Menu

Návrat trolejbusů do Prahy

11. 01. 2022

Dopravní podnik hlavního města Prahy 10. ledna 2022 v Letňanech zahájil výstavbu infrastruktury pro první regulérní trolejbusovou linku od roku 1954. Stavební práce na elektrifikaci autobusové linky č. 140 Palmovka – Miškovice zahrnují výstavbu více než 11 kilometrů nového trolejového vedení v úsecích Palmovka – Prosek a Letňany – Čakovice, jakož i potřebné napájecí infrastruktury. Stavba potrvá 10 měsíců, její uvedení do zkušebního provozu Dopravního podniku hlavního města Prahy předpokládá v průběhu letošního října. Bude to znamenat skutečný návrat trolejbusů do Prahy, které budou na lince č. 58 jezdit z Palmovky do Čakovic a část spojů až do Miškovic.

okll

Elektrizaci trasy autobusové linky č. 140 zrealizuje sdružení společností Elektrizace Praha a OHLA ŽS. Celková hodnota zakázky je necelých 284 milionů korun. Trolejové vedení bude pokrývat zhruba 50 % z celkové trasy nynější autobusové linky č. 140, která se po dokončení stavby změní na trolejbusovou linku č. 58. Zhotovitel naváže na necelý kilometr stávajícího trolejového vedení v Prosecké ulici mezi zastávkami Kundratka a Kelerka. Nově přibyde obousměrně také v úseku Palmovka – Kundratka, dále pak mezi zastávkami Kelerka a Prosecká a mezi autobusovým terminálem Letňany a obchodním centrem Čakovice, celkem 11, 234 km trolejového vedení. Po dokončení stavby bude mít trolejové vedení linky č. 58 necelých 14 kilometrů.

Kromě stavby trakčních stožárů a trolejového vedení zhotovitel položí kabelovou trasu, postaví novou kontejnerovou měnírnu a 18 nabíjecích stání v garáži Dopravního podniku hlavního města Prahy Klíčov a novou kontejnerovou bateriovou stanici v Čakovicích, která bude sloužit k nabíjení trakčních baterií trolejbusů na konečné zastávce. Zhotovitel dále upraví a vybaví novou technologií stávající měnírnu v Prosecké a bývalou trolejbusovou měnírnu v Příborské ulici v Letňanech, která po více než 55 letech bude opět sloužit svému původnímu účelu, tj. napájení trakčního vedení pro trolejbusy.

„Elektrizací linky č. 140 napravujeme chybu, kterou před 50 lety udělalo komunistické vedení Prahy, kdy zanikl trolejbusový provoz v Praze. Moderní trolejbusy v roce 2022 budou jezdit mezi Palmovkou a Miškovicemi. V prudkém stoupání Prosecké ulice nám autobusy spotřebují zhruba 52 litrů nafty na 100 km. To je strašně moc hluku a emisí. Dieselové autobusy nahradíme bezemisními bateriovými kloubovými trolejbusy. Zlepšujeme životní prostředí a zvyšujeme i komfort cestujících, protože trolejbusy nabízí plynulejší a tišší jízdu. Myslíme i na vzhled ulic. Nevznikne zde les nových stožárů pro trakční vedení. Stávající stožáry veřejného osvětlení vyměníme za nové moderní, které budou umět svítit a poslouží i pro trakční vedení,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy.

„Čtrnáct kilometrů trolejového vedení, které bude mít nová linka č. 58 z Palmovky do Miškovic po svém dokončení, je skvělá zpráva pro Pražany. Do Prahy se tak opět vrací trolejbusy, snižujeme tak emise v městské hromadné dopravě a naplňujeme tak klimatický plán Prahy. Spalovací motory v dopravě jsou jedním z největších znečišťovatelů životního prostředí a způsobují celou řadu respiračních onemocnění. Do roku 2030 bude alespoň 75 % vozového parku autobusů Dopravního podniku hlavního města Prahy nahrazeno tzv. čistými vozidly: bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti a člen dozorčí rady Dopravního podniku hlavního města Prahy.

„Trolejbusová trať z Palmovky přes Prosek a Letňany do Čakovic je příkladem, kdy má elektrický pohon opravdu smysl. Částečně zbaví část Prahy emisí z dieselových motorů, což jako zástupci Prahy 8 naprosto vítáme,“ dodal Ondřej Gros, starosta městské části Praha 8.

„Píše se rok 2022, ale s dovolením bych si trochu zavzpomínal. S nápadem, že by z Prahy 8 přes Prahu 9 a Letňany až do Čakovic jezdil trolejbus, přišel jako první současný starosta Čakovic Jirka Vintiška. Tehdy jsem se na něj koukal tak trochu jako na blázna. Když jsme se ale o tom začali více bavit, dospěli jsme k tomu, že to dává smysl, ale je potřebné najít podobného blázna, který by to pomohl zrealizovat. Našli jsme jej v osobě pana ředitele Šurovského, protože takový projekt neudělá člověk, který by pro něj neměl tak velké srdce a nadšení, jako právě on. Začali jsme v roce 2015 v Prosecké ulici a dnešní den je zadostučinění pro všechny, kteří tomuto projektu po celou dobu věřili,“ uvedl Tomáš Portlík, starosta městské části Praha 9.

„Je to padesát let, co Prahou projel poslední trolejbus a já jsem velmi rád, že právě Letňany mohou být mezi prvními městským částmi, kam se opět vrátí. Celý tento projekt vnímám jako pozitivní krok ke zlepšení nejen městské hromadné dopravy ale i životního prostředí,“ řekl Zdeněk Kučera, starosta městské části Praha 18.

„Věřím, že vybudovaná infrastruktura pro trolejbusy umožní v blízké budoucnosti elektrizaci další z autobusových linek. Za Čakovice bychom si přáli, aby se jednalo o páteřní linku č. 136,“ uvedl Jiří Vintiška, starosta městské části Praha – Čakovice.

„Pro autobusovou dopravu Dopravního podniku hlavního města Prahy bude letošní rok přelomový. Bude to rok zavádění plně bezemisních a tichých vozidel do provozu. Po téměř 70 letech dnes začínáme v Praze stavět infrastrukturu pro první regulérní trolejbusovou linku Palmovka – Miškovice. Její zprovoznění, které ve zkušebním režimu předpokládáme letos v říjnu, bude znamenat skutečný návrat trolejbusů do Prahy. Za pár dnů zahájíme provoz našeho prvního elektrobusu na linkách č. 154 resp. 213. Pevně věřím, že do konce ledna budeme moci vyhlásit také vítěze veřejných zakázek na nákup kloubových trolejbusů právě pro linku č. 58 a tříčlánkových trolejbusů určených pro linku č. 119 (v budoucnu 59) na Letiště Praha. Kromě toho bychom letos v Praze rádi otestovali první vodíkový autobus,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy a dodal: „Jsem rád, že jeden z nejstarších projektů znovuzavedení pravidelné trolejbusové dopravy do Prahy se nám podařilo dotáhnout k samotné realizaci. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se na něm podíleli, kolegům z Dopravního podniku hlavního města Prahy, našemu akcionáři Hlavnímu městu Praze, za vstřícný přístup dotčeným městským částem a Obchodnímu centru Letňany a za mimořádně aktivní postoj Praze – Čakovicím. Nicméně jsme teprve na začátku. Čeká nás i naše následovníky spousta práce na projektech elektrifikace dalších autobusových linek, již zmiňované 119, 131, 137, 176, 191 nebo 201.“

„Z dnešní akce v Letňanech mám velkou radost. V roce 1954 byl totiž v Praze zahájen provoz na poslední regulérní nové lince po nově postavené trolejbusové trati Újezd – Lihovar – Velká Chuchle. A jak všichni víme, trolejbusový provoz v Praze skončil z 15. na 16. října 1972. Ten kousek tratě, který máme v Prosecké ulici, bych ve světle očekávaných událostí nazýval testem nebo spíše předváděcí tratí. To, co dnes začínáme stavět, je skutečný návrat trolejbusů do Prahy v inovované podobě. Jsem rád, že jsme se v tomto případě dokázali z historie poučit a místo rušení tramvajové a trolejbusové dopravy, což se dělo za minulého režimu nebo občas ještě děje v některých metropolích i v současnosti, jdeme opačným směrem. Trolejbusy v Praze opět zavádíme a tramvajovou síť rozšiřujeme,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy – Povrch.

Elektrifikace autobusové linky č. 140 z Palmovky do Miškovic je prvním projektem zavedení trolejbusové dopravy do Prahy. Dopravní podnik hlavního města Prahy  začal s jeho přípravou na jaře roku 2018. Loni na začátku března získal na tuto stavbu pravomocné stavební povolení. V návaznosti na něj Dopravní podnik hlavního města Prahy  loni v dubnu vyhlásil veřejnou zakázku na nákup 15 bateriových kloubových trolejbusů určených pro tuto linku a v červenci vyhlásil tender na zhotovitele samotné stavby. K elektrifikaci autobusové linky č. 140 se postupně přidaly projekty zavedení trolejbusů také na dalších šesti autobusových linkách:

Elektrifikace by dále měla proběhnout i na šesti následujících autobusových linkách:

► č. 119 Nádraží Veleslavín – Letiště Praha (budoucí trolejbusová linka 59);
► č. 131 Bořislavka – Hradčanská (51);
► č. 137 Na Knížecí – U Waltrovky (52);
► č. 176 Stadion Strahov – Karlovo náměstí (53);
► č. 191 Letiště Praha – Na Knížecí (56);
► č. 201 Nádraží Holešovice – Černý Most.
Připravil Dopravní podnik hlavního města Prahy.

www.prague.eu
www.dpp.czArchiv
Česká chuťovka
ahr - volba