Menu

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2019

02. 04. 2020

XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Český výbor ICOM, z. s., probíhal od 1. ledna 2019 do 28. února 2020.

Soutěž má za cíl upozornit širokou veřejnost na špičkové výkony muzejních institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví při tvorbě výstav a nových stálých expozic, prezentování sbírek v odborných publikacích či při záchraně a zpřístupňování objektů nebo lokalit našeho kulturního dědictví.

Do XVIII. ročníku soutěže přihlásilo 60 muzeí a galerií působících na území celého Česka 87 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní_výstava_roku_2019 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní_publikace_roku_2019 (30 projektů) a Muzejní_počin_roku_2019 (17 projektů).

Podrobné informace o všech soutěžních projektech, vč. doprovodné dokumentace, fotogalerií i videoprezentací
                                                                                                         naleznete na www.gloriamusaealis.cz.

S ohledem na stávající situaci a dosavadní vývoj přijatých opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií se odsouvá předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019, které se mělo uskutečnit dne 19. května 2020 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Náhradní termín pro konání ceremoniálu v tuto chvíli není znám, v dalších dnech o něm budou jednat vyhlašovatelé i se všemi spolupracovníky a partnery soutěže.

Již s určitostí se bohužel ruší Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, které mělo proběhnout v pátek 15. května 2020 v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích. Součástí této slavnostní akce byla mimo jiné i prezentace nominovaných projektů v rámci XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

O dalším postupu a schválených rozhodnutích budeme včas informovat.
Přehledný seznam přihlášených projektů najdete zde.
Připravila Anna Komárková.

www.gloriamusaealis.cz
www.cz-museums.czArchiv