Menu

Muzejní noc ovládli nezvaní hosté

28. 05. 2023

Hulice. V sobotu večer ve Vodním domě proběhla tradiční muzejní noc. Netypický pohled na krásně nasvícený areál byl k dispozici ve večerních hodinách. Program se věnoval dvěma komentovaným krmením raků, přednášce o invazních druzích v Česku a návštěvníci si vyzkoušeli novou venkovní hru na výše zmíněné téma.

V sobotu 20. května se areál Vodního domu otevřel pro návštěvníky v nevšedních hodinách. Od 18 do 22 hodin navštívilo akci na 40 návštěvníků, kteří se zajímali o původní a invazní druhy raků či o více informací k invazním druhům obecně. Program zahájilo představení nové interaktivní hry „Nezvaní hosté“, která je zaměřena na problematiku invazních druhů v České republice. Hra je k dispozici po dobu jednoho měsíce. Ke hře lze vyzvednout hrací karta na recepci střediska. Trasa vede kolem Vodního domu a na konci čeká na luštitele drobná odměna. Téma zvládnou děti od deseti let, mladší s dopomocí rodičů.

V 18:30 měli návštěvníci možnost vidět první plánované komentované krmení raků. Kromě informací k jednotlivým druhům, které se vyskytují na našem území si každý z účastníků vyzkoušel nakrmit raky ve hmatovém akváriu. To je trvalým exponátem u recepce Vodního domu. V 19 hodin následovala přednáška opět pod názvem „Nezvaní hosté“.  „Blíže jsme se zaměřili na problematiku invazních druhů, a hlavně na konkrétní druhy, které dělají na našem území největší neplechu. Zároveň jsme si řekli, jak postupovat v případě, že některý z těchto druhů lidé potkají ve volné přírodě,“ říká k akci lektorka výukových programů Michaela Machalová. Další akce jsou plánované na letní měsíce, kdy se chystají exkurze na hráz vodní nádrže Švihov. Termíny plánovaných exkurzí budou zveřejněny na webu Vodního domu.
Připravila Michaela Machalová.

www.vodni-dum.cz
www.csop.czArchiv