí s vámi“ o historii muzea a „Příběhy z depozitáře“ věnované zajímavým sbírkovým předmětům s poutavými příběhy. Obě výstavy se nacházejí ve statku z Mokré Lhoty.  V hlineckém Betlémě si návštěvníci budou moci prohlédnout výstavu prací žáků ZUŠ Hlinsko a především výstavu „Žijící poklady aneb šikovné ruce nositelů tradice Pardubického kraje“, která bude otevřena na počátku července a představí držitele titulu Nosil tradice Pardubického kraje. V rámci výstavy bude možnost setkat se každou sobotu s jedním z řemeslníků. Na celý rok muzeum připravilo řadu oblíbených programů – Hrnčířská sobota (4. 5.), Veselokopecký jarmark (20.-21. 7.), Jak se dříve hospodařilo aneb Cesta k dožínkovému věnci (10.-11. 8.), Dny tradičních řemesel (7.–8. 9), Bramborová sobota (5. 10.).  Nově se v programové nabídce objevuje Lidové kalendárium aneb Když naprší, tak uschne (25. 5.) – o zvycích a obyčejích v průběhu kalendářního roku. Děti se mohou těšit na Dětský den na Veselém Kopci (1. 6.), kdy budou mít nejen vstup zdarma (do 18 let), ale i zažijí den plný her a dílniček se zajímavým doprovodným programem. Od června do srpna se návštěvníci bez ohledu na věk mohou opět zúčastnit zajímavých workshopů věnované tradičním činnostem, dílničky nebo komentované prohlídky. Nově památková rezervace Betlém v Hlinsku ožije v průběhu letních prázdnin (červenec–srpen) Betlémským létem – každé úterý, a čtvrtek  budou připraveny pro zájemce workshopy, v úterý se můžete těšit na klokočí a ve čtvrtek na loutky. Rok zakončí tradiční vánoční programy na Veselém Kopci i v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Pro návštěvníky je otevřen i nový prohlídkový okruh, a to Len na Veselém Kopci. Jeho součástí je komentovaná prohlídka stálé expozice o pěstování a zpracování lnu včetně funkční tkalcovské dílny, dále prohlídka pazderny s ukázkami ručního zpracování lnu a také vodní olejny na lisování lněného oleje. Každé úterý počínaje květnem bude výklad podávat Nositel tradice lidových řemesel Josef Fidler. V ostatní dny potom pověření zaměstnanci muzea. Tato komentovaná prohlídka je možná pouze na objednávku. Pro návštěvníky připravilo muzeum také novou expozici kovotlačitelství a zámečnictví v domku čp. 161 a stálou expozici betlémů v domku čp. 466, obojí v památkové rezervaci Betlém Hlinsko. Stejně jako v loňském roce si návštěvníci budou moci prohlédnout a poslechnout komentovanou prohlídku expozičního objektu vodního hamru ve Svobodných Hamrech, a to na Den muzeí 18. 5. a každou sobotu během letních měsíců (červenec–srpen). Nezapomínáme ani na již tradiční Betlémskou muzejní noc (13. 9.). Kromě běžně nabízených edukačních programů jsme nově připravili také speciální edukační programy pro školy s výstižnými názvy Od stromu až k domu (21. – 24. 5.), Tebe já miluju (11. – 14. 6.) a Z plevele se nemele (24. – 27. 9.). Novinkou letošního roku jsou pro návštěvníky s poruchou sluchu také prohlídky tlumočené do znakové řeči. Prohlídky jsou možné na základě předchozí rezervace.

Valašské muzeum v přírodě nabídne novou dlouhodobou expozici o osobnostech, kteří svou prací a životem proslavili Valašsko. „V Panské sýpce Dřevěného městečka si mohou návštěvníci připomenout např. Josefa Sousedíka, Danu a Emila Zátopkovy nebo Jarmilu Šulákovou. Expozice vznikla na základě zájmu veřejnosti a věříme, že prostřednictvím interaktivních prvků zaujme i dětského návštěvníka,“ sdělil Jindřich Ondruš, ředitel Valašského muzea v přírodě a  generální ředitel Národního muzea v přírodě, jehož je Valašské muzeum v přírodě součástí. Dále připravujeme na 50 programů, 3 folklorní festivaly, 11 edukačních pořadů, 3 výstavy a 5 náboženských obřadů. „Letošní sezónu zahájí 5. ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů - Ondrášova Valaška (7. - 9. 6.) s  uměleckým souborem Lúčnica z Bratislavy. Vedle pravidelných akcí připravujeme nově Pohádkovou noc v Dřevěném městečku (24. 7.). Zpestřením hlavní sezóny bude např. prázdninové hraní a tvoření, čtení pohádek, bylinkové procházky ve Valašské dědině. V oblíbeném cyklu Městečko žije nabídneme během všedních dnů vystoupení hudebních souborů a cimbálovou muziku, chybět nebude příběhová hra v Dřevěném městečku,“ pozval Jindřich Ondruš.  Celkem osmkrát si budou moci návštěvnici prohlédnout muzeum zdarma. Navazujeme na úspěšný návštěvnický bonus v podobě volného vstupu ve vybraných dnech do areálů muzea. Každý první čtvrtek v měsíci květen a červen mohou návštěvníci zdarma zhlédnout kterýkoliv ze tří muzejních areálů (2. 5., 6. 6.). Podobně jako v předchozích letech je i letos volný vstup na Den muzeí (18. 5.) a Běh rodným krajem Emila Zátopka (21. 9.). Pro děti bude volný vstup na Slabikář řemesel (1. 6.), Podzimní putování s broučky (20. 9.), Koncert ke Dni seniorů (28. 9.) a Mikulášský podvečer (5. 12.). V platnosti zůstává široká škála slev. Slevu poskytujeme držitelům karet Beskydy Valašsko Card a Regionpartner.
Připravila Petra Valíčková.

www.nmvp.czArchiv
Česká chuťovka