Menu

MMR: Více než 23 milionů EUR pro česko-polské příhraničí

20. 03. 2018

Přes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků, nebo také pěších stezek bude vybudováno díky programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Schváleno bylo dalších třináct projektů za více jak 23 milionů EUR zaměřených na cestovní ruch. Navíc byly schváleny i dva projekty technické pomoci za 300 000 EUR.
„Program česko-polského příhraničí velmi úspěšně pokračuje. Díky novým schváleným projektům jistě dojde k dalšímu zvýšení atraktivity pohraničí, a to zejména pro cykloturisty. Podpořen bude například projekt česko-polské Hřebenovky realizovaný na české straně zejména na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. Díky projektu dojde k proznačení turistické hřebenové trasy, na níž bude vybudováno několik nových rozhleden,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
Z dalších projektů bude uskutečněna také obnova meziválečného vojenského podzemí a rozšíření muzejních expozic spojených s tradiční technikou výroby a zdobení skla. Dále bylo schváleno vyhlášení nové výzvy pro projekty cestovního ruchu, u nichž bude možné předložit projektový záměr do 30. června a plnou projektovou žádost do 30. září 2018. Alokace výzvy činí 18,6 milionů EUR. Současně bylo schváleno vyhlášení další výzvy pro projekty destinačního managementu/turistické značky, kde mohou žadatelé předkládat projekty zaměřené na propagaci a zviditelnění turistického potenciálu česko-polského příhraničí. Alokace této výzvy je 4 miliony EUR. Seznam projektů naleznete zde.
Připravil Vilém Frček.

www.mmr.czArchiv