Menu

Liberecká botanická zahrada otevřela pavilon tropických leknínů

14. 05. 2023

První letošní hosty po zimě opět uvítal po zimní přestávce pavilon L v liberecké botanické zahradě, který představuje největší tropické lekníny. Zároveň jsou od května přístupné i venkovní expozice mokřadů a vodních rostlin. Návštěvníci tak mohou vidět všechny venkovní expozice bez omezení. 

„Nejkrásnější období pro milovníky květin, kdy postupně kvetou od těch drobných jarních po ty, které svými výraznými barvami a velikostí květů dávají na odiv svou krásu. To je jaro nejen v našich soukromých zahradách, ale také v liberecké botanické zahradě, kam všechny rádi zveme,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

V pavilonu L jsou již nyní k vidění tropické lekníny s velkými fialovými a tmavě růžovými květy: leknín obří, leknín Blue Spider a leknín Antares. Na největší lekníny – viktorii královskou, viktorii Cruzovu
a euryale vzdornou –, bude ale potřeba ještě chvíli počkat. Nyní jsou to teprve mladé rostliny, které svou plnou krásu ukáží až v létě.

Venkovní expozice začínají s příchodem teplejších a slunných dnů ukazovat svou krásu v podobě rozkvétajících skalek, které začínají hýřit všemi barvami. Začínají také kvést japonské azalky a skalkové rododendrony.

Díky spolupráci s Unií botanických zahrad Česka je během celého května v botanické zahradě k vidění putovní výstava s názvem Stromy ve městě. Na deseti informačních panelech seznamuje návštěvníky s funkcí stromů ve městě, podmínkami života dřevin ve městě a péčí, kterou je potřeba dřevinám poskytnout pro zdárný růst a vývoj.
Připravil Jan Mikulička.

www.botaniliberec.cz
www.liberecky-kraj.cz
www.facebook.com/libereckraj/
https://twitter.com/Libereckykraj/
www.instagram.com/libereckykraj/
www.instagram.com/libereckykraj/Archiv