Menu

Národní Geopark Ralsko má nový vizuální styl

26. 03. 2019

Do další turistické sezóny vstupuje Geopark Ralsko s novým logem. Základem nového vizuálního stylu Geoparku Ralsko jsou linky, které odpovídají souřadnicím vrchu Ralsko. Právě vrch Ralsko je totiž dominantou krajiny, kde geopark leží. Linky jsou dále zobrazením proželezněného pískovce tak typického pro zdejší oblast.
Linky vyjadřují i další motivy. Mohou připomínat otisk lidského palce jako symbol toho, že krajina pod Ralskem je krajinou kulturní. Otisk zároveň vyjadřuje jedno z ústředních témat Geoparku Ralsko: Geopark Ralsko je kraj, ve kterém můžete najít otisk 20. století, neboť hlavní dramatické události minulého století se projevily zásadním způsobem v lidech i v krajině. „Dnešní podobu krajiny geoparku značně poznamenal odsun německého obyvatelstva po druhé světové válce a poté fungování vojenského výcvikového prostoru Ralsko v letech 1950-1991. V těch letech zmizelo 17 obcí i s kostely a hřbitovy, a naopak vyrostly vojenské stavby. Ještě více se území izolovalo od okolí po příchodu sovětské armády v roce 1968. Podralsko také zásadně poznamenala těžba uranu, která sice přinesla ekonomický impulz, ale také ekologickou zátěž,“ vysvětluje Lenka Mrázová, ředitelka geoparku.
Základními barvami vizuálního stylu jsou fialová a pískově hnědá (khaki). Fialová barva opět odkazuje k vrchu Ralsko, který je tvořen žilou tefritu. A právě tefrit je v geologických mapách charakterizován fialovou barvou.  Barva světle hnědá představuje pískovec, který je hlavní horninou oblasti. Zároveň je khaki barva využívána pro maskování v armádě a odkazuje tak k vojenské minulosti území.
Základní logo je možné kombinovat s nápisem Národní geopark pro zdůraznění značky regionu. Geopark Ralsko získal toto označení poměrně v květnu 2016 a stal se tak sedmým národním geoparkem v České republice. Další přívlastky vystihují hlavní motta Geoparku Ralsko: Okno do nitra Země, Otisk 20. století, Návrat divočiny. V novém vizuálním stylu jsou již upraveny internetové stránky www.geoparkralsko.cz. Weby obsahují také interaktivní mapu, která zobrazuje turisticky zajímavá místa v geoparku.
Město Ralsko leží na jihovýchodě okresu Česká Lípa, na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, opuštěného sovětskou armádou před třiadvaceti lety. Název Ralsko pochází od dominantního kopce a hradu, který stojí na hranici jednoho ze severních výběžků území města.
Připravila Lenka Mrázová.

www.geoparkralsko.cz



Archiv
Česká chuťovka
ahr - volba