Menu

Má tak malá destinace šanci uspět?

29. 05. 2020

Máme za sebou poslední fázi rozvolňování opatření a postupně se snažíme dostat do běžných kolejí. Cestovní ruch je v této souvislosti skloňován asi nejvíce. Ztráty jsou obrovské a často nenávratné. Na druhou stranu situace nikdy nebyla příznivější pro tuzemský cestovní ruch, zejména v turistických regionech jako je ten náš, Koruna Vysočiny.

Současný turista již neřeší své standardní problémy, kde se ubytuje, kde se nají a kam se na dovolené podívá. Hlavním tématem se stala bezpečnost, klid a příroda. Máme jedinečnou příležitost nastartovat cestovní ruch tady u nás a ukázat, že náš region přesně tyto požadavky splňuje. Úkolem destinační společnosti (DS) je efektivní centralizace a koordinace celého regionu. To se právě v této době ukazuje jako klíčové. V době, kdy se mohlo zdát, že cestovní ruch spí, snažili jsme se dát Koruně Vysočiny spolu se starosty měst novou koncepci. Za zcela zásadní rozhodnutí považuji chuť převzít zodpovědnost za rozvoj cestovního ruchu.  Pokud máme efektivně podporovat a částečně i řídit udržitelný cestovní ruch, je potřeba začít spolupracovat. Kde ale začít? Každý čeká, co udělá ten druhý. Stát čeká na města, destinace, obce čekají na podnikatele a opačně. Se všemi regiony jsme si odsouhlasili, že jedinými turistickými stránkami budou stránky Koruny Vysočiny. Pro rozpočet měst to bude znamenat šetření nákladů. Dalším společným krokem všech regionů je spojení rozpočtu na marketing, jeho koordinace a optimalizace v rámci celé Koruny Vysočiny. Posledním, neméně důležitým rozhodnutím, je vydávání společných propagačních materiálů napříč celou Korunou Vysočiny. Turista nezná hranice regionů a našim cílem je, udržet ho u nás déle než jen jeden den.

V budoucích dnech nás čeká velmi důležitý úkol, a to upoutat pozornost „tety z Karlových Varů“ natolik, aby se rozhodla svoji vytouženou dovolenou strávit u nás.

Závěrem bych chtěla poděkovat skvělým lidem, kteří mě dovolují bezplatně používat jejich fotografie. Fotografie k tomuto článku byly také poskytnuty zdarma. (autoři jsou pod fotky uvedeiy) Zejména bych chtěla poděkovat panu Jiřímu Hudcovi a panu Tomáši Pilátovi, kteří se navíc zapojili do akce na podporu podnikatelů v cestovním ruchu a svoje fotografie poskytli všem k online použití zdarma.
Oľga Königová, ředitelka destinační společnosti Koruna Vysočiny

www.korunavysociny.czArchiv